Ponad 10% mieszkańców Poznania choruje na choroby układ krążenia. Wraz z chorobami nowotworowymi jest to główna przyczyna zgonów. 

Miasto Poznań systematycznie zwiększa środki finansowe na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców. W 2018 r. z budżetu przeznaczyło na ten cel prawie 40 mln zł. Ponadto Miasto wspiera i organizuje różne formy profilaktyki zdrowotnej i promuje aktywny tryb życia.

Najwięcej dorosłych mieszkańców Poznania choruje na choroby układu krążenia jednak dzięki poprawie jakości opieki zdrowotnej na oddziałach w poznańskich szpitalach kardiologicznych oraz działaniom profilaktyczo-edukacyjnym zachorowalność w tej grupie chorób maleje.

Natomiast od kilku lat notuje się w Poznaniu wzrost zachorowalności wśród osób dorosłych na:

  • nowotwory,
  • choroby układu oddechowego,
  • choroby tarczycy,
  • przewlekłe choroby układu trawiennego.

Nowotwory są obecnie przyczyną co trzeciego zgonu.

Wśród chorób wieku dziecięcego dominują alergie, w tym pokarmowe oraz, w mniejszym stopniu, choroby płuc.

W 2018 r. w poznańskich placówkach szpitalnych najwięcej pacjentów leczono na oddziałach: chirurgicznych, onkologicznych oraz kardiologicznych (po blisko 30 tys. osób). Rocznie w Poznaniu udzielanych jest ok. 2,6 mln specjalistycznych porad lekarskich.