fbpx

Realizacja dochodów w latach 2019 i 2020 w zakresie zadań własnych gminy

Dochody z gospodarowania nieruchomościami w zakresie zadań własnych gminy w 2020 r. przedstawiały się następująco:

Dochody20192020
[tys. zł][tys. zł]
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:41 435,0028 055,25
trwały zarząd2 394,942 391,65
użytkowanie wieczyste37 554,0323 861,06
I opłata135,29546,75
służebność gruntowa1 350,741 255,79
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych19 867,5417 012,37
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności13 760,4623 129,13
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym:72 490,3254 263,27
sprzedaż mieszkań łącznie1 250,641 743,79
    sprzedaż mieszkań z bonifikatą1 250,641 743,79
sprzedaż działek71 239,6852 474,02
Pozostałe dochody, w tym:1 519,3328 907,21
odsetki698,79420,93
odszkodowania za grunty pod pasy drogowe04 376,53
Razem149 072,65151 367,23
źródło: UMP
Struktura dochodów z gospodarki nieruchomościami w zakresie zadań własnych Miasta w 2020 r.

wykres Struktura dochodów z gospodarki nieruchomościami  w zakresie zadań własnych miasta w 2020 r.

wykres do pobrania w xls