fbpx

Turystyka biznesowa w Poznaniu

Poznań dysponuje największą powierzchnią ekspozycyjną w kraju. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich przeznaczony na działalność wystawienniczą to ponad 138 tys. m2, w tym 109 m2 stanowi powierzchnia zadaszona. Przemysł wydarzeń i spotkań w Poznaniu Według danych Poland Convention Bureau działającym przy Polskiej Organizacji Turystycznej, w 2017 r. w Poznaniu miało miejsce prawie 2,4 tys. spotkań i […]

Read More…

Promocja turystyczna Poznania

Miasto Poznań, poprzez liczne działania własne oraz zlecone innym jednostkom, prowadzi działania promocyjne mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku oraz przyciąganie coraz to liczniejszych turystów. Największą w tym rolę odgrywa stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz miejskie Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Miasto Poznań powierza znaczną część działań promocyjnych i rozwoju turystyki […]

Read More…

Oferta turystyczna Poznania

W 2018 r. Poznań został wyróżniony tytułem „European Best Destinations 2019”. Atrakcyjność turystyczna Do najczęściej odwiedzanych obiektów w Poznaniu należą obiekty sportowe (Termy Maltańskie, Stadion Miejski), rekreacyjne (Ogród Zoologiczny, Palmiarnia), kulturalne (Brama Poznania, Muzeum Narodowe) oraz wystawiennicze (MTP). Najchętniej zaś odwiedzanym przez turystów miejscem w Poznaniu jest Stary Rynek. Punktami węzłowymi, przez które przewija się […]

Read More…

Port Lotniczy Poznań – Ławica

W 2018 r. liczba pasażerów lotniczych wyniosła 2 476 304 osób. W 2018 r. Port Lotniczy Poznań-Ławica obsługiwał: 167 regularnych połączeń lotniczych tygodniowo, w tym 137 międzynarodowych, w 36 kierunkach: Alicante, Ateny, Barcelona, Billund, Birmingham, Bristol, Castellon, Dublin, Doncaster, Dortmund, Edynburg, Eindhoven, Ejlat, Frankfurt nad Menem, Kijów Boryspol, Kijów Żulany, Kopenhaga, Korfu, Liverpool, Londyn Luton, […]

Read More…

Połączenia kolejowe Poznania

W 2018 r. na trasach dojazdowych do Poznania Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. przewiozły 9,2 mln pasażerów. Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T W ramach prac nad prac nad zwiększeniem dostępności transportowej i polepszeniem przepustowości połączeń w Poznaniu, będącym miastem bazowym – węzłem transeuropejskiej sieci TEN-T, w którym krzyżują się 2 korytarze transportowe: Bałtyk – Adriatyk (do […]

Read More…

Wydarzenia i działania promocyjne Miasta Poznania

Działania promocyjne prowadzone w 2018 r. przez Miasto Poznań obejmowały przede wszystkim na przedsięwzięciach skierowanych do mieszkańców. Ich treść definiowały rocznice historyczne, kampanie wynikające z potrzeb mieszkańców i zadań samorządu. Poniżej przedstawiono najciekawsze wydarzenia i działania współorganizowane przez Miasto Poznań w 2018 r. #NAWOLNYM – w lipcu i sierpniu na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania […]

Read More…

Kampanie promocyjne Poznania

W 2018 r. przy udziale Miasta ukazała się poznańska edycja gry Monopoly. Miasto Poznań realizowało wiele kampanii informacyjnych i edukacyjnych. Poniżej przedstawiono najwazniejsze z nich. #Poznań2023 – uruchomiono serwis internetowy, którego zadaniem było zapoznanie mieszkańców Poznania z planowanymi na kolejne 5 lat działaniami zmierzającymi do rozwoju miasta. Można było znaleźć tam m.in. opis inwestycji, projektów […]

Read More…

Media społecznościowe Miasta Poznania

W 2018 r. wydatki z budżetu Miasta Poznania przeznaczone na promocję wyniosły 4,4 mln zł. Media społecznościowe służyły przede wszystkim do skutecznego promowania działań miasta, np.: festiwali m.in. NaWolnym, kampanii społecznych np. kampanii antysmogowej, akcji wspierającej mamy w powrocie na rynek pracy. Miasto Poznań prowadzi komunikację na kilku najpopularniejszych platformach mediów społecznościowych, aby: wzmocnić widoczność […]

Read More…

Działalność Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zrzesza Miasto Poznań, Powiat Poznański, wszystkie gminy z terenu powiatu oraz gminy spoza jego granic: Szamotuły, Oborniki, Śrem i Skoki. Celem Stowarzyszenia Metropolia Poznań jest wspieranie idei samorządu terytorialnego i obrona wspólnych interesów jego członków.  Stowarzyszenie wspiera rozwoj społeczno-gospodarczy Metropolii Poznań oraz współpracę gmin i powiatów w tym zakresie. Zinstytucjonalizowana forma współpracy […]

Read More…

Cudzoziemcy w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu zamieszkiwało 50 tys. obywateli Ukrainy. Stanowili oni najliczniejszą grupę cudzoziemców przebywających w mieście. Cudzoziemcy zameldowani na pobyt stały i czasowy W 2018 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 3,7 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, w tym 81% […]

Read More…