na zdjęciu widać turystów fotografujących zabytki na Ostrowie Tumskimarch. CTK TRAKT, fot. Ł. Gdak

 

W 2017 r. liczba udzielonych noclegów zwiększyła się do prawie 1,5 mln. Poznań odwiedziło 878 tys. turystów nocujących w obiektach turystycznych, w tym 206 tys. turystów zagranicznych.

Nowe trasy turystyczne

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT (CK TRAKT) w 2017 r. prowadziło prace nad przygotowaniem 3 propozycji szlaków turystycznych w ramach Traktu Królewsko-Cesarskiego:

 • „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego” oraz „Szlak Dziedzictwa Reformacji” (trasy uruchomione)
 • „Poznański Szlak Kobiet” (trasa w przygotowaniu).

Opis tras jest dostępny w wersji drukowanej i cyfrowej w 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Poznańska Karta Turystyczna

W 2017 r. w ramach 6. edycji Poznańskiej Karty Turystycznej znacznie rozszerzono ofertę zniżkową, a w grudniu zakończono prace nad wdrożeniem kolejnej edycji projektu.

Ceny Poznańskiej Karty Turystycznej
Karta normalna:
1-dniowa z komunikacją – 49 zł, bez komunikacji – 44 zł
2-dniowa z komunikacją – 65 zł, bez komunikacji – 55 zł
3-dniowa z komunikacją – 79 zł, bez komunikacji – 65 zł
Karta ulgowa:
1-dniowa z komunikacją – 35 zł, bez komunikacji – 30 zł
2-dniowa z komunikacją – 49 zł, bez komunikacji – 40 zł
3-dniowa z komunikacją – 59 zł, bez komunikacji – 48 zł

W 2017 r. Poznań najliczniej odwiedzali turyści z:

 • Niemiec
 • Wielkiej Brytanii
 • Hiszpanii
 • Francji
 • USA
 • Włoch

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT (CTK TRAKT)

W 2017 r. miejska instytucja kultury CTK TRAKT , która łączy turystykę z ofertą edukacyjną, kulturalną i organizacją różnych ciekawych przedsięwzięć, kontynuowało promocję działających od lat najbardziej rozpoznawalnych produktów turystycznych Poznania, m.in. Trakt Królewsko-Cesarski czy Brama Poznania ICHOT. M.in.:

 • wydano publikację „Chodź/ć zobacz! Przewodnik po Trakcie Królewsko-Cesarskim dla dzieci”, która jest efektem projektu partycypacyjnego realizowanego dla dzieci przy ich współpracy. W ramach wdrożenia projektu odbyło się szkolenie dla nauczycieli, edukatorów i opiekunów dotyczące realizowania edukacji artystycznej w przestrzeni miasta. W projekcie wzięły udział 254 osoby. Publikacja zdobyła 3. nagrodę w kategorii wydawnictwa dla dzieci na XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej
 • w ramach przechadzek Traktem Królewsko-Cesarskim w 2017 r. zorganizowano 25 wycieczek po Ostrowie Tumskim, w tym 17 weekendowych w sezonie letnim, łącznie w przechadzkach wzięło udział 361 uczestników. W 18 wycieczkach po Trakcie Królewsko-Cesarskim zorganizowanych latem wzięły udział 533 osoby
 • odbyła się 12. edycja cyklicznej imprezy „Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim – Akcja Reformacja” z motywem przewodnim 500. rocznicą wystąpienia Marcina Lutra i zapoczątkowania reformacji. W ramach imprezy zorganizowano wydarzenia plenerowe na obszarze Starego Miasta, Śródmieścia, Ostrowa Tumskiego oraz Bramy Poznania, w których wzięło udział ponad 1 tys. osób
 • w sezonie letnim w każdą sobotę prowadzona była akcja promocyjna „Historia na straganie” na pl. Wielkopolskim, przy okazji zakupów poznaniacy oraz turyści mogli przeczytać krótkie historie związane z Traktem Królewsko-Cesarskim i mieszkańcami Poznania
 • w lipcu, sierpniu i październiku odbyły się 3 odsłony wydarzenia „Zabytek otwarty”, które umożliwiały zwiedzanie niedostępnych na co dzień dla turystów zabytkowych obiektów na Trakcie Królewsko-Cesarskim: budynku straży pożarnej przy ul. Masztalarskiej, budynku Archiwum Państwowego przy ul. 23 Lutego oraz kościoła Wszystkich Świętych przy ul. Grobla. W wydarzeniu wzięło udział ogółem 600 uczestników.

Do najciekawszych publikacji wydanych w 2017 r. przez CTK TRAKT należą:

 • „Józef Rogaliński. Z wiarą i drobnowidzem przez wiek XVIII”, która towarzyszyła wystawie czasowej pod tym samym tytułem
 • „Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny” podsumowująca wystawę czasową prezentowaną w Bramie Poznania w 2017 r.
 • „The Royal Imperial Route. The Poznań City Guide” – anglojęzyczna wersja przewodnika po Trakcie Królewsko-Cesarskim
 • „Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość” podsumowująca cykliczny program edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli i ich uczniów.

„Mood for Wood” – to międzynarodowe warsztaty projektowe przeprowadzonego m.in. w Amfiteatrze Bramy Poznania, produktami projektu były meble miejskie dostosowane do osób zwiedzających Bramę Poznania ICHOT, wykonane przez uczestników. Tematem ubiegłorocznego projektu była „Rzeka w mieście”. Warsztaty były współorganizowane przez CTK TRAKT i Stowarzyszenie Architektów Polskich.

W ramach stałej oferty zajęć dla szkół i przedszkoli, łącznie z grupami z wymian międzynarodowych, grupami uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów niesłyszących realizowanej w Bramie Poznania ICHOT oraz na obszarze Ostrowa Tumskiego zrealizowano 66 tematów zajęć, w których uczestniczyło  15,9 tys. osób. W 2017 r. przygotowano także scenariusze nowych zajęć z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

W ramach działań skierowanych do rodzin realizowano m.in.:

 • przedsięwzięcia edukacyjne m.in. „Magiczny dywan” i „Muzyczny dywan” skierowane do rodzin z dziećmi w wieku 3-5 lat; zajęcia odbywały się w przestrzeni Bramy Poznania ICHOT, Ostrowa Tumskiego i Śródki; w 17 spotkaniach wzięły udział 552 osoby
 • wakacyjne warsztaty dla 215 dzieci w wieku 7-12 lat: „Cztery żywioły” (dwukrotnie), „Opowieści dziwnej treści” oraz „Zakodowani” tematycznie związane z dziedzictwem Ostrowa Tumskiego
 • zajęcia „Senior-Ekspert” dla rodzin z dziećmi w wieku 6-12 lat, w których uczestniczyło 87 osób, warsztaty były współtworzone przez seniorki i seniorów, którzy dzielili się z dziećmi swoimi doświadczeniami, opowiadali o zawodach, jakie wykonywali; odbyły się 3 takie spotkania: „Sms z przeszłości”, „Ptasie historie” oraz „Po nitce do kłębka”
 • 3 warsztaty „Kultura utula” prezentujące sposoby wiązania chust i noszenia dzieci w chustach i nosidłach dla rodziców małych dzieci, połączone ze zwiedzaniem wystawy, w warsztatach, które zostały zorganizowane wspólnie z Fundacją Wspierania Rodziny „Matecznik” zorganizowała wzięło udział 37 osób.

Dla osób z niepełnosprawnościami zorganizowano:

 • program dedykowany podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej, z oferty skorzystało ok. 90 osób
 • cykliczne spotkania (łącznie 6) dla podopiecznych Fundacji Na Niebiesko, tj. rodzin z dziećmi neuronienormatywnymi i ze spektrum autyzmu; na dzieci czekały różnego rodzaju karty pracy oraz aktywności sensoryczne
 • projekt „Dostępna kultura” dedykowany dzieciom z niepełnosprawnościami, który był realizowany wspólnie z Fundacją Inicjatyw „Mili Ludzie”; w ramach przedsięwzięcia wyświetlono film z audiodeskrypcją i napisami, projekcja zgromadziła 90 osób.

Po raz 3. W Bramie Poznania ICHOT zorganizowano cykl wydarzeń  „Rzeka żywa”, które miały na celu przypomnieć mieszkańcom o wartości, jaką jest natura oraz ważności rzeki w życiu miasta. W wydarzeniach wzięło udział 565 osób. Projekt  ten był w 2017 r. prezentowany na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów „Woda + animacje” organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury w Gdyni jako jeden ze zwycięskich projektów.

XXV Europejskie Dni Dziedzictwa – 9 września 2017 r. w Bramie Poznania ICHOT odbyła się ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, w których organizację Polska włączyła się już w 1993 r. W roku ubiegłym wydarzenie inaugurujące zostało przygotowane we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie. W ramach wydarzenia zorganizowano koncert zespołu Vołosi, odbył się też spacer multimedialny „Jasna wyspa. Mapping na zabytkach”, a także wycieczki i warsztaty edukacyjne.

Brama Poznania

Brama Poznania w 2017 r. opracowała i wdrożyła 7 nowych ofert zwiedzania tematycznego:

 • „Wyprawa z Mieszkiem” – scenariusz dla rodzin
 • „Dzień z życia Radomiły i Mojmira” – scenariusz dla dorosłych
 • „Co jest za Bramą” – scenariusz dla dorosłych
 • „Wyspa podróżników” – scenariusz dla dorosłych
 • „Jak to działa? Brama Poznania” – scenariusz przygotowany na Otwarte Dni Funduszy Europejskich
 • „Poszukiwacze skarbów” – oprowadzanie dla rodzin z dziećmi
 • gra na ekspozycji „Dziwny przypadek Bolesława Z.” – wydarzenie dedykowane osobom dorosłym

Do najciekawszych inicjatyw i wystaw zrealizowanych przez Bramę Poznania ICHOT w 2017 r. należały:

 • „Trzeba by jeszcze powiedzieć” – wystawa czasowa prezentująca zdjęcia dawnej Śródki i opowieści jej mieszkańców, zebrane w ramach Archiwum Społecznego Śródki
 • „Józef Rogaliński – z wiarą i drobnowidzem przez wiek XVIII” – wystawa czasowa prezentująca postać jezuity ks. Józefa Rogalińskiego
 • „Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny – wystawa czasowa prezentująca dawny i współczesny obraz elektrowni miejskiej Garbary
 • „Fox przerabia” – wystawa czasowa prezentowała fotografie-fotomontaże wykonane przez Miłosza „Foxa” Lisieckiego
 • „Efekt mostu” – wystawa czasowa z okazji 10. rocznicy otwarcia mostu Biskupa Jordana, prezentująca znaczenie mostu w procesie rewitalizacji Śródki

W 2017 r. w związku z reformą edukacji, stała oferta edukacyjna dla szkół została przystosowana do wytycznych nowej podstawy programowej m.in. powstały nowe scenariusze zajęć. Realizowano m.in.:

 • projekt „Szkoła Dziedzictwa”, którego celem jest zapewnienie nauczycielom możliwości rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i warsztaty, w trakcie których prezentowane są nowe metody i formy pracy z uczniami
 • finał „Szkoły dziedzictwa. Wielokulturowość” oraz część szkoleniowa „Szkoły dziedzictwa. Działaj!”. Na portalu Bramy Poznania ICHOT, zamieszczono 33 kolejne projekty tematyczne. W programie do tej pory udział wzięło 37 nauczycieli z 4 województw.

Jedną z najważniejszych imprez plenerowych organizowanych przez Bramę Poznania była Wielka Majówka 2017 w 3. rocznicę otwarcia tej instytucji, w której uczestniczyło 2,4 tys. osób. W programie imprezy znalazło się wiele atrakcji, m.in.: „Ciche Disco Tuż Nad Rzeką”, „Pozytywnie zakiszeni – warsztaty fermentu kulinarnego”, „Roślinnie JEMY na wiosnę”, „Kije nad Cybiną”, „Z Biegiem Rzeki – spływy kajakowe wokół Ostrowa Tumskiego”, a także „TRAKT w Dymkach – sekwencyjne historyjki obrazkowe”/„Żywy Komiks” – wystawa prezentująca losy ciekawych, ale mało znanych postaci związanych z historią Poznania oraz z samym Traktem Królewsko-Cesarskim. Akcja „Żywy Komiks” zaangażowała osoby spacerujące mostem Biskupa Jordana, w trakcie jej trwania uczestnicy mogli sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia. W wydarzeniu wzięło udział ok. 1,2 tys. osób.

W 2017 r. w Bramie Poznania ICHOT zorganizowano ogólnopolskie seminarium „Odbiorcy instytucji kultury. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną”, skierowane do pracowników instytucji kultury. Celem wydarzenia było podzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w obszarze opracowywania oferty instytucji kulturalnych dostosowanej do osób z niepełnosprawnością intelektualną. W seminarium uczestniczyły 93 osoby.

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) promuje Poznań jako miasto otwarte i przyjazne dla turystów polskich oraz zagranicznych, a także dba o wizerunek miasta na różnego rodzaju wydarzeniach międzynarodowych, np. targach turystycznych. W 2017 r. PLOT rozszerzyła swoją działalność o prowadzenie punktów informacyjnych.

Projekt „Zwiedzanie Bramy Poznania przez blogerów, vlogerów i touroperatorów” trwający przez cały 2017 r. miał na celu promocję Bramy Poznania ICHOT na arenie międzynarodowej, a także zacieśnienie współpracy między Bramą Poznania ICHOT a stowarzyszeniami lokalnymi. Akcja była współorganizowana z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną, wzięli w niej udział touroperatorzy z Izraela i Ukrainy, vlogerzy z Kanady, blogerzy z Chin oraz goście z Niemiec i Korei Południowej.

Acanthus Aureus – nagroda zdobyta przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy stoisko na targach Tour Salon 2017.

Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce

Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce to projekt promujący zabytki związane ze Szlakiem Piastowskim. W ramach programu zorganizowano 2. odsłonę „Weekendu Na Szlaku Piastowskim”. Jedną z atrakcji imprezy była wycieczka z latarkami po poznańskiej katedrze „Katedra – instrukcja obsługi”. Celem wydarzenia było zwiększenie świadomości obecności Bramy Poznania ICHOT na Szlaku Piastowskim. W przedsięwzięciu przygotowanym we współpracy z Organizacją Turystyczną „Szlak Piastowski” wzięło udział ok. 100 osób.

Pilotażowo zorganizowano także I Piastowski Tryptyk Organowy oraz I Piastowski Rajd Motocyklowy.

Planowane jest rozszerzenie oferty o program lojalnościowy – Kartę Piasta, która ma dopełniać funkcjonalność aplikacji mobilnej.

W 2017 r. wprowadzono otwartą sprzedaż pakietów pobytowych na Szlaku Piastowskim, w kolejnym roku będzie możliwość prowadzenia e-sklepu oraz rezerwacji online.

Szlak Piastowski promuje się w mediach społecznościowych, a także poprzez mailing bezpośredni i notki wysyłane do mediów. Dzięki wizycie studyjnej blogerów z portalu www.polskieszlaki.pl, informacja o Szlaku Piastowskim została zaktualizowana na tej stronie internetowej.

Poznań za pół ceny

W 2017 r. odbyła się 10. edycja akcja „Poznań za pół ceny”. Turyści i mieszkańcy mogli skorzystać z ok. 150 atrakcji za połowę ceny lub bezpłatnie. Wydarzenie przyciągnęło ok. 20-30 tys. uczestników, szacunkowo sprzedano ok. 50-65 tys. usług.

Dni Twierdzy Poznań

W 2017 r. odbyła się 5. edycja imprezy „Dni Twierdzy Poznań”. Wydarzenie jest pretekstem do pokazania dostępnych miejsc i atrakcji związanych z fortyfikacjami miejskimi od średniowiecza do współczesności. W programie znalazło się ok. 25 atrakcji udostępnionych zwiedzającym dzięki współpracy z muzeami oraz miłośnikami poznańskich fortyfikacji. W akcji wzięło udział 12 tys. uczestników.

 

na wykresie widać lliczbę korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w Poznaniu

Pobierz dane XLS