W 2019 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia.

Pomoc bezrobotnym w Poznaniu w 2019 r.

W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) realizował wiele działań w zakresie pomocy bezrobotnym, m.in.:

 • poradnictwo zawodowe – 1 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, 6,4 tys. osób skorzystało z indywidualnych informacji zawodowych, natomiast z grupowych informacji zawodowych skorzystało 0,3 tys. osób
 • kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez poznański PUP wyniosła 0,8 tys. osób, w tym 42 osoby skorzystały ze szkoleń indywidualnych; najwięcej szkoleń dotyczyło:
  •  przedsiębiorczości
  • obsługi komputera
  • specjalistycznego spawania
  • opieki żłobkowej
  • prawa jazdy
  • operatorów wózków i maszyn
  • magazynowania
 • stypendia szkoleniowe, stażowe – pomoc w postaci stypendium szkoleniowego otrzymało 786 osób, a stypendia stażowe – 377 osób
 • jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 466 osób
 • prace interwencyjne oraz roboty publiczne – zawarto 45 umów z pracodawcami na organizację prac interwencyjnych (dla 49 osób), podpisano także 2 umowy na organizację robót publicznych m.in. z Urzędem Miasta Poznania, które objęły 11 osób
 • pośrednictwo pracy – pomoc w poszukiwaniu pracy, również za granicą, za pośrednictwem systemu wsparcia europejskich służb zatrudnienia, w ramach sieci EURES, w zakresie przekazywania informacji o ofertach zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; działaniami informacyjnymi dotyczącymi ofert pracy za granicą, warunków życia i pracy w państwach UE/EOG objęto 393 osób; osobom zainteresowanym udzielano porad przygotowujących do rekrutacji za granicą
 • stypendia dla bezrobotnych podejmujących naukę – finansowanie studiów (do 100% zasiłku dla bezrobotnych) przez 12 miesięcy dla osób bez kwalifikacji potwierdzonych dyplomem, świadectwem czy certyfikatem (świadczenie udzielono 9 osobom)
 • refundacje kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną – 95 osób
 • zwrot kosztów dojazdu do pracodawców – 160 osób
 • refundacja świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS – 352 osoby