W 2023 r. Miejski Konserwator Zabytków nadzorował prace na terenie Poznania. Należały do nich m.in. badania archeologiczne w budynku „Kuchni Królewskiej” na Wzgórzu Przemysła, a także badania prowadzone w związku z realizacją Kładki Berdychowskiej. Kontynuowane były również prace na obszarze Starego Rynku, w związku z jego modernizacją. W efekcie prowadzonych badań archeologicznych przy ul. Smolnej odkryto i szczegółowo zinwentaryzowano szczelinę przeciwlotniczą z okresu II wojny światowej.

Na koniec 2023 r. w poznańskim Rejestrze zabytków figurowało: 607 obiektów nieruchomych, 194 zabytki ruchome. W gminnej ewidencji zabytków znajdowało się 5613 obiektów nieruchomych.

Miejski Konserwator Zabytków udzielił 15 dotacji prywatnym właścicielom na terenie Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Łączna wartość dotacji wyniosła 1 mln zł, a wszystkie prace zostały zakończone w terminie i przyczyniły się do poprawy stanu obiektów.

Miasto Poznań uzyskało nagrodę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za prace konserwatorskie i restauratorskie XVIII-wiecznych fresków w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy pl. Kolegiackim, w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku.

Restauracja XVIII-wiecznych malowideł pokrywających sklepienie Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania

barokowe freski w UMP

Źródło: UMP