W 2021 r. w Poznaniu wdrażane były nowoczesne rozwiązania inteligentnego miasta, obejmujące różne dziedziny życia mieszkańców.

Inteligentne rozwiązania były wdrażane i rozwijane w różnych obszarach rozwoju miasta, jak m.in. transport miejski, miejski system współdzielenia zasobów infrastruktury miejskiej, gospodarka obiegu zamkniętego, teleusługi, internetowe systemy konsultacji i dialogu społecznego, e-usługi miejskie, otwarte dane miejskie. Uruchomione zostały m.in.:

 • Voicebot działający w miejskim Call Center Poznań Kontakt, zapewniający całodobowy dostęp online do informacji miejskich;
Miejskie Call Center wspiera Voicebot

grafika voicebota

arch. UMP (fot. pixabay.com)
Mapa 3D zieleni w mieście

mapa drzew

arch. GEOPOZ
 • warsztaty i konsultacje społeczne „Hulaj przepisowo”, wpisujące się w bezpieczny rozwój mobilności w przestrzeni miejskiej;
Warsztaty „Hulaj Przepisowo” – organizatorzy

na zdjęciu grupa organizatorów Warsztatów Hulaj Przepisowo wraz hujanogami i strażnikami miejskimi

arch. UMP

Kontynuowane były prace nad poszerzaniem zakresu otwartych danych miejskich. Miejskie Open Data są udostępniane przez usługę API oraz portal dla developerów oprogramowania Zarządu Transportu Miejskiego. Otwarte dane o mieście są udostępniane na stronie BaDaM.

Poszerzono zakres funkcjonalności miejskiej aplikacji Smart City Poznań o opcję aktualności oraz zgłaszania spraw wymagających interwencji służb miejskich i pomysłów rozwoju miasta.

Grafika aplikacji Smart City Poznań

Aplikacja Smart City Poznań

arch. UMP

W 2021 r. aplikacja Smart City Poznań zwyciężyła w kategorii „Narzędzia do komunikacji z obywatelami” w konkursie „Skrzydła IT w Administracji” organizowanym przez miesięcznik „IT w Administracji”.

Więcej o aplikacji Smart City Poznań można znaleźć w rozdziale Otwarta administracja Miasta Poznania

Miasto Poznań z nagrodą „Skrzydła IT w Administracji”

na zdjęciu grupa ludzi z nagrodami

arch. UMP (fot. Marcin Oliva Soto Photography)

Miasto Poznań podpisało list intencyjny z poznańskim startupem take&drive o wspólnej realizacji koncepcji Mobility as a Service.

W 2021 r. trwały prace nad miejskim programem OK Poznań, dedykowanego osobom, które rozliczają podatki w Poznaniu. W ramach programu funkcjonuje strona internetowa okpoznan.pl i aplikacja mobilna. Program został oficjalnie zaprezentowany przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Więcej o programie OK Poznań tutaj

W 2021 r. trwały prace nad uruchomieniem w przestrzeni miejskiej nowych inteligentnych rozwiązań dla mieszkańców, m.in.:

 • 11 książkomatów Biblioteki Raczyńskich ustawionych w miejscach licznie odwiedzanych przez mieszkańców, jak pętle tramwajowe lub okolice supermarketów, realizowanych w ramach projektów „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych” i „Sztuczna inteligencja w służbie książki”;
Pierwsze książkomaty już na ulicach Poznania

na zdjęcoi budynek punktu obsługi klienta i książkomat

arch. UMP
 • multimedialnej ekspozycji w Centrum Szyfrów Enigma;
 • 24 fotowoltaicznych tablic wyświetlających informację o prędkości nadjeżdżającego pojazdu, zlokalizowanych w pobliżu przejść dla pieszych w okolicach szkół, przedszkoli i miejscach, gdzie kierowcy częściej mogą jechać przekraczając dopuszczalne prędkości;
 • ekranów LCD na ponad 20 przystankach miejskiego transportu zbiorowego z komunikatami o aktualnej jakości powietrza w zakresie stężeń pyłu PM10 oraz komunikatami pogodowymi, wraz z QR kodem do strony internetowej „Atmosfera dla Poznania”, realizowanych w ramach projektu „Skończmy ze smogiem w Poznaniu”;
Komunikaty o aktualnej jakości powietrza na przystankach miejskiego transportu zbiorowego

Na wybranych przystankach tramwajowych i autobusowych pojawily sie ekrany wyswietlajace aktualne komunikaty na temat jakosci powietrza

arch. UMP
 • możliwości zakupu online biletów do wybranych obiektów kultury;
 • 26 interaktywnych znaczników dla osób z dysfunkcjami wzroku z informacjami dostępnymi w aplikacji mobilnej Totupoint;
 • 22 liczników rowerowych monitorujących ruch rowerowy, z wynikami dostępnymi na stronie Rowerem po Poznaniu;
Licznik rowerowy znajdujący się przy pl. Wolności w Poznaniu

na zdjęciu rowerzysta i licznik rowerowy na placu Wolności

arch. ZDM
 • ogrodów deszczowych, pasażów wodnych, niecek bioretencyjnych przechwytujących wodę opadową i zasilających okoliczną zieleń;
 • systemu dotacyjnego z budżetu Miasta na zadania z zakresu gromadzenia wody deszczowej;
 • kolejnych pływających ogrodów z koszami lęgowymi dla ptactwa wodnego;
Ogrody pływające

pierwsze ogrody pływające w ramach Bramy otwartej na rzekę

arch. UMP
 • kolejnych hotelików dla owadów, domu dla owadów oraz – w ramach akcji „Stołówka dla fifnych owadów” – utworzenia mini ogródków z roślinami pyłko- i nektarodajnych na terenie 18 przedszkoli oraz 12 szkół podstawowych;
„Stołówka dla fifnych owadów”

budka dla owadów wśród kwiatów

arch. UMP
 • akcji oklejania wiat przystankowych naklejkami ze specjalnymi piktogramami odstraszającymi ptaki;
 • montażu 77 pojemników na małe elektroodpady;
 • kolejnej akcji monitorowania jakości powietrza w mieście za pomocą drona, realizowanej w ramach projektu „Skończmy ze smogiem w Poznaniu”;
 • Zintegrowanego Centrum Opieki i Teleopieki dla osób w trudnej sytuacji życiowej, które mieszkają samotnie lub spędzają w samotności większą część dnia.

Przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, Miasto Poznań współpracuje z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS). W 2021 r., zostały wdrożone lub były rozwijane kolejne inteligentne usługi, m.in.:

 • Platforma filmowa Miasta Poznania – platforma streamingowa zapewniająca mieszkańcom dostęp do wydarzeń́ transmitowanych na żywo oraz do wcześniej zarejestrowanych materiałów;
 • Platforma Poznański Budżet Obywatelski – platforma wspierająca proces zgłaszania, opiniowania i wdrażania projektów obywatelskich wraz z mechanizmem potwierdzania głosów za pomocą SMS;
 • Baza Tekstów Urzędowych – unikalne w skali kraju narzędzie informatyczne zaprojektowane i wykonane przy współpracy Miasta Poznania, UAM i PCSS, wspierające tzw. plain language (prosty język);
 • ID Poznań – system zarządzania tożsamością̨ mieszkańców Poznania oraz potwierdzania statusu płatnika podatków w Poznaniu (lub innych warunków); system został zaprojektowany w celu  integracji z zewnętrznymi systemami wykorzystującymi tożsamość́ do realizacji zadań́, a także z zewnętrznymi dostawcami tożsamości; w 2022 r. system został połączony z aplikacją OK Poznań.

W 2021 r. Miasto Poznań uczestniczyło w trzech projektach dedykowanych inteligentnym miastom. W ramach współpracy z siecią Open & Agile Smart Cities, Poznań wybrany został jako studium przypadku w ramach: Inicjatywy JRC Elise oraz ESPON DIGISER, które ukierunkowane są na analizy regionalnych i lokalnych innowacji, w szczególności w sektorze cyfrowego zarządzania i świadczenia usług publicznych. W ramach inicjatywy Unii Europejskiej Intelligent Cities Challenge rozpoczęła się trzecia faza projektu.

Od stycznia 2022 r. Poznań jest uczestnikiem krajowego programu GovTech inno_LAB, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach inicjatywy GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest wprowadzanie innowacji w administracji publicznej, podniesienie kompetencji pracowników administracji samorządowej oraz udzielenie im możliwości kontaktu z innowatorami, mogącymi pomóc we wprowadzaniu przydatnych dla mieszkańców rozwiązań. W ramach programu Miasto Poznań zamierza zmniejszyć ślad węglowy Urzędu Miasta Poznania poprzez utworzenie platformy danych o zużyciu różnych rodzajów energii w nieruchomościach miejskich.