W końcu grudnia 2019 r. w rejestrze REGON w Poznaniu zarejestrowanych było 115,4 tys. podmiotów gospodarczych (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie).

W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się o 3,8 tys., tj. o 3,4%.

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

pobierz dane XLS

Poziom wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 tys. ludności w ciągu roku zwiększył się o 3,5%. 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców
Miasto  2015 2016 2017 2018 2019
Poznań 200,6 204,5 209 208,2 215,5
Warszawa 230,1 239,1 246,3 244 255,9
Wrocław 178,1 182,6 188,2 191,5 191,3
Kraków  171,1 175,8 180,5 182,2 192,2
Gdańsk  158,6 162,6 167,1 165,1 170,6
Łódź  131,5 133,1 135,3 135 137,9
źródło: UMP, na podstawie danych GUS

W strukturze podmiotów gospodarczych przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (70,5 tys., tj. 61,1% ogółu podmiotów). Licznie reprezentowane są także spółki handlowe (26,3 tys., tj. 22,8%) oraz spółki cywilne (9,4 tys., tj. 8,2%). 

W Poznaniu najwięcej podmiotów prowadzi działalność w zakresie:

  • handlu i naprawy pojazdów samochodów (20,7%)
  • działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (16,2%)
  • budownictwa (9,1%)
  • informacji i komunikacji (7,3%)
  • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (6,5%)
  • przetwórstwa przemysłowego (6,2%)
  • obsługi rynku nieruchomości (6,1%)