Liczba osób w wieku senioralnym (60+) w latach 2015-2022 w Poznaniu

Źródło danych: GUS

Udział osób w wieku senioralnym (60+) w liczbie ludności Poznania w latach 2015-2022 (w %)

Źródło danych: GUS

Liczba osób w wieku senioralnym (60+) przypadająca na 1000 mieszkańców w 2022 r. w największych miastach w Polsce

Źródło danych: GUS

Domy pomocy społecznej dla osób starszych oraz przewlekle somatycznie chorych w latach 2010-2022 w Poznaniu

Źródło danych: UMP

Dzienne domy pomocy w latach 2010-2022 w Poznaniu

Źródło danych: UMP

Wybrane działania wspierające aktywność oraz zdrowie osób w wieku senioralnym w 2022 r. w Poznaniu

 
Kluby seniora liczba klubów 79
Trener Senioralny liczba osób korzystająca z zajęć 3250
Stacjonarne porady cyfrowe liczba udzielonych konsultacji 249
12. edycja „Senioralni Poznań" liczba wydarzeń 200
Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie liczba osób zaszczepionych 3127
Punkt Opieki Farmaceutycznej 70+ liczba osób korzystających 280
Ośrodki geriatryczno-gerontologiczne liczba osób korzystająca ze świadczeń 600
Mieszkanie dla seniora liczba mieszkań 212
Źródło danych: UMP, Fundacja na rzecz AWF w Poznaniu

Korzystający z usług dostępnych w pakiecie „Poznań Viva Senior" w 2022 r.

Poznańska Złota Karta - Karta Seniora liczba wydanych kart od początku trwania programu 35 813
Poznańskie pudełko życia liczba wydanych pudełek od początku trwania programu 30 207
Taksówka dla seniora liczba wykonanych kursów 10 210
Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp liczba udzielonych usług 4065
Książka seniora liczba wypożyczeń 3402
Złota rączka dla seniora liczba udzielonych usług 2850
Transport na terenie miejskich cmentarzy za 1 zł liczba udzielonych usług 651
Mycie okien liczba udzielonych usług 603
Porządkowanie nagrobków osób bliskich liczba udzielonych usług 277
Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego liczba podpisanych  umów 80
Źródło danych: UMP, PCŚ

Wysokość przeciętnego świadczenia emerytalno-rentowego w Poznaniu oraz minimum egzystencji i minimum socjalnego w Polsce w latach 2002-2022

Źródło danych: ZUS (I i II Oddział w Poznaniu), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Relacja wysokości przeciętnego świadczenia emerytalno-rentowego w Poznaniu do przeciętnego wynagrodzenia i przeciętnej płacy minimalnej oraz minimum egzystencji i socjalnego w Polsce w latach 2002-2022

Źródło danych: UMP na podstawie danych: ZUS (I i II Oddział w Poznaniu), US w Poznaniu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, https://pl.wikipedia.org/wiki/Płaca_minimalna