fbpx

Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu

W 2020 r. w Poznaniu zamieszkiwało ok. 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Stanowiły one najliczniejszą grupę osób z zagranicy przebywających w mieście. Osoby z zagranicy zameldowane na pobyt stały i czasowy W 2020 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 6,3 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 państw. Z krajów europejskich pochodziło 84% osób posiadających obce obywatelstwo (15% z krajów Unii Europejskiej), w tym: z Ukrainy […]

Read More…

Promocja turystyczna Poznania

W 2020 r. Miasto Poznań prowadziło działania promocyjne na rynku usług turystycznych i przemysłu spotkań.  Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Miasto Poznań powierzało znaczną część działań związanych z promocją i rozwojem turystyki stowarzyszeniu Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT), którego jest członkiem. Stowarzyszenie skupiało ponad 70 członków, którymi poza Miastem Poznań i Powiatem Poznańskim w 2020 r. było: 14 gmin tworzących Metropolię Poznań, 3 samorządowe jednostki organizacyjne transportu oraz sportu i rekreacji, […]

Read More…

Oferta turystyczna Poznania

W 2020 r. turystyka była jedną z gałęzi gospodarki, która poniosła największe straty w trakcie pandemii Covid-19. W okresie od stycznia do października liczba turystów w obiektach noclegowych spadła o 60% w porównaniu z rokiem 2019. Produkty i marki turystyczne Poznania Atrakcyjna oferta turystyczna wpisuje się w aktualne trendy rozwoju turystyki oraz uwzględnia potrzeby różnych grup turystek i turystów krajowych i zagranicznych, jest budowana w oparciu o wielowiekową historię, rzekę Wartę oraz dobrze zagospodarowane i utrzymane […]

Read More…

Port lotniczy Poznań-Ławica

W 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 Port Lotniczy Poznań-Ławica odnotował zmniejszenie ruchu pasażerskiego o 72%. W 2020 r. Port Lotniczy Poznań-Ławica obsłużył łącznie 657 709 pasażerów, co oznacza zmniejszenie o 72% w porównaniu do 2019 r. Wielkość ruchu pasażerskiego w poszczególnych segmentach ruchu lotniczego wyniosła: ruch regularny – 521 291 pasażerów (zmniejszenie o 68% w porównaniu z 2019 r.); ruch czarterowy – 134 343 pasażerów (zmniejszenie o 82% w porównaniu z 2019 r.); ruch General Aviation – 2075 pasażerów (zmniejszenie o 46% w porównaniu […]

Read More…

Połączenia kolejowe Poznania

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2019 r. poznański Dworzec Główny obsłużył 22,6 mln podróżnych, czyli ponad 62 tys. osób dziennie. Średnia dobowa liczba pociągów, które wjeżdżały na poznańską stację, to 378. Wzrost liczby podróżnych na stacji Poznań Główny wynika z uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która pozwoliła na zapewnienie kursowania pociągów co 30 minut w godzinach szczytu na wybranych relacjach, a także na dogodne i stałe połączenia Poznania z sąsiadującymi ośrodkami, takim jak: […]

Read More…

Turystyka biznesowa w Poznaniu

W 2020 r. pandemia COVID-19 spowodowała globalny kryzys sektora turystyki, w tym turystyki biznesowej. Przemysł spotkań i wydarzeń w Poznaniu Najnowsze dostępne dane dotyczące przemysłu spotkań i wydarzeń w Poznaniu, opublikowane w  Raporcie Poland Convention Bureau (jednostki działającej w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej), pochodzą z 2019 r. –  okresu sprzed pandemii –  i nie uwzględniają skutków pandemii Covid-19, tj. ograniczenie możliwości przemieszczania się, zamykanie obiektów noclegowych, gastronomicznych, czy zakazach organizacji […]

Read More…

Aktywność Poznania w organizacjach międzynarodowych

Miasto Poznań w 2020 r. było członkiem 10 organizacji i platform współpracy międzynarodowej zrzeszających miasta i regiony. Organizacje międzynarodowe, do których należy Miasto Poznań: Cities and Regions for Cyclists; EUROCITIES; European Cities Marketing; International Congress and Convention Association; Le Club de Strasbourg; Mayors for Peace; Oder Partnerschaft; Poznań – Ille-et-Vilaine Foundation; WHO Global Network for Age-friendly Cities; Open&Agile Smart Cities. W 2020 r. Miasto Poznań […]

Read More…

Aktywność Poznania w organizacjach krajowych

Miasto Poznań w 2020 r. było członkiem 16 krajowych organizacji i sieci skupiających m.in. inne samorządy. Są to stowarzyszenia, fundacje, a także inne platformy współpracy powołane na mocy porozumień lub deklaracji. Miasto Poznań należało do następujących organizacji krajowych: Związek Miast Polskich; Unia Metropolii Polskich; Metropolia Poznań Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski; Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych; Fundacja POMOST; Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; PLOT – Poznańska […]

Read More…

Współpraca pozapartnerska Miasta Poznania z miastami zagranicznymi

Oprócz współpracy z miastami partnerskimi Miasto Poznań nawiązuje też krótko- i długofalowe kontakty z zagranicznymi miastami. Współpraca ta nie wymaga sformalizowania poprzez podpisanie umowy partnerskiej. Berlin Otwarcie „ulicznej biblioteki” BiblioboXX przy ul. Za Bramką W styczniu 2020 r. otwarto oficjalnie „uliczną bibliotekę” – tzw. BiblioboXX przy ul. Za Bramką. Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się z udziałem Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Gerry Woop, Sekretarza Stanu Landu Berlin ds. Kultury […]

Read More…

Współpraca Miasta Poznania z miastami partnerskimi

Miasto Poznań związane jest umowami partnerskimi z hrabstwem Nottighamshire i 14 miastami zagranicznymi, takimi jak: Assen (Holandia), Bolonia (Włochy), Brno (Czechy), Charków (Ukraina), Györ (Węgry), Hanower (Niemcy), Jyväskylä (Finlandia), Kutaisi (Gruzja), Nablus (Palestyna), Pozuelo de Alarçón (Hiszpania), Ra’anana (Izrael), Rennes (Francja), Shenzhen (Chiny) i Toledo (USA). Brno (Czechy) Udział w targach turystycznych Regiontour w Brnie Przedstawiciele Miasta Poznania w styczniu 2020 r. wzięli udział […]

Read More…