fbpx

Wybory samorządowe 2018 r. w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 54,43% (I tura). W 2018 r. w wyborach samorządowych w Poznaniu wybrano nowe władze Miasta. Podjęto również działania związane ze zbliżającymi się wyborami do Rad Osiedli (marzec 2019 r.) oraz wyborami do Europarlamentu (czerwiec 2019 r.). Informacje ogólne Na terenie miasta Poznania w wyborach samorządowych […]

Read More…

Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Miasto Poznań środków unijnych

Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki miejskie pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,3 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. Znaczna ich część przypada na spółki miejskie, takie jak np. Aquanet S.A., który realizował duże inwestycje współfinansowane z funduszy […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Wieloletnia prognoza finansowa (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania (WPF) opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki […]

Read More…

Miejskie Call Center

W 2018 r. pracownicy Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania przeprowadzili ponad 586 tys. rozmów z klientami. Biuro Poznań Kontakt – linia pierwszego kontaktu z Miastem Biuro Poznań Kontakt w 2018 r. oferowało mieszkańcom bezpośredni dostęp do informacji na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań. Zespół pracowników Biura Poznań Kontakt pozostawał do dyspozycji mieszkańców […]

Read More…

Informacja publiczna

W 2018 r. do Urzędzie Miasta Poznania zgłoszono 1 084 wniosków o dostęp do informacji publicznej. Średni czas udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 11, 1 dni. Wskaźnik odpowiedzi terminowych w 2018 r. wyniósł  96%. Liczba wniosków rozpatrzonych z przekroczeniem terminu ustawowego – 43 (4%). Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji […]

Read More…

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Poznania

Najważniejszą inwestycją informatyczną zrealizowaną przez Miasto Poznań w 2018 r. było zakończenie wdrożenia Systemu Gospodarowania Nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMP. Jej głównym celem była automatyzacja procesów związanych z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości oraz zwiększenie efektywności gospodarowania nieruchomościami poprzez integrację danych pozyskiwanych w przeszłości z wielu źródeł w jeden system zintegrowany. Całkowity koszt realizacji inwestycji […]

Read More…

Aktywność organizacji pozarządowych w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu dofinansowanie z budżetu Miasta uzyskały łącznie 972 projekty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert. Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi  Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych mających na celu zaspakajanie potrzeb mieszkańców, w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta Poznania w spółkach i spółdzielniach

W 2018 r. Poznań posiadał akcje i udziały w 19 spółkach prawa handlowego (10 jednoosobowych spółkach Miasta i 9 spółkach z udziałem Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2018 r. W 2018 r. łączna wartość bilansowa udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 1,8 mld zł, […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

  Wybrane wydatki inwestycyjne poniesione w 2018 r. mln zł Wydatki majątkowe ogółem 496,1 Program „Centrum” – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa 45,9 Przebudowa mostu Lecha 12 Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania 5,2 Budowa trasy tramwajowej […]

Read More…

Najważniejsze dochody związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta Poznania

W 2018 r. dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz Skarbu Państwa wyniosły 136 mln zł. Dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2018 r. w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018 dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności 3 342 […]

Read More…