Rok 2019 został przez Radę Miasta Poznania ogłoszony Rokiem Bambrów – na pamiątkę 1719 r., w którym pierwsi osadnicy z Bambergu dotarli do Poznania. Liczne wydarzenia, które odbywały się w ramach obchodów 300. rocznicy prezentowały wspólną kulturę.

Ogólnopolska Nagroda im. Oskara Kolberga

Nagroda Kolberga to najważniejsze w Polsce wyróżnienie przyznawane popularyzatorom kultury ludowej. Towarzystwo Bambrów Poznańskich zostało docenione przez Instytut Muzyki i Tańca za wysiłek wkładany w ochronę i kultywowanie tradycji bamberskich w naszym mieście. Wniosek o nagrodę złożył Urząd Miasta Poznania we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

Nagroda przyznawana jest w 6 kategoriach. W tym roku do Poznania trafiły aż 3 nagrody. Towarzystwo Bambrów Poznańskich odebrało wyróżnienie w kategorii nagrody honorowej, a w kategorii dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów uhonorowano Elżbietę Krzyżaniak-Millerową oraz Agatę Skrukwę, badaczki i autorki opracowań spuścizny rękopiśmiennej i biografii Oskara Kolberga w Redakcji Dzieł Wszystkich i Instytucie O. Kolberga w Poznaniu, popularyzatorki wiedzy o jego dorobku i kulturze ludowej.

Obchody

Podczas Nocy Muzeów zorganizowano szereg działań adresowanych do dzieci i dorosłych (lekcje muzealne, tańce bamberskie) na terenie Muzeum Bambrów PoznańskichMuzeum Etnograficznego. Utworzono największy kornet bamberski na świecie, który ozdobił hol Muzeum Etnograficznego.

Pod koniec czerwca placówka przygotowała wernisaż wystawy “Ty Bambrze” poświęconej 300-leciu obecności Bambrów w Poznaniu. Przez cały rok prowadziła także warsztaty, spotkania, spacery, podczas których opowiadano o kulturze osadników.


arch. UMP

 

Doroczne sierpniowe święto rozpoczęło się korowodem przybywających do miasta Bambrów, który przeszedł z Ostrowa Tumskiego na Stare Miasto i symbolizował drogę imigrantów zarobkowych do Wielkopolski. Osadników powitała Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania odczytując fragment dokumentu związanego z lokacją. Na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania, odbyła się biesiada, którą uświetniła inscenizacja “Poznanie” w reżyserii Arlety Kolasińskiej.


arch. UMP

 

Kulminacją obchodów były wydarzenia październikowe. Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa. Zorganizowano także wizytę delegacji władz Bambergu. Wspólne oficjalne uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta Poznania obejmowały specjalny koncert w Auli UAM, a także liczne wydarzenia towarzyszące (m.in. wystawa plenerowa, gra miejska, ścieżka edukacyjna, spacery śladami Bambrów, wydanie okolicznościowego znaczka pocztowego).

Wydarzeniom towarzyszyła seria publikacji, wydanych przez Wydawnictwo Miejskie Posnania. Ukazały się m. in. poświęcona Bambrom Kronika Miasta Poznania, przewodnik po historii i zabytkach bamberskich, album “300 lat razem”, powieść historyczna “Przez zmierzchy i świty” (dla której bazą były wydarzenia z 1719 r.), a także inspirowany kulturą bamberską kalendarz i kolorowanka dla dzieci.


arch. Wydawnictwo Miejskie Posnania

 

Tradycje bamberskie od 2018 r. są wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO. Zaliczone zostały do nich obchody Święta Bamberskiego, które odbywa się na poznańskim Starym Rynku przy pomniku Bamberki co roku w pierwszą sobotę po 1 sierpnia; udział Bamberek ubranych w tradycyjne stroje w paradzie świętomarcińskiej oraz procesjach Bożego Ciała, tradycja noszenia strojów bamberskich oraz działalność Towarzystwa Bambrów Poznańskich podtrzymującego tożsamość grupową.


arch. UMP

Więcej informacji o Bambrach Poznańskich