W 2020 r. Miasto Poznań realizowało wiele kampanii informacyjnych i edukacyjnych.

Do najważniejszych kampanii promocyjnych należały m.in:

Poznań dla pszczół – w ramach Wielkiego Dnia Pszczoły skrzynie z sadzonkami lawendy oraz wrzosu pojawiły się na 6 poznańskich przystankach: mostach Teatralnym i Dworcowym, ul. Głogowskiej/Hetmańskiej, rondach Starołęka, Rataje oraz Śródka. Do każdej rośliny dołączona była broszura, która miała charakter edukacyjny. W środku można było znaleźć informacje o tym, jak można pomagać pszczołom, oraz które rośliny są miododajne.

Skrzynia sadzonek z akcji Poznań dla pszczół

arch. UMP


Kampania społeczna przeciwdziałająca obojętności – ideą kampanii było uwrażliwienie mieszkańców na ludzką krzywdę, zmiana świadomości oraz postaw obywateli. Działania miały zachęcić poznaniaków do bycia bardziej uważnym na drugiego człowieka i jego cierpienie. Kampania udowadniała, że reakcja przypadkowej osoby może uratować komuś życie i zdrowie. Do działań promocyjnych, jakie podjęto w ramach kampanii, należały m.in.: CTL z grafikami na przystankach transportu publicznego oraz video teaserowe prezentowane w transporcie zbiorowym.

Kampania dotycząca przemocy domowej – w ramach kampanii przekazywano informacje o Punkcie Interwencji Kryzysowej, który udziela wsparcia ofiarom przemocy, oraz informacje o tym, gdzie szukać dodatkowej wiedzy (w tym celu uruchomiona została strona www.poznan.pl/przemoc). Projekt miał informować mieszkańców o tym, czym jest przemoc domowa i jak się objawia.

Grafika akcji Nie czekaj na pas

na grafice plakat kampanii przeciwko przemocy domowej ze stroną kampanii www.poznan.pl/przemoc

arch. UMP

Kampania promująca Poznański Budżet Obywatelski (PBO) 2021 – kampania oparta była o grafiki zaprojektowane na bazie identyfikacji wizualnej z ubiegłorocznej edycji, dostosowane kolorystycznie do wiodącego tematu PBO, czyli szeroko rozumianego zielonego Poznania. Promocja obejmowała takie kanały, jak lokalna telewizja (WTK), lokalny portal internetowy (www.epoznan.pl) oraz stacje radiowe: Złote Przeboje, Radio Pogoda, Rock Radio. PBO promowany był także na platformach internetowych ww. stacji oraz dodatkowo na stronach Tuba.fm, tokfm.pl (baner odsyłał na stronę internetową www.budzet.um.poznan.pl)

Logo Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

na zdjęciu logo Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

arch. UMP


Kampania promująca noszenie maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej – celem kampanii było zachęcenie poznaniaków do noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Kampania społeczna realizowana była za pośrednictwem miejskich nośników OOH typu citylight, social mediów (Facebook, YouTube), reklam w prasie (Głos Wielkopolski), internetowego banera odsłonowego (www.epoznan.pl) oraz wyświetlaczy w transporcie zbiorowym.

Kampania DDM (dezynfekcja, dystans, maseczka) – kampania informowała o zaleceniach sanitarnych, ale też o skutkach i zagrożeniach płynących z ignorowania reżimu sanitarnego; informacje pojawiały się m.in. na przystankach i w środkach transportu zbiorowego, w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych, a także w instytucjach kultury, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w miejscach wybranych przez poszczególne gminy będące członkami Stowarzyszenia Metropolia Poznań.