W 2020 r. miejskie instytucje kultury realizowały liczne projekty kulturalne we współpracy z podmiotami zagranicznymi oraz organizowały wydarzenia o międzynarodowym zasięgu. Wiele inicjatyw ze względu na pandemię zostało zrealizowanych w formie hybrydowej lub wyłącznie online. Niektóre zostały odwołane lub przełożone na kolejne lata.

Biblioteka Raczyńskich

W ramach działań międzynarodowych i popularyzacji kultury zagranicznej Biblioteka Raczyńskich przygotowała:

 • we współpracy z Biblioteką Jiřího Mahena w Brnie – kolejną edycję Dni Kultury Czeskiej w Poznaniu, w ramach której odbyły się wykład „O kilku różnicach, czyli dlaczego nie należy mylić Morawian z Czechami” dr Urszuli Kowalskiej-Nadolnej i wystawa zdjęć „Rok 1989. Aksamitna rewolucja i to, co ją poprzedziło”;
 • we współpracy z Astrid Lindgren Company, Instytutem Szwedzkim, Ambasadą Szwecji w Polsce – wystawę „Niech żyje Pippi. Wystawa z okazji 75. urodzin bohaterki” w Galerii Atanazego.

W 2020 r. Biblioteka Raczyńskich przystąpiła ponadto do współrealizacji międzynarodowego projektu pt. „Sztuczna inteligencja w służbie książki” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Głównym celem projektu jest rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez podniesienie kompetencji pracowników bibliotek, przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi z dziedziny nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI) i wymiany dobrych praktyk wypracowanych wspólnie z partnerem z Norwegii – NORLA – Norwegian Literature Abroad. Efektem projektu będzie księga dobrych praktyk, a jej wdrożenie w działalności Biblioteki Raczyńskich posłuży za swego rodzaju case study dla bibliotek w całym kraju. Efektem projektu będzie rozwój biblioteki jako instytucji budującej aktywne relacje pomiędzy czytelnikiem, twórcą i krytykiem literackim oraz rozwój przedsiębiorczości w wyniku realizacji projektu w partnerstwie ze start-upem z branży kreatywnej i kultury. W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in. organizację Festiwalu Ludzie Książki – cyklu wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i promocyjnych, budujących pogłębione relacje czytelników z twórcami z Polski, Ukrainy (np. Oleh Poliakov) i Norwegii (np. Jo Nesbo, Roy Jacobsen), tłumaczami, redaktorami, ilustratorami, krytykami literackimi, blogerami. Podczas festiwalu prezentowane i rozwijane będą innowacyjne metody zarządzania zbiorami bibliotecznymi, rekomendowania literatury i włączania czytelnika w życie literackie z wykorzystaniem AI. Partnerami projektu są, obok Biblioteki Raczyńskich i NORLA – Norwegian Literature Abroad, start-up Literacka Sp. z o.o. oraz Instytut Książki.

Centrum Kultury ZAMEK

W ramach podjętej współpracy międzynarodowej Centrum Kultury ZAMEK zorganizowało 24. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA – we współpracy z The Steve Tisch School of Film and Television Faculty of the Arts (Tel Aviv University). Do grona jury festiwalu zaproszono prof. Ilana Avisara, wykładowcę uniwersytetu w Tel Avivie, jednak ze względu na pandemię nie mógł on przybyć do Poznania.

W 2020 r. Centrum Kultury ZAMEK kontynuowało ponadto współpracę z:

 • Ashmolean Museum w Oksfordzie oraz Muzeum Narodowym w Krakowie przy realizacji wystawy „Nieznany impresjonizm. Manet, Pissarro i im współcześni”; ze względu na pandemię wystawa została zamknięta trzy tygodnie przed czasem jej oficjalnego zakończenia, a następnie wznowiona w czerwcu w rygorze sanitarnym, który skutkował zawieszeniem zwiedzania grupowego oraz niezrealizowaniem programu edukacyjnego;
 • Aurea Cultura i Art z Barcelony przy przygotowaniu wystawy „Antoni Gaudi”; wystawa wraz z programem towarzyszącym nie odbyły się w założonym terminie; wyznaczono nowy termin wystawy w 2022 r.

Centrum Kultury ZAMEK współpracowało także z British Council Polska przy realizacji projektów „Face In” oraz „Hot Mess” Candoco Dance Company – brytyjskiej formacji Candoco, która zrzesza oddanych swojej pracy artystów – zarówno osób z niepełnosprawnością fizyczną, jak i tzw. osób „pełnosprawnych”. Ze względu na pandemię spektakle i warsztaty grupy Candoco Dance Company zostały jednak odwołane.

Galeria Miejska Arsenał

We współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Zagrzebiu Galeria Miejska Arsenał przygotowała wystawę plakatów Borisa Bućana, a także wernisaż i oprowadzenia po wystawie oraz model 3D wystawy dostępny online.

Teatr Polski

Teatr Polski we współpracy z Instytutem Ukraińskim w Kijowie przygotował XIII Spotkania Teatralne „Bliscy Nieznajomi: Ukraina”. Ze względu na pandemię formułę festiwalu zmieniono na hybrydową (wydarzenia z udziałem publiczności oraz online) oraz zrezygnowano z zaproszenia zespołów ukraińskich ze względu na zamknięcie granic. Na program festiwalu złożyło się wiele projektów, w większości tłumaczonych na język ukraiński i polski język migowy:

 • „Koincydencja” – instalacja multimedialna (także online);
 • „Marmur społeczny” – instalacja;
 • „Przysposobienie obronne” – czytanie performatywne oraz dyskusja (także online);
 • „Obywatelki” – debata o sytuacji i prawach kobiet w Polsce (także online);
 • „Ten spacer” – spacer performatywny po mieście oraz film dokumentalny w wersji online;
 • „Republika Głuchych” – wykład performatywny (także online);
 • „Więzi” – spektakl oraz dyskusja (także online);
 • „Bliskie nieznajome” – film dokumentalny w wersji online.

Poznański Chór Chłopięcy

W ramach podejmowanych działań międzynarodowych Poznański Chór Chłopięcy przygotowywał się do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Chłopięcych i Męskich w St. John’s w Nowej Funlandii (Kanada). Wydarzenie nie odbyło się jednak ze względu na pandemię COVID-19.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Informacje o współpracy międzynarodowej Poznańskiego Centrum Dziedzictwa zawarto w rozdziale Promocja turystyczna Poznania.

Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wydawnictwo Miejskie Posnania rozpoczęło realizację filmu dokumentalnego o traktacie normalizującym stosunki między PRL a RFN w związku z przypadającą pod koniec 2020 r. 50. rocznicą tego układu. Na przygotowanie filmu wydawnictwo otrzymało dotację w wysokości 50,9 tys. zł z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ze względu na pandemię realizację filmu przesunięto na 2021 r.

 

na badam.poznan.pl więcej o:

Poznański Program dla Kultury
Miejskie instytucje kultury w Poznaniu
Najważniejsze działania miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu
Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury
Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu
Wpływ pandemii COVID-19 na działalność miejskich instytucji kultury w Poznaniu