W 2017 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia.

W 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) wykorzystywał m.in. takie środki pomocowe dla bezrobotnych jak:

  • poradnictwo zawodowe – 1,4 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, 3,5 tys. osób skorzystało z indywidualnych informacji zawodowych, natomiast z grupowych informacji zawodowych skorzystało 0,3 tys. osób
  • kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba uczestników szkoleń prowadzonych przez poznański PUP wyniosła 1,3 tys. osób, w tym 66 osób skorzystało ze szkoleń indywidualnych; najwięcej szkoleń dotyczyło zarządzania i administrowania, informatyki, księgowości, sprzedaży, usług transportowych, opieki społecznej
  • stypendia szkoleniowe, stażowe – pomoc w postaci stypendium szkoleniowego otrzymało 870 osób z Poznania, a stypendia stażowe – 474 osoby
  • prace interwencyjne oraz roboty publiczne – zawarto 60 umów z pracodawcami o organizację prac interwencyjnych, podpisano także 2 umowy o organizację robót publicznych m.in. z Urzędem Miasta Poznania, które objęły 18 osób
  • pośrednictwo pracy – pomoc w poszukiwaniu pracy, również za granicą, za pośrednictwem systemu wsparcia europejskich służb zatrudnienia, w ramach sieci EURES, w zakresie przekazywania informacji o wolnych miejscach zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; działaniami informacyjnymi dotyczącymi ofert pracy za granicą, warunków życia i pracy w państwach UE/EOG objęto 160 osób; osobom zainteresowanym udzielano porad przygotowujących do rekrutacji za granicą oraz dotyczących stosowanych procedur administracyjnych w kraju zatrudnienia; PUP promował także pośrednictwo pracy EURES podczas organizowanych targów pracy, gdzie na stoisku informacyjnym doradca klienta udzielał porad na temat pracy za granicą
  • stypendia dla bezrobotnych podejmujących naukę – finansowanie studiów (do 100% zasiłku dla bezrobotnych) przez 12 miesięcy dla osób bez kwalifikacji potwierdzonych dyplomem, świadectwem czy certyfikatem (świadczenie udzielono 14 osobom).