W 2018 r. Urząd Miasta Poznania uruchomił internetową Bazę Danych Miasta pod adresem www.badam.poznan.pl.

Otwieranie danych o Poznaniu

BaDaM to projekt otwarcia zbiorów danych o mieście. Dane zawarte na portalu obejmują informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące rozwoju miasta. Portal został podzielony na 4 zakładki:

01_Raporty roczne – w tej zakładce umieszczane są szerokie roczne opracowania nt. sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. Powstanie strony i tej zakładki jest związane z zapisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018, poz. 130), która zobligowała Prezydenta Miasta Poznania do wydania corocznego raportu o stanie miasta. Raport o stanie miasta Poznania, zamiast formy drukowanej, jest publikowany na portalu BaDaM,

02_Tematy – w tym miejscu publikowane są informacje o różnych tematach przewodnich związanych z rozwojem miasta, zapowiadane są krótkim filmem,

03_ Biuletyn – w tej zakładce prezentowane są w ujęciu miesięcznym dane statystyczne pozyskane z różnych instytucji w mieście,

04_Publikacje – tutaj zamieszczane są raporty, wydane zarówno przez UMP, jak i różne instytucje i firmy, które zawierają dane o mieście z różnych zakresów jego funkcjonowania.

Baza powstała dzięki współpracy z niemal 90 jednostkami i organizacjami samorządu, biznesu oraz pozarządowymi.

Portal jest przygotowany dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, naukowców, samorządowców, działaczy miejskich i wszystkich zainteresowanych, którzy poszukują danych o Poznaniu potrzebnych do pracy, rozwijania wiedzy lub po prostu dla przyjemności.

Z portalu można nieodpłatnie pobierać dane do dalszego wykorzystania.

E-USŁUGI Miasta Poznania

Ogólna liczba użytkowników e-usług Miasta Poznania  w 2018 r. wyniosła blisko 764,4 tys.

Mieszkańcy Poznania mieli możliwość korzystania z różnorodnych cyfrowych rozwiązań uruchomionych przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, w tym m.in.:

Miejskie serwisy informacyjne Miasta Poznania
poznan.pl

W 2018 r. wdrożono nową wersję modułu dodawania aktualności na stronie głównej poznan.pl wraz z unowocześnieniem szaty graficznej, implementacją skryptu pixel FB oraz metodyki tworzenia „artykułów ekspresowych FB”.

Narzędzie usprawniło wczytywanie artykułów i grafiki między stroną internetową a portalem społecznościowym.

Wersje językowe poznan.pl

 • polski,
 • english,
 • deutsch,
 • español,
 • português,
 • italiano,
 • hrvatski,
 • український.
System stron w ramach poznan.pl, które są wortalami:
Biuletyn Miejski  Pozarządowy Poznań Turystyka
Centrum Informacji Kulturalnej Poznański Lider Przedsiębiorczości Wydawnictwo Miejskie Posnania
Dziecko Prezydent Miasta Poznania Smart City
Fakty i Liczby Rewitalizacja – Odnowa Konsultacje społeczne
Poznań Biznes Partner Rowery Dni Świętomarcińskie
Inwestycje Sport Czyste miasto
Kulturapoznan.pl  Straż Miejska Poznański Czerwiec ’56
Niepełnosprawni  Studia Akcja Lato
Osiedla Środowisko Akcja Zima 
Oświata Transport Poznański Budżet Obywatelski
Źródło: UMP

Miejski Informator Multimedialny

 • Liczba stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte: 433 029 764
 • Liczba wizyt/gości: 9 780 258 (wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 min)
 • Liczba unikatowych użytkowników: 3 729 162
 • Najczęściej używane frazy w wyszukiwarkach internetowych w 2018 r.: Poznań, Kina, Repertuar, Koncerty, Praca, Urząd, Cmentarze, Mapa, Powstanie Wielkopolskie
 • Statystycznie, dniem, który przyciągał największą liczbę użytkowników był czwartek, a najchętniej wybieraną porą dnia godziny 10 i 12.

Prace nad udoskonaleniem MIM były ukierunkowane na jak najszerszy dostęp do merytorycznych zasobów Miasta.

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Liczba stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte: 26 620 904
 • Liczba unikatowych użytkowników: 1 461 174
 • Liczba wizyt/gości: 2 633 755 (wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 min)
 • Najczęściej używane frazy w wyszukiwarkach internetowych w 2018 r.: bip poznan praca, bip Poznań, urząd miasta poznania, wymiana dowodu rejestracyjnego, wydział komunikacji Poznań, urząd stanu cywilnego Poznań, dowód osobisty Poznań, opłata skarbowa Poznań, wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Statystycznie dniem, który przyciągał największą liczbę użytkowników był poniedziałek, a najchętniej wybieraną porą dnia godzina 11.

Biuletyn Informacji Publicznej – w ramach strony publikowano informacje dotyczące Urzędu Miasta Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych i prac Rady Miasta Poznania.

W 2018 r. w BIP przebudowano katalog spraw i procedur. Miało to na celu ułatwić mieszkańcowi poszukującemu informacji dotarcie, z poziomu strony głównej, do konkretnej sprawy.

Ponadto, w ramach działań służących wzmacnianiu transparentności BIP, w 2018 r.:

 • rozbudowano rejestr umów i fiszki rad osiedli oraz utworzono funkcję kadencji dla rad osiedli,
 • udostępniono informacje: o stanie zatrudnienia, o umorzeniach i ulgach, o rzeczach znalezionych,
 • uruchomiono zamówienia podprogowe dla miejskich jednostek organizacyjnych.
Opracowanie i wprowadzanie elektronicznej ankiety badania satysfakcji klienta Miasta Poznania 

Przykładem działania umożliwiającego mieszkańcom wyrażania opinii na temat pracy wydziałów/biur/mjo w 2018 r. była ankieta elektroniczna.

Uzyskane efekty/korzyści to przede wszystkim:

 • zmniejszenie liczby ankiet papierowych (oszczędności),
 • poszerzenie zasięgu ankiety o klientów kontaktujących się z UMP wyłącznie elektronicznie.
Procedury urzędowe w Urzędzie Miasta Poznania 
 • przebudowa Internetowego Asystenta Radnego,
 • przebudowa Internetowego Asystenta Prezydenta.
Pozostałe procedury wspierające obsługę klienta w Urzędzie Miasta Poznania 
 • Qmatic – w 2018 r. system przywoławczo – kolejkowy zarejestrował we wszystkich lokalizacjach UMP 622 950 wizyt, z czego obsłużonych zostało 622 929 osób.
  Efektywność obsługi ukształtowała się na poziomie 99,9%,
 • Sprawdź aktualną kolejkę w urzędzie (poszerzenie funkcjonalności o kolejne grupy spraw; możliwość sprawdzenia stanu kolejki w danej lokalizacji),
 • Biuro Rzeczy Znalezionych w BIP dające możliwość przeszukiwania oraz automatycznego wyłączania informacji po czasie oznaczonym.
Internetowe systemy wsparcia innych spraw i procedur w Urzędzie Miasta Poznania
 • Jak głosować? Gdzie głosować? (usługi uruchomione w związku z wyborami samorządowymi w 2018 r., umożliwiające klientowi sprawdzenie czy jest w rejestrze wyborców i gdzie może głosować),
 • Wyszukiwarka cmentarna (udostępnienie danych z kolejnego cmentarza – parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła),
 • Weteran Powstania Wielkopolskiego (internetowa wyszukiwarka miejsc pochówku Powstańców Wielkopolskich – opracowana została dla upamiętnienia osób biorących bezpośredni udział w zwycięskim zrywie niepodległościowym),
Analiza BIG DATA Miasta Poznania 

Analiza Big Data pozwala na efektywniejsze planowanie i zarządzanie procesami oraz projektami. Była wykorzystywana w ramach budowania kompetencji i możliwości szerszego użycia analiz w przyszłości.

W 2018 r. sporządzono raporty dotyczące wyszukiwań w Miejskim Informatorze Multimedialnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Zostały również przeanalizowane dane dotyczące systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego w zakresie dostępności rowerów w przestrzeni miejskiej oraz zapełnienia poszczególnych stacji. Analizowano także głosowania na poszczególne projekty w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.

Elektroniczne usługi partycypacyjne Miasta Poznania 

W 2018 r. kontynuowano udostępnianie usług elektronicznych związanych z Poznańskim Budżetem Obywatelskim (wspólne składanie propozycji projektów i poddawanie ich pod głosowanie).

W 2018 r. rozbudowano system raportowania realizacji projektów oraz przygotowano analizę Big Data.

więcej na Smart City

Polityka Otwartych Danych Miasta Poznania 

Wytyczne dotyczące standardów interoperacyjności i standardów otwartości danych zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania w sprawie Polityki Otwartych Danych na terenie miasta Poznania.

Miasto Poznań w ramach zadań wykonywanych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City realizuje politykę otwartych danych, której celem jest utworzenia Miejskiej Platformy Danych (MPD).

Docelowo z MPD każdy użytkownik będzie mógł pobrać najwyższej jakości dane publiczne, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.