Dane z Poznania - Październik 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według październik 2020 wrzesień 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 217 1 208
Małżeństwa 166 1 194
Małżeństwa cywilne 73 619
Małżeństwa konkordatowe 93 575
Śluby poza lokalem USC 6 44
Zgony 919 667
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 26 Laura 22 Maria 20 Julia 20 Hanna 20 Zuzanna 25 Zofia 23 Lena 21 Julia 20 Laura 20 Maja 20
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 33 Aleksander 24 Stanisław 23 Antoni 23 Leon 22 Jan 29 Stanisław 28 Wojciech 22 Jakub 21 Aleksander 21
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 20 38
Przybyłe koty do schroniska 56 53
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 12 12
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 22 30
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 102 108
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca b/d 198
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 6 891 6 594
Liczba osób pobierających zasiłek 1 395 1 392
Liczba osób do 25 roku życia 531 480
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1846 1 759
Stopa bezrobocia 1,9 1,9
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw b/d 5 786,65
Mieszkania oddane do użytkowania b/d 3 591
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 23 13
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 9 13
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 100 93
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 41 61
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 236 194
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 50 76
Liczba przyjętych depozytów 22 44
Liczba wydanych depozytów 10 12
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 37 261 77 215
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 211 300
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 45 38
Liczba wystawionych mandatów 160 188
Liczba pouczeń 13 b/d
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 79 82
Liczba wyjazdów OSP do akcji 34 23
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 24 25
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 1 4
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 2 13
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 140 137
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 557 460
Pozostałe naruszenia 397 457
Zagrożenia pożarowe 0 1
Zagrożenia w ruchu drogowym 3 641 3 901
Zagrożenia życia i zdrowia 439 413
Zakłócenia porządku 407 497
Zwierzęta 456 693

Ruch rowerowy

październik 2020 wrzesień 2020
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka - 941 Półwiejska - 716 Most Teatralny - 688 Kórnicka - 1809 Półwiejska - 1311 Most Teatralny - 1260
Łączna liczba wypożyczeń 3G + 4G 44 488 76 203
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Plac Wiosny Ludów - 14 Bukowska/Polna - 14 Kolejowa - 13 Aleje Solidarności - 12 Plac Wiosny Ludów - 16 Kórnicka - 23 Półwiejska - 20 Rynek Jeżycki - 20
Liczba wypożyczeń 45 743 78 334
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 28 752 52 793
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 15 736 23 410
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 493 872
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 63 97
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 699 1162
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 26 156 34 002
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 23 583 33 642
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 20 121 36 674
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 22 267 38 863
 

Kultura i turystyka

 
według październik 2020 wrzesień 2020
Teatr Animacji Liczba widzów 307 483
Liczba wydarzeń 8 9
Teatr Polski Liczba widzów 1 457 355
Liczba spektakli 14 8
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 5 Lato z EP - 27.07 - 20.09 - 45 Kulturalny Stary Rynek - 1.08 - 13.09 - 48
Liczba uczestników 116 Lato z EP - 27.07 - 20.09 - 3000 Kulturalny Stary Rynek - 1.08 - 13.09 - 2500
Teatr Nowy Liczba wydarzeń b/d 30
Liczba uczestników b/d 2 000
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba uczestników b/d b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 3 434 5 108
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 161
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 5 2
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba zwiedzających b/d b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 7 751 8 945
Liczba wydarzeń 183 139
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 849 5 211
Liczba wydarzeń 5 17
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 109 879 98 806
na zewnątrz 109 564 98 444
na miejscu 315 362
Liczba uczestników wydarzeń 9 810 7 553 online
Liczba wydarzeń 39 online 28 online
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 1 2
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 54 15
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 2 1
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 6 268 11 197
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających b/d b/d
 

Kanały komunikacji z UMP

według październik 2020 wrzesień 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 293 172 110 653
Liczba wizyt na stronie 767 067 197 369
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 65 332 65 153
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 737 793
Liczba wydanych Kart Seniora 95 179
Liczba klientów 3 073 3 333
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 9 099 8 828
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 4 260 4 081