Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej

Głównym celem projektu „Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej – SPPOFAP” jest podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji, ze wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 r.

Opracowana polityka parkingowa powstała w ramach projektu pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP)”. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Opracowana w 2020 r. Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania (PMT) – jako wyraz strategicznego kierunku zrównoważonego rozwoju i kształtowania miasta Poznania oraz zachowań mieszkańców w zakresie szeroko rozumianego transportu – aktualizuje i zastępuje obowiązującą w mieście od 1999 r. Politykę Transportową Miasta Poznania. Jednym z elementów opracowanej PMT są aspekty polityki parkingowej.

Proces suburbanizacji występujący w aglomeracji poznańskiej powoduje, że coraz więcej problemów transportowych generowanych jest poza miastem. Efektem wprowadzenia i realizacji polityki parkingowej ma być zmniejszenie ruchu samochodowego oraz zwiększenie ruchu pasażerskiego w transporcie zbiorowym, co spowoduje zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz lepszą efektywność transportu zbiorowego.

Poznański system Park&Ride (P&R) – Parkuj i Jedź oferuje łącznie 337 miejsc postojowych. System obejmuje:

 • parking zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej – kierowcy dojeżdżający do Poznania z północy mogą tam zostawić auto i wygodnie przesiąść się na jedną z linii Poznańskiego Szybkiego Tramwaju; dojazd z tego przystanku do ważnych węzłów (Most Teatralny lub Rondo Kaponiera) zajmuje około 10 minut; obiekt dysponuje 130 miejscami postojowymi, w tym 6 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, oraz 20 zadaszonymi stanowiskami do postoju rowerów; parking wyposażony jest w automatyczną kasę biletową, kamery umożliwiające rozpoznawanie numerów pojazdów, terminale (wjazdowy i wyjazdowy), elektroniczne tablice informujące m.in. o liczbie wolnych miejsc oraz tablice informacji pasażerskiej;
 • parking w rejonie ulic św. Michała, Warszawskiej i Świętojańskiej – obiekt dysponuje 100 miejscami postojowymi, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami, oraz infrastrukturą optymalną nie tylko dla właścicieli samochodów osobowych, ale też pieszych i rowerzystów; parking został wyposażony w elementy małej architektury; inwestycja objęła też przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetlenia, a także istniejących zjazdów z ulic św. Michała i Świętojańskiej; od strony ulicy św. Michała parking jest skomunikowany również z ruchem pieszych i rowerzystów; prowadząca do ogrodzonego parkingu ścieżka rowerowa jest uzupełnieniem projektowanego traktu dla jednośladów, biegnącego wzdłuż ul. Warszawskiej; w ramach inwestycji przewidziano montaż stojaków dla 30 rowerów wraz z wiatami oraz zestawem naprawczym; na parkingu powstała również infrastruktura informacyjna i teletechniczna – m.in. tablice informacyjne oraz biletomat; ponadto parking jest wyposażony w automatyczny sanitariat; możliwość przesiadki na transport publiczny stwarzają linie tramwajowe na ul. Warszawskiej (przystanek Św. Michała) lub duży węzeł przesiadkowy Rondo Śródka;
 • parking w rejonie przystanku kolejowego Poznań Strzeszyn – obiekt dysponuje 50 miejscami postojowymi, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami, oraz infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów; w ramach inwestycji przewidziano montaż stojaków rowerowych dla 30 rowerów wraz z zadaszeniem oraz zestawem naprawczym; prace objęły także budowę ciągów pieszo-rowerowych ułatwiających dojście/wjazd na P&R; parking jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany; uzupełnieniem jest infrastruktura informacyjna i teletechniczna – m.in. tablice elektroniczne oraz biletomaty; ponadto parking jest wyposażony w automatyczne sanitariaty z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami; możliwość przesiadki na transport publiczny stwarzają pociągi Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej spółek Koleje Wielkopolskie i POLREGIO – stacja Poznań Strzeszyn, linie autobusowe – przystanek Podolany; czas przejazdu ze stacji Poznań Strzeszyn do stacji Poznań Główny wynosi tylko 10 minut; bilet parkingowy z parkingu przy ul. Biskupińskiej, oprócz tego że będzie upoważniał do przejazdów środkami komunikacji miejskiej, będzie także honorowany we wszystkich pociągach, które zatrzymują się na stacji Poznań Strzeszyn; na jego podstawie można się poruszać tylko na obszarze Poznania (stacje zawierające w swojej nazwie Poznań oraz Kiekrz); w pociągach na terenie Poznania honorowane są także bilety okresowe ZTM, na podstawie których można bezpłatnie korzystać z parkingów P&R;
 • parking w rejonie ulic Hetmańskiej, Starołęckiej i Wagrowskiej – obiekt dysponuje 57 miejscami postojowymi, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami oraz infrastrukturą optymalną nie tylko dla właścicieli samochodów osobowych, ale też pieszych i rowerzystów; w ramach inwestycji przewidziano montaż stojaków rowerowych dla 30 rowerów wraz z zadaszeniem oraz zestawem naprawczym; prace objęły także budowę ciągów pieszo-rowerowych ułatwiających dojście/wjazd na P&R; parking jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany; uzupełnieniem jest infrastruktura informacyjna i teletechniczna – m.in. tablice elektroniczne oraz biletomaty; ponadto parking jest wyposażony w automatyczne sanitariaty z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami; możliwość przesiadki na transport publiczny dają linie tramwajowe w rejonie Ronda Starołęka.
Grafika z rozmieszczeniem parkingów Park&Ride
grafika przedstawia schemat mapy Poznania z lokalizacją parkingów P&R
arch. ZTM


Trwają prace projektowe dla obiektu Park&Ride w sąsiedztwie dworca autobusowego i stacji kolejowej na Górczynie. Planowany jest także parking przy stacji kolejowej Poznań Junikowo, który powstanie w ramach zintegrowanego węzła przesiadkowego Grunwaldzka na granicy Poznania i Plewisk, oraz przy ulicy Druskienickiej – po stronie zachodniej oraz wschodniej projektowanego nowego przystanku kolejowego w południowej części Strzeszyna i Podolan.

Parkingi Park&Ride na terenie Poznania są częścią większego programu realizowanego na terenie aglomeracji poznańskiej. W ostatnich latach w gminach tworzących Metropolię Poznań powstało 39 parkingów o łącznej liczbie miejsc parkingowych wynoszącej prawie 2,5 tys., a kolejne są w trakcie realizacji. Parkingi stanowiące element zintegrowanych węzłów przesiadkowych, głównie przy stacjach kolejowych, powstają w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Budowa parkingów Park&Ride w aglomeracji poznańskiej ma na celu usprawnienie dojazdów do Poznania z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu. Jak najwięcej podróży do Poznania ma się odbywać z wykorzystaniem transportu zbiorowego, w szczególności pociągiem, który jest najsprawniejszym, najszybszym i najbardziej ekologicznym środkiem transportu, omijającym korki na trasach wlotowych do Poznania.

Parkingi budowane w formule Park&Ride powstają z myślą o osobach korzystających z samochodów i przesiadających się na komunikację miejską. Są otwarte 7 dni w tygodniu (oprócz najważniejszych świąt), przez całą dobę, z przerwą techniczną w godzinach od 2:30 do 4:30.

Do bezpłatnego pozostawienia auta na parkingach w godzinach ich otwarcia uprawnia karta PEKA, Elektroniczna Legitymacja Studencka lub Elektroniczna Legitymacja Doktorancka, z ważnym biletem okresowym zawierającym strefę A:

 • okresowym imiennym, na sieć, normalnym lub ulgowym;
 • Metropolitalnym lub Biletem Metropolitalnym z ulgą, na sieć;
 • na rok szkolny, na sieć;
 • semestralnym, na sieć;
 • dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, na sieć;
 • dla Honorowych Dawców Krwi, na sieć;
 • socjalnym, na sieć;
 • dla kierowców autobusów i motorniczych, na sieć;
 • dla pracowników MPK i ich rodzin, na sieć;
 • Seniora, na sieć;
 • okresowym imiennym na trasę do 6 przystanków, normalnym lub ulgowym 50%;
 • w Programie Premiowym, na sieć, normalnym lub ulgowym 50%;
 • w Programie Premiowym dla osób korzystających z „Biletu Metropolitalnego, na sieć”, normalnym lub ulgowym 50%;
 • PEKA Firma, na sieć, normalnym lub ulgowym 50%.

Bilet ZTM nie musi być na imiennej karcie kierującego, może należeć do współpasażera. Na podstawie biletów okresowych można korzystać na terenie Poznania (stacje zawierające w swojej nazwie Poznań oraz Kiekrz) z pociągów należących do Kolei Wielkopolskich i POLREGIO bez dodatkowej opłaty.

Miejski System Parkowania obejmuje:

 • strefę płatnego parkowania (SPP), w której dostępnych jest 6,9 tys. miejsc parkingowych;
 • 8 parkingów buforowych znajdujących się na obrzeżach SPP, na których dostępne są 1034 miejsca postojowe.

Łącznie w Poznaniu dostępnych jest 7,9 tys. miejsc parkingowych.

Od czerwca 2020 r. w Poznaniu obowiązywać zaczęła Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum, zmieniły się stawki za postój oraz zlikwidowano podział na podstrefy żółtą, zieloną i czerwoną.

Od 1 lutego 2021 r. na terenie Wildy i Łazarza zaczęła funkcjonować SPP. Postój aut płatny jest na części ulic, w miejscach, gdzie wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Docelowo płatne parkowanie będzie obowiązywać na około 100 ulicach.