W 2017 r. zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 115,7 mln zł, a wcześniej zaciągnięte zobowiązania spłacono na kwotę 267,5 mln zł.

Na koniec 2017 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła ponad 1 224 mln zł, z tego:

  • kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym wynosiły 581,2 mln zł, środki te przeznaczono na sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportowej, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, polityki społecznej i oświaty
  • kredyty zaciągnięte na rynku krajowym wyniosły 362,1 mln zł
  • zobowiązania wynikające z emisji obligacji wyniosły 280 mln zł
  • zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 969 tys. zł

 

na wykresie widać główne rozchody Miasta Poznania w 2017 r.

Pobierz dane w XLS