W 2017 r. wydatki na promocję inwestycyjną miasta wyniosły 1,1 mln zł.

Udział w międzynarodowych targach

W 2017 r. Miasto Poznań wzięło udział w międzynarodowych targach promujących potencjał inwestycyjny miast, jak m.in.:

 • Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. Edycja 2017 zgromadziła ponad 2,6 tys. wystawców i 23 tys. odwiedzających z 90 krajów. W trakcie trwania targów odbyło się ponad 100 konferencji i wystąpień. Miasto Poznań, w ramach własnego stoiska, prezentowało potencjał miasta i ofertę inwestycyjną swoją i partnerów. Prezentowane były także oferty inwestycyjne gmin metropolii, przygotowane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Najważniejszym promowanym projektem była koncepcja zagospodarowania Wolnych Torów
 • Targi Nieruchomości EXPO REAL w Monachium. To drugie najważniejsze targi dotyczące branży nieruchomościowej w Europie
 • Targi Real Connect w Warszawie, na których ofertę nieruchomości prezentowano polskim inwestorom
 • Targi przemysłowo-technologiczne Hannover Messe, które w 2017 r. w szczególności poświęcone były możliwościom biznesowym w Polsce
 • Targi China Tech-Fair 2017 w Shenzen, na których prezentowano potencjał inwestycyjny miasta.

Miasto Poznań uczestniczyło także w targach związanych z nowoczesnymi technologiami, a w szczególności sektorem game development, który uznawany jest za perspektywiczny dla rozwoju poznańskiego rynku IT, w tym:

 • targi Quo Vadis w Berlinie
 • Gamescom w Kolonii
 • targi Poznań Game Arena,

podczas których promowano poznańskich twórców gier komputerowych oraz zachęcano firmy działające w branży nowoczesnych technologii do rozpoczęcia działalności w Poznaniu.

Wydarzenia zagraniczne

Miasto Poznań uczestniczyło w konferencjach mających na celu zachęcenie firm do lokalizacji ich inwestycji w Poznaniu, podczas specjalnie organizowanych wydarzeń za granicą, m.in.:

 • konferencji „Poland’s Rising Outsourcing Destination” w Londynie (we współpracy z wydawnictwem Emerging Europe)
 • konferencji i gali branży usług nowoczesnych „USA Summit and Awards Gala” w Nowym Jorku (organizowanych przez Biznes Polska)
 • konferencji Shared Services & Outsourcing Woche w Berlinie, podsumowującej stan sektora centrów usług wspólnych i outsourcingowych w krajach niemieckojęzycznych w  2017 r.

Współpraca z samorządem gospodarczym

Promowanie potencjału inwestycyjnego Poznania odbywało się poprzez częstą współpracę z samorządem gospodarczym, m.in.:

 • Brytyjsko-Polską Izbą Handlową BPCC
 • Niderlandzko-Polską Izbą Gospodarczą NPCC
 • Wielkopolskim Klubem Kapitału
 • Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową

oraz zrzeszeniami firm, m.in.:

 • lokalnym Chapterem ABSL
 • instytucjami otoczenia biznesu.

W 2017 r. Miasto Poznań było partnerem najważniejszej dla sektora usług nowoczesnych konferencji ABSL (Association of Business Service Leaders in Poland), organizowanej przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych. Miasto Poznań uczestniczyło również w konferencji ASPIRE poświęconej rozwojowi branży nowoczesnych technologii.

Materiały promocyjne

W 2017 r. w ramach działań promocyjnych i reklamowych, mających na celu wzmocnienie wizerunku Poznania w kraju i za granicą wydano następujące materiały promocyjne:

 • „Usługi Biznesowe w Poznaniu” – raport przygotowany dla Miasta Poznania przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL – Assosiaction of Business Service Leadres) we współpracy z JLL i Randstad; omówione w nim zostały sytuacja demograficzna, rynek pracy i rynek powierzchni biurowej; raport stanowi kompendium wiedzy dla inwestora z sektora usług nowoczesnych, dostępny jest w języku polskim i angielskim
 • „Poznański rynek nieruchomości 2016” – opracowanie dotyczące aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości w Poznaniu, z wyszczególnieniem rynku powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych
 • „Katalog ofert inwestycyjnych pod nieruchomości hotelowe” – prezentowane są w nim oferty nieruchomości przeznaczone pod inwestycje związane z działalnością hotelową, wydany w języku angielskim
 • „Live and Work” – uaktualniony folder-przewodnik dla obcokrajowców mieszkających lub zamierzających zamieszkać w Poznaniu, wydany w języku angielskim i niemieckim
 • „Poznan. Top location for business” – kolejna wersja broszury dotyczącej potencjału inwestycyjnego miasta dla sektorów priorytetowych, wydany w języku angielskim
 • film promujący projekt „Niemiecki do Poznania” – skierowany w szczególności do uczniów, którzy stoją przed wyborem drugiego języka obcego oraz ich rodziców
 • film promujący „Tydzień BPO/SSC” – podsumowanie warsztatów, które odbyły się w 2016 r.

Potencjał Poznania prezentowany był również:

 • na łamach magazynów linii lotniczych PLL LOT (magazyn Kaleidoscope) oraz Lufthansa (Lufthansa Magazin i Lufthansa Exclusive)
 • w magazynie branżowym sektora usług nowoczesnych „Outsourcing & More”
 • w magazynie dotyczącym rynku nieruchomości „Eurobuild”
 • w magazynie promującym Polskę za granicą „Poland Today”
 • w Raporcie ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017”

Aktualne informacje dla inwestorów dystrybuowane były na bieżąco na serwisie www.poznan.pl – „Inwestuj w Poznaniu”, w mediach społecznościowych na fanpage’u „Invest in Poznań” oraz poprzez newsletter.