fbpx

Turystyka biznesowa w Poznaniu

Raporty International Congress and Convention Association oraz Poland Convention Bureau wskazały, iż Poznań niezmiennie znajduje się w grupie największych ośrodków konferencyjnych w Polsce. Przemysł spotkań i wydarzeń w Poznaniu Raport Poland Convention Bureau (jednostka działająca w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej) wskazał iż, w 2018 r. (najnowsze dane) w Poznaniu zorganizowano ponad 2,4 tys. spotkań i wydarzeń dla grup liczących jednocześnie co najmniej 50 osób. Spotkania te, o charakterze […]

Read More…

Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu

W 2019 r. w Poznaniu zamieszkiwało ok. 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Stanowiły one najliczniejszą grupę osób z zagranicy przebywających w mieście. Osoby z zagranicy zameldowane na pobyt stały i czasowy W 2019 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 7,3 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, z czego 87% z Europy (13% z krajów Unii Europejskiej), w tym obywatelek i obywateli: Ukrainy (ok. 4 500 osób) Białorusi […]

Read More…

Promocja turystyczna Poznania

Miasto Poznań, poprzez liczne działania własne oraz zlecone innym jednostkom, prowadzi działania promocyjne mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku oraz zwiększanie ruchu turystycznego. Znaczną w tym rolę odgrywają m.in. stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz miejskie Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Miasto Poznań powierzało znaczną część działań związanych z promocją i rozwojem turystyki stowarzyszeniu Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT), którego jest […]

Read More…

Oferta turystyczna Poznania

Atrakcyjna oferta turystyczna wpisująca się w aktualne trendy rozwoju turystyki oraz uwzględniająca potrzeby różnych grup turystek i turystów krajowych i zagranicznych, jak również wielowiekowa historia oraz dobrze zagospodarowane i utrzymane tereny zieleni sprawiają, iż rośnie atrakcyjność turystyczna Poznania, który rokrocznie przyciąga coraz liczniejsze grono zwiedzających. Produkty i marki turystyczne Poznania Trakt Królewsko-Cesarski Trakt Królewsko-Cesarski jest głównym szlakiem turystycznym w Poznaniu. Ukazuje najciekawsze, historyczne miejsca […]

Read More…

Port Lotniczy Poznań-Ławica

W 2019 r. liczba pasażerów i pasażerek lotniczych wyniosła 2 379 635. W 2019 r. Port Lotniczy Poznań-Ławica obsługiwał: regularne połączenia lotnicze, liczba podróżnych w ruchu rejsowym wyniosła 1 640 966 połączenia czarterowe, głównie w rejony Morza Śródziemnego z liczbą podróżnych 734 791 ruch General Aviation z liczbą podróżnych 3 878 Z lotniska skorzystało 2 379 635 podróżnych, tj. o 3,9% mniej niż w 2018 r. arch. UMP   Polski Holding Hotelowy otworzył pierwszy położony w bezpośrednim sąsiedztwie […]

Read More…

Połączenia kolejowe Poznania

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił raport o największych dworcach kolejowych w Polsce. Dane dotyczą 2018 r. Poznański dworzec obsłużył 23,9 mln podróżnych, czyli niemal 58 tysięcy dziennie. Średnia dobowa liczba pociągów, które wjeżdżały na poznańską stację to 377. Wzrost liczby podróżnych na stacji Poznań Główny wynika z uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która pozwoliła na zapewnienie kursowania pociągów co 30 minut w godzinach szczytu na wybranych relacjach oraz dogodnych i stałych połączeń Poznania […]

Read More…

Spotkania władz Poznania z ambasadorami

Relacje międzynarodowe budowane są m.in. podczas wizyt dyplomatycznych w naszym mieście. W 2019  r. władze Poznania spotykały się z ambasadorkami i ambasadorami  państw z całego świata. AZERBEJDŻAN Oficjalną wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożył Hasan Hasanov, Ambasador Republiki Azerbejdżanu. Rozmawiano o możliwości nawiązania współpracy między Poznaniem a azerbejdżańskim miastem Nachiczewan.   BELGIA Delegatka Generalna Walonii – Brukseli, Laurence Capelle spotkała się z władzami Miasta, by omówić zagadnienia […]

Read More…

Aktywność Poznania w organizacjach krajowych

Miasto Poznań w 2019 r. było członkiem 15 krajowych organizacji i sieci skupiających m.in. inne samorządy. Są to stowarzyszenia, fundacje, a także inne platformy współpracy powołane na mocy porozumień lub deklaracji. Organizacje krajowe: Związek Miast Polskich Unia Metropolii Polskich Metropolia Poznań Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Fundacja POMOST Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PLOT – Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna […]

Read More…

Aktywność Poznania w organizacjach międzynarodowych

Miasto Poznań w 2019 r. było członkiem 10 organizacji i platform współpracy międzynarodowej zrzeszającej miasta i regiony.    Organizacje międzynarodowe Cities for Cyclists – Miasta dla Rowerzystów EUROCITIES European Cities Marketing International Congress and Convention Association Le Club de Strasbourg – Klub Strasbourski Mayors for Peace – Burmistrzowie dla Pokoju Oder Partnerschaft – Partnerstwo Odry Poznań – Ille-et-Vilaine Foundation WHO […]

Read More…

Wydarzenia i działania promocyjne Miasta Poznania

Działania promocyjne prowadzone w 2019 r. przez Miasto Poznań obejmowały przede wszystkim przedsięwzięcia skierowane do mieszkanek i mieszkańców. Ich treść definiowały rocznice historyczne, kampanie wynikające z codziennych potrzeb i zadań samorządu. Wykaz najciekawszych wydarzeń i działań współorganizowanych przez Miasto Poznań w 2019 r.: POZnań Sand Festival – podczas festiwalu rzeźby piaskowej 8 rzeźbiarek z całej Polski przez tydzień pracowało nad stworzeniem poszczególnych dzieł. Całość przedsięwzięcia uzupełniły warsztaty dla najmłodszych. Tematem […]

Read More…