arch.Teatru Animacji w Poznaniu, fot. J.Wittchen

 

W 2017 r. placówki opiekuńcze dla dzieci do lat 3 zapewniły 5,2 tys. miejsc opieki żłobkowej.

Instytucje opieki żłobkowej

W 2017 r. w Poznaniu działało:

 • 14 żłobków publicznych funkcjonujących w ramach 4 Zespołów Żłobków
 • 92 żłobki niepubliczne (o 3 placówki więcej w stosunku do 2016 r.)
 • 15 klubów dziecięcych (o 4 więcej niż w 2016 r.)
 • 83 opiekunów dziennych (o 5 więcej w porównaniu do 2016 r.).

Łącznie placówki opiekuńcze dla dzieci do lat 3 zapewniły 5,2 tys. miejsc, w tym żłobki publiczne ponad 1,2 tys., niepubliczne 3,5 tys. miejsc. W klubach dziecięcych przygotowano 203 miejsca, natomiast u dziennych opiekunów 415 miejsc.

Oferta żłobków publicznych i części niepublicznych funkcjonujących w Poznaniu jest prezentowana w internetowym Systemie Nabór prowadzonym przez Miasto Poznań.

Nowe instrumenty opieki żłobkowej

W 2017 r. w ramach „Poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2016-2020” realizowane były działania w celu polepszenia warunków opieki nad dziećmi, w tym m.in.:

 • Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Poznańskiego Świadczenia Żłobkowego, które ma na celu wsparcie rodziców w opłacaniu pobytu dziecka w żłobku niepublicznym
 • zostały opracowane “Standardy Jakości Opieki dla Dzieci do lat 3 dla poznańskich żłobków”.

Nowe miejsca opieki żłobkowej

W 2017 r.:

 • z budżetu Miasta dofinansowano 1,9 tys. miejsc opieki w 60 żłobkach niepublicznych
 • ze środków finansowych z krajowych programów „Maluch” oraz „Maluch plus 2017 – edycja specjalna Za życiem” dofinansowano 297 miejsc w żłobkach publicznych, częściowo sfinansowano 1 892 miejsca w 60 żłobkach niepublicznych oraz zaadaptowanie 22 miejsc w żłobkach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i wymagających szczególnej opieki
 • w ramach projektu unijnego „Poprawa Dostępu do Usług Opieki nad Dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Poznania” w 2 placówkach niepublicznych: Kaczka Dziwaczka i Kolorowy Domek dostosowano 59 miejsc opieki żłobkowej dzieciom, których rodzice mają problem ze znalezieniem zatrudnienia z powodu opieki nad małym dzieckiem.

na wykresie widać liczbę miejsc w żłobkach w Poznaniu w latach 2000-2017

Pobierz dane XLS

1 424,31 zł – wysokość przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym

1 027,83 zł – wysokość przeciętnej miesięcznej dotacji przekazanej przez Miasto Poznań na utrzymanie 1 miejsca w żłobku publicznym

391,40 zł – wysokość przeciętnej miesięcznej dopłaty rodziców za opiekę dziecka w żłobku publicznym

27,48% – procentowy udział rodziców w kosztach utrzymania 1 miejsca w żłobku

 

Nianie w Poznaniu

 • Przeciętny wiek niani – 28 lat
 • Przeciętne godzinne wynagrodzenie niani  – 10,93 zł
 • Przeciętne doświadczenie niani w opiece nad dziećmi – 2 lata
 • Procent niań opiekujących się dziećmi do lat 3 – 53
 • Liczba opiekunów zarejestrowanych w Poznaniu – 5 202
 • Liczba mężczyzn – opiekunów – 41

 

Liczba mieszkańców w wieku 0-2 lata

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip