W 2017 r. rozwiązania z zakresu Smart City były wdrażane i rozwijane w różnych obszarach rozwoju miasta.

System współdzielenia zasobów

W 2017 r. w Poznaniu w ramach miejskiego systemu współdzielenia zasobów infrastruktury miejskiej uruchomione zostały 4 komercyjne systemy współdzielenia pojazdów:

 • systemy car-sharing Traficar, Click2Go i Easyshare (dysponujące początkowo 250 samochodami, w tym 100 hydrydowymi)
 • system scooter-sharing Blinkee (początkowo z 15 skuterami elektrycznymi).

Wynajem pojazdów odbywa się poprzez dedykowane aplikacje mobilne.

Rozwijał się dofinansowywany z budżetu Miasta system bike-sharing Poznański Rower Miejski, dysponujący na koniec 2017 r. 987 rowerami, wdrażający nowoczesne inteligentne rozwiązania technologiczne.

Inteligentne rozwiązania transportowe

Wzdłuż trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju uruchomiono 21 nowoczesnych Tablic Informacji Pasażerskiej zintegrowanych z miejskim systemem ITS Poznań.

Zostało utworzone zapasowe centrum przetwarzania danych w systemie PEKA co pozwoliło na udostępnienie otwartych danych dotyczących rozkładu jazdy transportu publicznego oraz wolnych miejsc parkingowych.

W 2017 r. w Poznaniu odbył się I Hackathon Allegro Tech Days na temat aplikacji dla rowerzystów miejskich.

W ramach współpracy Miasta Poznania z firmą Google Inc. została uruchomiona Usługa Transit na mapie Google, umożliwiająca wyznaczenie trasy podróży miejskim i podmiejskim transportem publicznym na mapie Poznania i okolic. Usługa jest dostępna dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych i znajduje się pod adresem maps.google.pl. Umożliwia wybór preferowanych środków transportu publicznego oraz sposobu podróżowania.

Projekty miejskie

Trwały prace nad realizacją unijnego projektu „Cyfryzacja i Modernizacja Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Miasta Poznania oraz Uruchomienie e-Usług”, który ma na celu zwiększenie dostępności, jakości oraz wykorzystania miejskich danych przestrzennych, w tym m.in. uruchomienie Cyfrowego Modelu Przestrzennego 3D Miasta Poznania, który zostanie udostępniony w sieci internetowej.

W ramach unijnego projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” wdrożono innowacyjny projekt Centrum Teleopieki, wykorzystujący wsparcie zintegrowanych nowoczesnych rozwiązań IT, tworzących system teleopieki oraz telemedycyny. W 2017 r. system teleopieki obejmował 250 samotnych, starszych, chorych osób.

Miasto Poznań prowadziło bezpłatną przestrzeń pracy wspólnej „+jeden”, z której w ciągu roku skorzystało ponad 4,1 tys. osób.

W 2017 r. rozpoczęto wdrażanie nowego Systemu Informacji Miejskiej, obejmującego wszystkie obszary informacji w przestrzeni miejskiej.

Smart Grids

Poznańska spółka ENEA Operator Sp. z o.o. współpracuje ze stowarzyszeniem EDSO (European Distribution System Operators for Smart Grids) w zakresie wymiany informacji, standaryzacji oraz wdrażania technologii związanych z inteligentnym opomiarowaniem oraz inteligentnymi sieciami.

Aplikacje mobilne i usługi internetowe

Użytkownicy sieci internetowej mieli możliwość korzystania z miejskich aplikacji mobilnych i usług internetowych oraz aplikacji komercyjnych korzystających z otwartych danych miejskich, jak m.in.:

 • Adresy Poznania
 • Atmosfera dla Poznania
 • FindPark (aplikacja uruchomiona w marcu 2018 r.)
 • Ginger
 • GPSwielkopolska
 • Interwencje – Poznań
 • JakDojade.pl
 • Kiedy Pojadę – PEKA
 • MoBilet
 • Mobilny Poznań
 • myMPK
 • Nextbike
 • Piękne Kościoły w Poznaniu
 • Poznan Airport Guide
 • Poznań Maraton
 • Poznań News
 • Poznań w Pigułce
 • Poznań – Wiadomości i Czasopisma
 • Przewodnik po Poznaniu
 • Sakralny Poznań
 • SkyCash
 • SmartZOO
 • System Informacji Przestrzennej
 • System Nabór
 • Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań CYRYL
 • Elektroniczna Giełda Podręczników
 • Elektroniczna Giełda Pracy dla Pracowników Oświaty
 • Elektroniczna Giełda Pracy dla Niań
 • Elektroniczna Wyszukiwarka Cmentarna
 • !Ostrzegator.

Uczestnicy dużych wydarzeń miejskich mogli korzystać z aplikacji mobilnych dedykowanych tym wydarzeniom. Trwały prace nad uruchomieniem innowacyjnego portalu internetowego OtwartyPoznan.pl (projekt uruchomiony w lutym 2018 r.), będącego interaktywną platformą partycypacji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia

W Konkursie Smart City, w 2017 r. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe otrzymało nagrodę w kategorii Smart City Solution za wdrożenie projektu elektronicznej platformy informacyjno-usługowej Urzędu Miasta Poznania „Miejski Informator Multimedialny”, a w marcu 2018 r. Miasto Poznań otrzymało wyróżnienie za inteligentne rozwiązania usprawniające komunikację z mieszkańcami. W 2017 r. Miasto Poznań otrzymało także tytuł Samorządowa Perła Internetu oraz wyróżnienie za prace na rzecz cyfryzacji Polski w ramach rządowego programu „Od Polski Papierowej do Cyfrowej”.

W lipcu 2017 r. w Poznaniu odbył się I Hackathon Allegro Tech Days, w trakcie którego 14 zespołów przez 24 godziny tworzyło prototypy aplikacji dla rowerzystów. W ciągu roku pod patronatem Allegro Tech oraz Fundacji Allegro All For Planet powstanie specjalny portal rowerowy, którego funkcjonalność będzie budowana w serii kolejnych 24-godzinnych maratonów programowania.

Bezpłatny dostęp do Internetu

W ramach projektu wireless.poznan.pl uruchomiono 115 punktów dostępowych bezpłatnego bezprzewodowego Internetu znajdujących się w centrum miasta, w ciągu ulic: Głogowskiej, Roosevelta, Dąbrowskiego, Grunwaldzkiej oraz na Ostrowie Tumskim, dworcach autobusowych i na terenie Nowego Zoo.

Z bezpłatnego dostępu do Internetu mogą także korzystać pasażerowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. We wszystkich pojazdach, w których dostępna jest odpowiednia infrastruktura techniczna, funkcjonują mobilne hotspoty.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W 2017 r. Miasto Poznań prowadziło prace związane z projektem zwalczania nierówności w dostępie do informacji pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – trwałość projektu”, którego celem jest zapewnienie dostępu do sieci Internet 3 tys. najuboższych gospodarstw domowych. Projekt adresowany jest do osób i rodzin w Poznaniu spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży uczącej się, uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, samotnych rodziców, którzy spełniają kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Centra badawcze

Centrum Badań Technologii Informatycznych

W poznańskim Centrum Badań Technologii Informatycznych (CBTI), będącym największym tego typu obiektem w Polsce, znajduje się 100 tys. serwerów. CBTI, będące inwestycją komercyjną poznańskiej firmy Beyond.pl, pod względem technicznym jest porównywalne z najlepszymi obiektami na świecie należącymi do Google, Facebooka czy SwitchNap. Centrum Danych Beyond.pl 2 to 12 tys. m2  powierzchni technologicznej przeznaczonej pod usługi Data Center. To pierwsza i jedyna w tym rejonie Europy serwerownia certyfikowana amerykańskim standardem Rated-4/Tier-4 wg ANSI/TIA-942:2014. Rating 4 to najwyższy z możliwych stopień certyfikacji, wystawiony przez American National Standard Institute.

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego

Funkcjonujące w Poznaniu Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO), umożliwia prowadzenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w dziedzinie rozwoju sieci optycznych oraz wykorzystania ich do prowadzenia specjalistycznych badań przez polskie i zagraniczne ośrodki naukowe, którym do prowadzenia prac niezbędna jest nowoczesna infrastruktura i pionierskie, eksperymentalne rozwiązania wykraczające poza przyjęte standardy. Budynki CBPIO są siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, który jest operatorem:

 • światłowodowej krajowej naukowej sieci PIONIER, łączącej Polskę z paneuropejską siecią GEANT oraz bezpośrednio z CERN i LOFAR
 • Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej i archiwizacji, powiązanym z europejskimi inicjatywami PRACE i EUDAT.

W CBPIO funkcjonują specjalizowane laboratoria ICT zintegrowane z siecią Polskiego Internetu Optycznego i za jego pośrednictwem są one dostępne dla polskiego i zagranicznego środowiska naukowego, a także podmiotów działających w obszarze badań i innowacji ICT.