Młodzieżowa Rada Miasta Poznania zdobyła tytuł najlepszej młodzieżowej rady w Polsce w 2019 r. w konkursie organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Działania na rzecz ludzi młodych ujęte zostały w przyjętej przez Miasto Poznań w 2018 r. „Polityce dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Realizując jej założenia, w 2019 r. podejmowano m.in. takie działania, jak:

 • organizację konkursu “Fundusz Samorządów Uczniowskich”
 • wsparcie projektów organizacji pozarządowych
 • udział w konkursie European Youth Capital 2022
 • współpracę z Młodzieżową Radą Miasta Poznania

Fundusz Samorządów Uczniowskich

W 2019 r. odbyła się 2. edycja konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwia poznańskiej młodzieży pozyskanie środków finansowych na realizację własnych pomysłów. Konkurs adresowany jest do uczniów i uczennic poznańskich szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest wsparcie działań młodych osób zaangażowanych w rozwój swojej szkoły i życie Miasta.

Przed złożeniem przez szkoły aplikacji konkursowej samorządy uczniowskie, pod pieczą opiekunek i opiekunów, przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli Miasta Poznania, uczyły się podczas warsztatów pozyskiwać dofinansowanie na projekty związane np. z zainteresowaniami naukowymi, kształtowaniem postaw obywatelskich, wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi lub integracją uczniów i uczennic.

Wnioski o dofinansowanie projektów młodzieży złożyło 28 szkół, które otrzymały środki w wysokości do 2 tys. zł na projekt. Dzięki środkom Miasta Poznania młodzież zrealizowała m.in. różnorodne warsztaty i projekty edukacyjne, wydarzenia sportowe oraz spotkania tematyczne. W kilku szkołach powstały atrakcyjne dla uczniów i uczennic strefy wypoczynku.

arch. UMP

 

Wsparcie organizacji pozarządowych

W 2019 r. kontynuowano system wspierania organizacji pozarządowych w formie dotacji przyznawanych przez Miasto Poznań (tzw. „małe granty”) w obszarze publicznym: „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”, obejmującym projekty mające na celu integrację i aktywizację młodzieży, w tym środowiska studenckiego poznańskich uczelni.

Dzięki wsparciu Miasta Poznania zrealizowano takie inicjatywy, jak:

 • II Poznański Kongres Samorządów Uczniowskich
 • Szkolenie Młodzieżowych Rad „Time4Youth”
 • Międzynarodowe forum młodzieży „Przyszłość bez granic”
 • XXIV Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Architektury 2019 Poznań
 • Rozlicz PIT tam gdzie mieszkasz i rozwijaj miasto, w którym żyjesz
 • Centrum Projektów Akademickich
 • „Kierunek szacunek”
 • „Akademia równości”
 • Zagraniczny student w Poznaniu
 • Poznań Silent Night
Ogólnopolskie Szkolenie Młodzieżowych Rad „Time4Youth”

arch. MRMP

 

Udział w konkursie European Youth Capital 2022

W 2019 r. Poznań aplikował w konkursie o tytuł European Youth Capital 2022 (Europejska Stolica Młodzieży 2022), organizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży. Celem konkursu jest promowanie wewnątrzeuropejskiej współpracy, aktywizacja młodych ludzi i poprawa ich warunków życia. Tytuł przyznawany jest zwycięskiemu miastu na 1 rok. Czas ten obfituje w wiele wydarzeń i projektów, skierowanych do młodych ludzi.

Aplikacja konkursowa Poznania, przygotowana wspólnie z młodzieżą, została zakwalifikowana do finału. Program Poznania został wysoko oceniony przez niezależne jury, w którym znaleźli się reprezentanci Parlamentu Europejskiego. Poza Poznaniem do finału przeszły 4 inne miasta: Baia Mare (Rumunia), Kazań (Rosja), Tirana (Albania) i Varaždin (Chorwacja). Zwycięzcą konkursu została Tirana.

Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania

Miasto Poznań aktywnie wspiera bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (MRMP), która jest organem samorządowym uczącej się młodzieży poznańskich szkół ponadpodstawowych. Rada ma charakter konsultacyjny oraz działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.

W 2019 r. odbyło się 9 sesji MRMP. W drugim półroczu 2019 r. przeprowadzone zostały wybory uzupełniające w III kadencji MRMP. Podczas sesji listopadowej wybrano nowe Prezydium. Powołane zostały Komisje MRMP zajmujące się poszczególnymi zagadnieniami związanymi z reprezentowaniem młodzieży, tj.:

 • Komisja ds. Samorządów Uczniowskich
 • Komisja ds. organizacji Kongresu Samorządów Uczniowskich
 • Komisja ds. współpracy międzynarodowej
 • Komisja ds. miejskich i urbanistycznych

Ponadto MRMP zrealizowała takie wydarzenia i projekty, jak:

 • Poznański Kongres Samorządów Uczniowskich
 • Ogólnopolskie Szkolenie Młodzieżowych Rad “Time4Youth 2019”
 • projekty „Poznaj Urząd” i „Poznaj Miasto”
 • spotkanie dla młodzieży promujące głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • “Sprzątanie Warty”
 • “Uczniowski okrągły stół”
Spotkanie uczniów i uczennic z radnym miejskim Bartłomiejem Ignaszewskim w ramach cyklu “Poznaj Urząd”

arch. MRMP

 

Poznańska MRMP zdobyła tytuł najlepszej młodzieżowej rady w Polsce w 2019 r. w konkursie organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Rada znalazła się także wśród finalistów nagrody Super Samorząd 2019 w ramach akcji „Masz Głos” organizowanej przez Fundację Batorego (wspólnie z MRMP nominowane zostały władze Miasta Poznania).

Reprezentanci MRMP po odebraniu nagrody dla najlepszej młodzieżowej rady w Polsce

arch. MRMP

 

Rada angażowała się w działania Miasta Poznania. Wsparła starania Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2022, angażując się w przygotowanie aplikacji konkursowej, a następnie starania o tytuł EYC2023. Przedstawiciele i przedstawicielki Rady wzięli udział m.in. w debacie „Poznań: Zrównoważony rozwój lokalny – perspektywa mieszkańców” zorganizowanej przez Miasto Poznań oraz UNA Poland (United Nations Association – Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce).

Rada współpracowała na bieżąco z Pełnomocniczką Prezydenta ds. młodzieży i współpracy akademickiej oraz korzystała z obsługi technicznej i administracyjnej Miasta Poznania.