Miasto Poznań w 2019 r. było członkiem 10 organizacji i platform współpracy międzynarodowej zrzeszającej miasta i regiony. 

Organizacje międzynarodowe

2019 r. był okresem szczególnej aktywności przedstawicieli Miasta Poznania w: EUROCITIES, European Cities Marketing i ICCA.

EUROCITIES

EUROCITIES to sieć, która skupia samorządy ponad 140 największych miast z niemal 40 państw Europy. Jej głównym zadaniem jest umożliwienie członkom wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów w celu polepszenia jakości życia mieszkanek i mieszkańców.

W 2019 r. Prezydent Miasta Poznania brał udział w Drugim Szczycie Prezydentów Miast (2nd Mayors Summit On The Future Of Europe), który EUROCITIES organizowało w Brukseli. Tematem spotkania były wybory do Parlamentu Europejskiego i dyskusja o tym, jak zwiększyć zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców w wyborach, a także jak budować zaufanie między mieszkankami i mieszkańcami a władzami publicznymi.

 
arch. UMP

Podczas EUROCITIES Cooperation Platform, które w maju 2019 r. odbyło się w Tallinie podsumowano dotychczasowe zaangażowanie sieci w ramach 12 partnerstw Agendy Miejskiej. Przedstawiono tematyczne powiązania partnerstw z poszczególnymi forami EUROCITIES i miastami współpracującymi w konkretnych obszarach. Dyskusja dotyczyła także budżetu Unii Europejskiej po 2020 r. W związku z faktem, że negocjacje między instytucjami UE, dotyczące głównych programów finansowania, odbywają się w dużym tempie, uczestnicy spotkania mieli możliwość bezpośrednio dowiedzieć się o działaniach EUROCITIES, zaangażowaniu i wpływie na wyniki korzystne dla miast. Przedstawiono główne wyzwania, takie jak: zapełnienie luki w budżecie wynikającej z Brexitu, odpowiedź na nowe potrzeby związane z migracjami, bezpieczeństwem i obronnością, wzmocnienie integracji, budowanie jedności wśród państw Unii i przybliżanie publicznych instytucji do obywatelek i obywateli. Zaprezentowano też postulaty EUROCITES dotyczące większego zaangażowania w działania dla miast (m.in. podejście bazujące na zintegrowanym planowaniu przestrzennym, powiązanym z funduszami unijnymi; większa elastyczność w doborze tematów działań, zwiększenie do 10% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działania związane ze zrównoważonym rozwojem miast).

Na początku października 2019 r. Poznań był gospodarzem spotkania grupy roboczej ds. bezdomności, działającej w ramach stowarzyszenia EUROCITIES. Przedstawiciele i przedstawicielki europejskich miast przyjechali do Poznania, by razem wypracować najlepsze strategie do walki z bezdomnością. W spotkaniu wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, który przedstawił przysięgę Miasta Poznania w sprawie przyjęcia zasad i praw wyrażonych w Europejskim Filarze Praw Socjalnych, w ramach zasady nr 19 dotyczącej mieszkalnictwa i pomocy dla bezdomnych. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Do stolicy Wielkopolski przyjechali przedstawiciele takich miast jak Cardiff, Glasgow, Goteborg, Lyon, Saragossa, Tallin, Wiedeń czy Gdańsk. W programie zawarto wystąpienia, prezentacje, wizyty studyjne w mieszkaniach treningowych i warsztaty mające na celu wypracowanie rekomendacji dla działań wspierających walkę z bezdomnością. Ponadto, zagraniczni goście mieli możliwość zwiedzenia Poznania z przewodnikiem i zobaczenia ekspozycji w Bramie Poznania, gdzie odbył się drugi dzień spotkania.

Doroczne Walne Zebranie Członków EUROCITIES oraz towarzyszącą mu konferencję „Cities at a crossroads” w listopadzie 2019 r. zorganizowano w Pradze. Spotkanie, w którym udział wziął Prezydent Miasta Poznania, było okazją umocnienia kontaktów z partnerami z innych miast oraz wymiany opinii na temat aktualnych wyzwań europejskich miast.

arch. UMP

Roczny raport na temat działań EUROCITIES 2019 r. dostępny jest tutaj.

European Cities Marketing (ECM)

European Cities Marketing (ECM) to profesjonalna sieć skupiająca ponad 100 miast (m.in. Amsterdam, Dublin, Kopenhaga, Madryt, Paryż) z ponad 30 krajów Europy, promująca i łącząca ich interesy dotyczące turystyki miejskiej. Jej celem jest rozwój turystyki poprzez wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a także zacieśnianie współpracy między członkami.

Miasto Poznań poprzez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną (PLOT) pozostaje w stałym kontakcie z członkami organizacji poprzez intranet ECM, a także drogę elektroniczną. Pozwala to na bieżąco uzyskać odpowiedzi i porady na najbardziej nurtujące problemy związane z turystyką. Spotkania, konferencje i warsztaty są źródłem wiedzy na temat rozwoju turystyki na świecie, trendów, a także doświadczeń związanych z monitorowaniem i zarządzaniem informacją turystyczną.

ECM to dla Poznania i PLOT nieocenione źródło wiedzy i unikalna możliwość korzystania z wiedzy ekspertek i ekspertów oraz wymiany doświadczeń dotyczących rozwoju turystyki. Dzięki wsparciu merytorycznemu ECM, w Poznaniu łatwiej przebiegło wdrożenie systemu infokiosków, projektu Poznańskiej Karty Turystycznej oraz usprawnienie Poznańskiego Barometru Turystycznego. Miasto bierze udział w badaniach dotyczących rynku turystycznego przeprowadzanych przez ECM, mając dzięki temu bezpłatny dostęp do raportów i statystyk dotyczących turystyki w Europie i na świecie.

W 2019 r. we Lwowie odbyły się warsztaty Grupy Roboczej ECM – Informacja Turystyczna, w których uczestniczyli przedstawiciele PLOT-u. Podczas warsztatów dyskutowano na temat nowej koncepcji funkcjonowania i roli informacji turystycznych w mieście. Zastanawiano się nad nowymi formami udzielania informacji, a także nad rozszerzeniem roli informacji turystycznych. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących informacji turystycznych miast należących do ECM. Przedstawiono najlepsze sposoby na stworzenie marki turystycznej i przeprowadzenie skutecznej kampanii marketingowej.

Dzięki współpracy PLOT-u w ramach działań ECM i wymianie danych dotyczących ruchu turystycznego, Miasto Poznań znalazło się w 14. edycji raportu ECM będącego analizą porównawczą najważniejszych danych z 126 europejskich miast. Raport zawiera analizę porównawczą obłożenia hotelowego w oparciu o dane z głównych europejskich rynków i przedstawia analizę turystyki miejskiej w odniesieniu do turystyki narodowej, ilości miejsc noclegowych, obłożenia i gęstości turystycznej.

więcej o PLOT na badam.poznan.pl

International Congress and Convention Association (ICCA)

International Congress and Convention Association (ICCA) jest organizacją, która zrzesza specjalistki i specjalistów ds. organizacji, transportu i zakwaterowania uczestników międzynarodowych kongresów i spotkań. Aktualnie ICCA, jako jedna z najważniejszych organizacji w tej branży, zrzesza 1119 podmiotów (firm oraz organizacji działających w turystyce biznesowej) z 92 krajów, w tym 14 członków z Polski.

Miasto Poznań uczestniczy w ICCA poprzez Poznan Convention Bureau (PCB), powstałe w ramach struktury Urzędu Miasta Poznania w 2005 r. Dzięki temu PCB może na bieżąco monitorować najważniejsze wydarzenia na międzynarodowym rynku spotkań oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe.

Współpraca z ICCA daje również możliwość publikacji danych statystycznych z lokalnego rynku w ogólnoświatowych zestawieniach prowadzonych i publikowanych przez organizację. Publikacja przedmiotowych danych w kanałach ICCA buduje pozycję Poznania, jako destynacji MICE i uwiarygodnia jego ofertę. ICCA prowadzi bazę danych o byłych oraz przyszłych konferencjach, które spełniają następujące warunki: są organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenia, odbywają się regularnie i zamiennie w co najmniej 3 różnych krajach oraz uczestniczy w nich minimum 50 osób.  

W bazie on-line, dostępnej wyłącznie dla członków ICCA, zawarta jest m.in.: historia każdej konferencji, informacje o stowarzyszeniach – zleceniodawcach konferencji, kontakty do osób podejmujących decyzje w stowarzyszeniach, cykliczność, a często również informacja, czy otwarto już możliwość składania ofert na konferencje planowane w przyszłych latach.

Na podstawie zebranych danych, corocznie przygotowywany jest ranking „ICCA Statistics Report Country & City Rankings”. W rankingu miast prezentującym 409 pozycji znalazły się: Warszawa (29. miejsce), Kraków (45. miejsce), Poznań (120. miejsce), Wrocław (180. miejsce), Gdańsk (196. miejsce) oraz Łódź (355. miejsce).

W ramach realizowanej współpracy przygotowywane są zestawienia z propozycjami otwartych przetargów na organizację międzynarodowych kongresów dla Poznań Congress Center. Przygotowano także sprofilowane prezentacje miasta na spotkania z tzw. hosted buyers w ramach targów IMEX Frankfurt 2019. Podczas tych targów zorganizowano także spotkanie edukacyjne dla członków ICCA.

Oder Partnerschaft

„Partnerstwo Odra” to inicjatywa wspierająca pogłębianie powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Głównym jej celem jest współpraca w zakresie gospodarki, turystyki, transportu, infrastruktury oraz nauki i badań naukowych.

W 2019 r. Miasto Poznań uczestniczyło w 2 konferencjach na temat transgranicznych połączeń kolejowych między Niemcami i Polską.  Podczas spotkań przedstawiono projekty rozwijania połączeń oraz perspektywy ich dalszego rozwoju. Zwiększenie i polepszenie dostępności transportu kolejowego dla mieszkanek i mieszkańców, czy biznesu ma korzystny wpływ na rozwój gospodarki wszystkich regionów, przez które przebiegają linie kolejowe.  

Poznań uczestniczy także w pracach Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W 2019 r. skoncentrowano się na tematach dotyczących polskich i niemieckich dobrych praktykach w wykorzystaniu funduszy unijnych oraz projektach kultury pamięci uwzględniających perspektywy niemiecką i polską. Rozpoczęto także wspólną inicjatywę ustawienia w Poznaniu regału książkowego BiblioBoxx.

Inne organizacje międzynarodowe

Warto także odnotować, że w 2019 roku odbyło się 17. doroczne spotkanie Klubu Strasbourskiego. Spotkanie to, po raz kolejny odbywało się przy okazji Światowego Forum Demokracji.

Głównym pretekstem do spotkania i dyskusji zorganizowanej w 2019 r. był temat odpowiedzialności, także władz samorządowych, za informację. Podkreślano rolę związku między informacją a jej jakością w czasie rozprzestrzeniania się fake newsów. Coroczne spotkanie sieci pozwoliło również na wymianę doświadczeń w zakresie przyjmowania i integracji uchodźców. Temat ten łączył się z dyskusją dotyczącą dostępu do rynku pracy. Podano przykłady problemów z uznawaniem w poszczególnych krajach dyplomów potwierdzających wykształcenie czy umiejętności, przedstawiono dobre praktyki związane z przyjmowaniem i integracją uchodźców, a także zachęcano do współpracy w ramach sieci miast międzykulturowych.

W Klubie skupionych jest około 40 miast. W tym roku w spotkaniu udział wzięły 34 delegacje miast z 15 różnych krajów. Mimo, że w gronie członków oficjalnie wymienionych jest 7 miast z Polski (poza Poznaniem są to: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk i Katowice), tylko Poznań miał swojego reprezentanta podczas tegorocznego spotkania.

W związku w udziałem w Mayors for Peace, zorganizowano w Poznaniu wystawę „50 cities 50 traces”, która prezentowana wcześniej w różnych miastach na świecie, odnosiła się do popularyzacji działań na rzecz pokoju.