Organizacją wydarzeń kongresowych, wystawienniczych i korporacyjnych w Poznaniu zajmuje się wiele podmiotów, jednak szczególna rola przypada tutaj Międzynarodowym Targom Poznańskim Sp. z o. o. (MTP), będącym jednoosobową spółką Miasta Poznania. Spółka jest właścicielem i zarządza największym terenem wystawienniczym i konferencyjnym w Polsce o powierzchni ponad 20 ha, zlokalizowanym w centrum Poznania i dobrze skomunikowanym.

Do zadań MTP należą przede wszystkim:

 • organizowanie i prowadzenie targów, wystaw, giełd, pokazów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, instruktaży i świadczenie wszelkich usług związanych z promocją, reklamą lub przekazem informacji handlowych, ekonomicznych i technicznych w kraju lub za granicą, w tym prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i filmowej;
 • prowadzenie doradztwa handlowego, ekonomicznego, prawnego oraz świadczenie usług w zakresie tłumaczeń z języków obcych i na języki obce;
 • prowadzenie działalności importowo-eksportowej;
 • świadczenie usług agencyjnych, przedstawicielskich, spedycyjnych i transportowych;
 • prowadzenie składów celnych i konsygnacyjnych;
 • prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii;
 • prowadzenie innej działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem potencjału Spółki na cele inne, niż ekspozycyjne oraz budowa i wyposażenie stoisk ekspozycyjnych w kraju i za granicą dla kontrahentów krajowych i zagranicznych.

Spółka realizuje, przede wszystkim, statutowe zadania własne oraz zadania powierzone przez Miasto Poznań, takie jak np. promocja miasta, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych czy sportowych, pełnienie roli lokalnego centrum spotkań mieszkańców i mieszkanek osiedla, zarządzanie halą widowiskowo-sportową Arena oraz obiektami infrastruktury transportu miejskiego.

W ramach unowocześniania infrastruktury wystawienniczo-kongresowej oraz zwiększania dostępności informacji, w 2021 r. MTP prowadziły działania z wykorzystaniem własnych środków, obejmujące m.in.:

 • przygotowanie projektu budowlanego HWS Arena;
 • budowę parkingu wielopoziomowego – etap I;
 • przebudowę elewacji pawilonu PCC;
 • montaż ekranu LED w Holu Wschodnim;
 • modernizacje pawilonów nr 1,2,6;
 • przedsięwzięcia z zakresu informatyki.

Oferta wystawiennicza Poznania

Poznań dysponuje największą powierzchnią ekspozycyjną w kraju. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, przeznaczony na działalność wystawienniczą, to ponad 134 tys. m2, w tym 107 tys. m2 stanowi powierzchnia zadaszona.

Organizacja imprez targowych w 2021 r., tak samo jak w 2020 r., była odzwierciedleniem sytuacji, w której znalazła się światowa i polska gospodarka po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Z 54 imprez targowych, zaplanowanych na 2021 r. ,odbyły się 33 imprezy targowe wraz z salonami oraz jedna impreza o charakterze kiermaszowym.

Ponadto, z uwagi na obowiązujący do 5 czerwca 2021 r. zakaz stacjonarnej organizacji imprez, zorganizowano 10 wydarzeń w formule online i 1 wydarzenie w formule hybrydowej, tj. Cavaliada Winter Tour (zawody odbyły się stacjonarnie, publiczność miała możliwość śledzenia wydarzenia, uczestnicząc w nim online).

W pierwszej połowie 2021 r. większość wydarzeń odbyła się w formule online lub hybrydowej np. Gardenia – wiosna czy Meble. Ponadto należy wspomnieć o takich wydarzeniach jak Polski Kongres Rolniczy, Dni Budownictwa i Architektury, Kongres Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, Kongres Podologiczny, Mistrzostwa Polski Mechaników Samochodowych czy Targi Edukacyjne online odbywające się pod hasłem Uwaga Edukacja.

Jedynymi imprezami, które odbyły się stacjonarnie w pierwszej połowie 2021 r. były Cavaliada Winter Tour (bez udziału publiczności) oraz Wiosenny Targ Ogrodniczy i Poznań Moto Fest.

Od września MTP zorganizowały, w reżimie sanitarnym imprezy takie jak : ITM Industry Europe, Drema, Polagra, Taropak i Poleco.

MTP w 2021 r. sprzedały łącznie 144 761 m2 powierzchni targowej netto, w tym 97 753 m2 powierzchni krytej i 47 008 m2 powierzchni otwartej. Łącznie z powierzchnią specjalną, wynajęto 159 677 m2 powierzchni wystawienniczej.

Liczba wystawców eksponujących swoje produkty na poznańskich targach wyniosła 2287, w tym 2040 wystawców krajowych i 247 wystawców zagranicznych.

Zgodnie z wymogami Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego UFI, na sumę frekwencji składa się liczba zwiedzających, liczba wydanych kart wystawców, liczba prelegentów oraz liczba przedstawicieli mediów.

Frekwencja w 2021 r. wyniosła 195 404 osoby. Liczba zwiedzających poznańskie targi, wyniosła 178 633 osoby.

Wpływ pandemii COVID-19 na organizację targów na podstawie podstawowych parametrów określających imprezy wystawiennicze
l.p. parametry plan 2021 wykonanie
1. powierzchnia (m2) 241 725 144 761
2. liczba wystawców 5 210 2 287
3. liczba zwiedzających 40 5470 178 633
źródło: MTP

Wśród imprez, które Spółce udało się zorganizować w 2021 r. warte podkreślenia są poniższe wydarzenia:

 • Targi Polskich Win i Winnic, pierwsza edycja targów, na których 22 rodzimych producentów win, a także dostawcy sprzętów winiarskich zaprezentowali swoje produkty; wśród wystawców znaleźli się również producenci serów, naturalnie produkowanych soków czy korków do wina;
 • ITM Industry Europe, targi odbyły się w trybie hybrydowym stacjonarnie i online; wśród wydarzeń, które odbyły się podczas targów wart podkreślenia był dwudniowy kongres Industry Next prezentujący najważniejsze trendy transformacji technologicznych i wykorzystania ich w przedsiębiorstwach branży przemysłowej; na szczególną uwagę zasługuje również specjalnie wydzielona strefa – Smart Factory – prezentująca elementy procesów produkcji w inteligentnych fabrykach z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i technologii: IoT (Internet of Things), digitalizacji i robotyzacji;
 • Greenpower, największe tego typu wydarzenie w Polsce a także rekordowa edycja tych targów; na powierzchni blisko 2 000 m2 swoją ofertę prezentowało blisko 100 wystawców z Polski i zagranicy; targi odwiedziło blisko 5 000 zwiedzających, a sąd konkursowy nagrodził Złotym Medalem 12 produktów;
 • Drema jest jedną z największych na świecie imprez branży maszyn i narzędzi do obróbki drewna, od lat znajdującą się na światowej liście targów rekomendowanych przez Europejską Federację Producentów Maszyn do Obróbki Drewna Eumabois; podczas targów zorganizowano m.in. Kongres Przemysłu Meblarskiego, Spotkanie Kobiet Branży Drzewnej i Meblarskiej;
 • Caravans Salon Poland, swoją ofertę zaprezentowali najwięksi producenci i dystrybutorzy pojazdów turystycznych w Polsce; podczas imprezy zaprezentowano najnowsze modele, ponad 250 pojazdów oraz ponad 20 polskich premier modeli na 2022 rok; zabytkowe kampery, można było zobaczyć w Strefach Specjalnych takich jak  Retro Caravans oraz Hand Made/Vanlife;
 • Polagra odbyły się dwa wydarzenia o międzynarodowym zasięgu, poświęcone polskiej żywności: Międzynarodowe Forum Branży Mięsnej oraz Zgromadzenie Ogólne Unii Handlu Żywym Inwentarzem; wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej stacjonarnie i online;
 • Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleco 2021, najnowsze rozwiązania dla branży zaprezentowało ponad 100 firm z 5 krajów; przyznano 7 Złotych Medali; w targach wzięło udział ponad 3 000 uczestników; targom Poleco towarzyszyła konferencja EkoSfera, organizowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska; w ramach targów odbyła się również online V edycja Forum Rozwoju Miast, podczas którego mowa była o rozwijających się obecnie z dużą intensywnością ruchach miejskich i oddolnych inicjatywach, takich jak ekonomia obiegu zamkniętego czy „locavore” (lokalne wytwarzanie i spożywanie żywności); w trakcie targów odbyła się również organizowana przez Miasto konferencja Energia i klimat w miastach XXI wieku zestawione zostały bloki tematów z obszaru rozwoju sektora energetycznego i jego transformacji oraz zagadnień związanych ze zmianami klimatu, uznając ich wzajemne oddziaływanie;
 • Festiwal Gier Historycznych i Zaangażowanych Społecznie, pierwsza edycja poświęcona polskim twórcom gier, które swoją tematyką nawiązują do polskiej historii i kultury;
 • Poznań Game Arena, głównym punktem programu był finał Genesis Cosplay Show; 25 finalistów zaprezentowało publiczności swoje niezwykłe kreacje, nawiązujące do postaci z szeroko rozumianej popkultury;
 • Gardenia, targom towarzyszyły konferencje: Miejska Sztuka Ogrodowa oraz Arena Krajobrazu, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zebrały pochlebne opinie uczestników;
 • Fit-Expo składało się z kilku, wzajemnie uzupełniających się wydarzeń, skupiających środowiska: trenerów, instruktorów, miłośników fitness oraz sportów walki; wydarzeniu towarzyszyła konferencja Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Treningu Motorycznego, która zgromadziła ok. 100 uczestników;
 • Cavaliada, po raz pierwszy w historii zrealizowano Cavaliada Horse Auction; w ramach aukcji zaprezentowane zostały konie 2 i 3-letnie z predyspozycjami do skoków przez przeszkody, a sama licytacja odbyła się w formule hybrydowej – na żywo na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz online na platformie Equibid.

W ramach procesu projektowania i realizacji rozwiązań ekspozycyjnych w 2021 r. nastąpiło wdrożenie szeregu rozwiązań wpisujących się w nurt zero-waste (zero odpadów) i ESG (ang. environmental, social and corporate governance – czyli środowisko naturalne, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny), służących ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

Ponadto rozszerzono oferty o nowy, innowacyjny system wystawienniczy, który daje możliwość aranżacji stoisk w technologii niemal bezodpadowej. System stanowi połączenie zalet modułowości z indywidualnymi rozwiązaniami oczekiwanymi przez klienta. Składa się on z ram aluminiowych, na które napinane są tkaniny z wydrukami lub – w wersji bardziej zaawansowanej  – moduły LED-owe.

W pierwszym przypadku istnieje możliwość wielokrotnego wykorzystania wydruków lub nadanie tkaninom drugiego życia – np. uszycie z nich toreb reklamowych. Od niedawna dostępne są też tkaniny biodegradowalne. Drugie rozwiązanie eliminuje druk grafiki – na ekranach LED-owych prezentowany jest multimedialny kontent dedykowany konkretnemu klientowi.

Takie w pełni multimedialne stoiska to nowy trend na rynku wystawienniczym i najbardziej ekologiczne rozwiązanie. System ten sprawdza się szczególnie dobrze w sytuacjach, gdy wymagany jest bardzo krótki czas montażu i demontażu oraz w miejscach, gdzie nie można prowadzić typowych prac stolarskich (np. hotele, centra konferencyjne), a liczy się estetyka zbliżona do jakości stoisk wykonanych w technologii płyt drewnopochodnych.

Dzięki zastosowaniu nowego systemu, MTP w sposób znaczący zmniejszą zużycie płyt drewnopochodnych, które do tej pory były podstawowym materiałem do budowy stoisk.

Dodatkowo coraz częściej przy budowie i wyposażeniu stoisk stosowana jest wykładzina bez lateksu, która w 100% podlega recyklingowi.

100 lat Targów Poznańskich

Powstałe po I wojnie światowej Targi Poznańskie, w 2021 r. skończyły 100 lat. Wrosły w organizm miasta, stając się jednym z jego symboli i powodów do dumy.

Sto lat Międzynarodowych Targów Poznańskich

Sto lat Międzynarodowych Targów Poznańskich

arch. UMP

Pierwszy Targ Poznański otwarto 28 maja 1921 r. Wystawa okazała się olbrzymim sukcesem, zarówno pod względem liczby wystawców, jak i dużej frekwencji zwiedzających.

Podstawowym założeniem przyświecającym organizacji Targów Poznańskich było nawiązywanie kontaktowych handlowych i nawiązywanie współpracy gospodarczej oraz odbudowa więzi gospodarczo-ekonomicznych między, odrębnymi do 1918 roku, dzielnicami państwa.

Historia Międzynarodowych Targów Poznańskich

1921 r. – Międzynarodowe Targi Poznańskie powstały w 1921 r.; są jednym z najdłużej działających w Europie organizatorów targów; z inicjatywy poznańskiego kupiectwa w dniach 28 maja-5 czerwca odbył się I Targ Poznański, wystawa o charakterze krajowym;

1927 r. – przystąpienie do Światowego Zrzeszenia Przemysłu Targowego UFI;

1929 r. – Powszechna Wystawa Krajowa (PWK) – zorganizowana z inicjatywy Cyryla Ratajskiego, stanowiła przegląd dorobku gospodarczego i kulturalnego Polski; ekspozycje na 65 hektarach zwiedziło 4,5 miliona osób;

Lata 30. – to rozkwit Targów, które zajmują 4. miejsce w Europie jako organizator międzynarodowych wydarzeń handlowych w Europie;

Lata 40. – to okres odbudowy ze zniszczeń wojennych. Kolejne lata dla Międzynarodowych Targów Poznańskich to rozwój zarówno programu wystawienniczego targów i salonów specjalistycznych, jak i niezbędnej do jego realizacji bazy – przestronnych, nowocześnie wyposażonych pawilonów oraz infrastruktury uzupełniającej;

1947 r. – pierwsze po wojnie XX Międzynarodowe Targi Poznańskie;

1955 r. – przebudowa Wieży Górnośląskiej, która przybrała kształt Iglicy;

1956 r. – wybuch strajku generalnego przeciwko władzom komunistycznym w Poznaniu, wydarzenia z 28 czerwca toczyły się na oczach tysięcy gości targowych z kraju i ze świata;

1958 r. – zapadła decyzja o organizowaniu targów dwa razy w roku – wiosną i jesienią;

Lata 60. – gwałtowny rozwój Targów, zaczyna brakować powierzchni wystawienniczej; zaczęto organizować ekspozycje poza dotychczasowymi terenami targowymi: nad jeziorem Kierskim, w Edwardowie, w parku Wilsona;

1973 r. – podział tradycyjnej imprezy czerwcowej na Międzynarodowe Targi Techniczne, które odbywały się w czerwcu oraz na Międzynarodowe Targi Artykułów Konsumpcyjnych TAKON ( wrzesień); w tym czasie wyspecjalizowały się następujące wydarzenia: Salmed, Poligrafia, Drema, Intermasz;

1990 r. – przekształcenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Skarbu Państwa;

2015 r. – komunalizacja Międzynarodowych Targów Poznańskich, które stają się w 100% własnością Miasta Poznania; z roku na rok Targi zmieniają swoje oblicze, modernizują stare pawilony, prowadzą szereg nowych inwestycji.

2018 r. – Międzynarodowe Targi Poznańskie stają się częścią Grupy MTP.

Targi Poznańskie w latach 20.

Targi w latach 20.

arch. UMP