Na 2018 r. zakontraktowano w Poznaniu umowy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, na mocy których 173 podmioty udzielały ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców.

Lecznictwo ambulatoryjne i stacjonarne

Świadczenia zdrowotne na rzecz mieszkańców Poznania obejmowały specjalistyczne usługi w poradniach lekarskich na terenie miasta.

Ponadto, na mocy umów z NFZ, w 2018 r.:

 • 120 podmiotów świadczyło usługi pomocy lekarza rodzinnego,
 • 135 podmiotów świadczyło usługi stomatologiczne,
 • 41 podmiotów zapewniało opiekę psychiatryczną,
 • 45 podmiotów świadczyło usługi rehabilitacyjne,
 • 2 podmioty realizowały usługi ratownictwa medycznego,
 • 8 podmiotów zapewniało opiekę paliatywną i hospicyjną,
 • 85 podmiotów świadczyło zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • 142 podmioty zapewniały świadczenia opiekuńcze pielęgniarki oraz położnej środowiskowo-rodzinnej.

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM) przy Al. Solidarności, będący publiczną jednostką zdrowia prowadzoną przez Miasto Poznań, w 2018 r. świadczył usługi w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, rehabilitacji, diagnostyki, medycyny pracy oraz profilaktyki prozdrowotnej.

Lecznictwo szpitalne

W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowało 26 placówek zapewniających leczenie szpitalne, z tego:

 • 2 szpitale miejskie,
 • 4 szpitale zarządzane przez Województwo Wielkopolskie (Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów ul. Szamarzewskiego, Szpital Wojewódzki ul. Juraszów, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Poznaniu ul. Garbary),
 • 5 szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Długa, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r., Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna, Specjalistyczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Grunwaldzka),
 • 1 szpital, którego organem założycielskim jest administracja rządowa – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34,
 • 14 szpitali prywatnych (spółki prawa handlowego), wśród których są m.in.: Centrum Medyczne HCP (przy ul. 28 Czerwca 1956 r.), Prywatna Lecznica Certus Szpital Nr 1, Szpital i Przychodnia Medica Celsus, Klinika Grunwaldzka, Klinika Promienista, MedPolonia, Klinika Pro Bono, Rehasport Clinic, NZOZ Chirurgia Endoskopowa “Endomedical”, NZOZ „Profil Szpitalny”, Szpital św. Wojciecha, Chirurgia Poznańska oraz Centrum Okulistyczne Św. Jerzego.

Do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, udzielających świadczeń medycznych z zakresu opieki stacjonarnej należały:

 • Szpital Miejski im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza,
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Szwajcarskiej (ewidencjonowany jako 2 odrębne podmioty udzielające świadczeń szpitalnych),
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej.

Placówki te świadczyły usługi medyczne w ramach kontraktów z NFZ. W 2018 r. zapewniały łącznie ponad 1 084 łóżka oraz hospitalizowały ponad 53,7 tys. pacjentów. Zatrudniały łącznie ok. 1,9 tys. pracowników, w tym 1,3 tys. lekarzy i pielęgniarek.

Konkurencyjność poznańskich szpitali

W „Rankingu Szpitali Publicznych 2018” tygodnika „Wprost”, oceniającym jakość i komfort leczenia i opieki nad pacjentem, w którym wskazano najlepsze w kraju oddziały szpitalne, poznańskie szpitale zajęły następujące miejsca:

 • chirurgia onkologiczna – 5. miejsce – Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu,
 • ginekologia – miejsce 15. – Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 16. miejsce – SZOZ nad Matką i Dzieckiem Szpital Św. Rodziny,
 • kardiolochirurgia – 9. miejsca – Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, miejsce – Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (który jako jedna z 4 placówek w kraju wykonywał przeszczepy serca),
 • kardiologia – 4. miejsce – Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • okulistyka – 4. miejsce – Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 13. miejsce – Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • urologia – najwyżej spośród poznańskich placówek oceniono niepubliczną Prywatną Lecznicę Certus Sp. z o.o.