Aktywizacja sportowa i ruchowa odbywa się poprzez działania profilaktyczne i promocyjne oraz zapewnienie odpowiedniego systemu organizacji i szkoleń.

Szkolenie młodzieży i zajęcia sportowe

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych odbywa się w ramach miejskiego Systemu Sportu Młodzieżowego. W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowało 121 Młodzieżowych Centrów Sportu szkolących młodzież uzdolnioną sportowo, uczestniczącą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. W 2018 r. podpisano umowy z 70 klubami i stowarzyszeniami na prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży w 37 dyscyplinach sportowych. W cotygodniowych zajęciach sportowych brało udział ponad 5 tys. młodych sportowców. Liczba osób ćwiczących w Młodzieżowych Centrach Sportu w 2018 r. wyniosła ok. 7,5 tys.

Działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową obejmują organizację i zapewnianie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i programu zwalczania narkomanii. W 2018 r. zorganizowano m. in. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rozgrywki sportowe na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych w sportach drużynowych. Łączna liczba dzieci i młodzieży  ćwiczących w ramach realizacji działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, w obu programach zdrowotnych, wyniosła ok. 20,7 tys.

Łączna liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami klubów sportowych dotowanych przez Miasto Poznań w ramach realizacji tych zadań wyniosła 28,3 tys.

W 2018 r. realizowano projekt Nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania. Projekt ma na celu przede wszystkim naukę oraz doskonalenie podstawowych umiejętności pływackich dzieci klas II i III szkół podstawowych. W czerwcu na Termach Maltańskich realizator projektu Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w ramach podsumowania kolejnej edycji projektu przeprowadził zawody pływackie. W zawodach wystartowali reprezentanci danej szkoły, którzy najlepiej opanowali sztukę pływania.

Oferta sportowa dla osób z niepełnosprawnościami

Urząd Miasta Poznania wspiera rozwój sportu osób z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie zajęć szkoleniowych (stałych – całorocznych), w różnych dyscyplinach sportowych. Warunkiem otrzymania dotacji ze środków publicznych jest udział we współzawodnictwie sportowym, a celem prowadzenia szkolenia powinno być uczestnictwo w paraolimpiadach, olimpiadach osób niesłyszących i olimpiadach specjalnych.

W 2018 r. w ramach zadania udzielono dotacji 8 stowarzyszeniom sportowym, które objęły swoim działaniem 500 osób z niepełnosprawnościami.

W 2018 r. w ramach zapewnienia pełnej dostępności do obiektów sportu i rekreacji, zrealizowano m. in. działania:

 • Oddział Chwiałka – zakup pętli induktofocznicznych będących systemem wspomagania dla osób niedosłyszących używających aparatów słuchowych,
 • Termy Maltańskie – winda basenowa dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy – zmodernizowano budynek administracyjny oddziału, budynek ma obniżony poziom podłogi, aby zlikwidować progi, ponadto przygotowano w nim łazienkę, która jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Pływalnia Miejska Atlantis – trwały prace projektowe dotyczące modernizacji obiektu.

Pływalnia Miejska Atlantis realizuje zadania skierowane do osób niepełnosprawnych, obejmujące m. in.:

 • prowadzenie zajęć gimnastyki w wodzie dla osób o niepełnej lub mniejszej sprawności fizycznej,
 • oferowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych,
 • prowadzenie zajęć gimnastyki w wodzie dla seniorów,
 • prowadzenie zajęć fitness dla seniorów.  

W 2018 r. z oferty 330 zajęć zorganizowanych w  pływalni skorzystało ponad 8 tys. osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

Projekty aktywizacji ruchowej i promocji zdrowia

W ramach propagowania zdrowego trybu życia w 2018 r. realizowano w Poznaniu liczne projekty, w tym m. in.:

 • projekt Trener Osiedlowy (dla dzieci i młodzieży) oraz Trener Senioralny (dla osób powyżej 55 r.  życia). W 2018 r. uczestniczyło w nim 3,6 tys. osób (mieszkańców osiedli) oraz 3,0 tys. seniorów. Projekt obejmuje organizację zajęć (około 120 godzin tygodniowo) z instruktorem (m.in. na otwartych siłowniach, w klubach sportowych czy pływalniach) z nordic walking, aerobiku, gimnastyki kompensacyjno-relaksacyjnej, tańca czy jogi. Przy doborze aktywności stosowana jest zasada empowerment czyli głosy uczestników dotyczące oczekiwań aktywności, które następnie dostosowane są do możliwości fizycznych ćwiczących. Pilotażowo dla osób z nadwagą w 2018 r. zorganizowane zostały zajęcia i prelekcje na temat ruchu i odżywiania. W ramach projektu także zorganizowane zostały obozy sportowe dla ok. 80 osób,
 • na boisku AWF odbyła się 3. edycja Spartakiady Seniorów, w której wzięło udział ok. 300 osób. Dla uczestników organizatorzy zapewnili różne konkurencje (szachy, warcaby, tenis stołowy, tenis ziemny, bowling) oraz przygotowali specjalną strefę profilaktyki,
 • sesja fotograficzna Sport jest piękny, pokazująca sylwetki poznańskich sportowców w niestandardowych ujęciach – zarówno w strojach sportowych, jak i galowych. Odbyło się 12 sesji, a w każdej z nich przedstawiono kobietę z mężczyzną, reprezentujących różne dyscypliny sportowe. W 2019 r. zdjęcia będzie można oglądać na poznańskich obiektach sportowych (m.in. Termy, obiekty POSiR), a także w Centrum Kultury Zamek oraz poznańskich galeriach handlowych,
 • projekt Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko – bezpłatny fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci ze środków pochodzących z PBO,
 • bezpłatne zajęcia sportowe w judo w celu nabycia podstawowych umiejętności samoobrony ze środków pochodzących z PBO (Bezpieczny student),
 • imprezy krajoznawcze w Poznaniu i Wielkopolsce dla mieszkańców Poznania, w których udział wzięło 7,9 tys. osób. W ramach zadania w 2018 r. realizowano 14 projektów, które wyłonione zostały w konkursie ofert. Łącznie zrealizowano ponad 100 rajdów pieszych, autokarowych i rowerowych, wycieczek, spływów kajakowych, przechadzek po Poznaniu adresowanych do dzieci, młodzieży, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
 • zawarto 9 umów na promocję Poznania jako ośrodka turystyki i kultury fizycznej, w tym na największych wydarzeniach sportowych w Poznaniu. Przykładowe umowy promocyjne obejmują: organizację imprezy Plaża Wolności Poznań 2018, ATP Challenger Poznań Open, Junior Poznań Triathlon 2018, czy Poznań Bike Challenge.