Usługi i zakupy w przestrzenii miejskiej

W aglomeracji poznańskiej w 2017 r. funkcjonowało 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni handlowej 692,4 tys. m2. Poznań należy do miast o najlepiej rozwiniętej sieci handlowej w kraju. Dotyczy to zarówno handlu tradycyjnego, jak i wielkopowierzchniowego. Wśród 8 głównych aglomeracji najwyższą wartość wskaźnika nasycenia powierzchnią handlową odnotowano w Poznaniu, gdzie wynosi on 862 m2 na 1000 mieszkańców. Raport firmy Colliers International wskazuje, że poziom nasycenia nowoczesną powierzchnią centrów […]

Read More…