Prezydent
Miasto Poznań – mimo przeszkód wywołanych przez pandemię COVID-19 oraz ograniczeń budżetowych – podejmowało w 2020 roku szereg działań mających na celu utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju. Dążymy do tego, by Poznań był miastem nowoczesnym, zielonym i otwartym, rozwijającym się w sposób zrównoważony. Niezmiennie naszym priorytetem pozostaje zaspokajanie potrzeb mieszkańców i stałe podnoszenie komfortu ich życia. Sprzyja temu postępująca cyfryzacja usług miejskich, realizowane programy oraz inwestycje proekologiczne, rewitalizacyjne czy komunikacyjne, a także troska o wszystkie grupy społeczne, w szczególności: seniorów, rodziny z małymi dziećmi oraz wielodzietne. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi działań Miasta, przedstawionymi w „Raporcie o stanie miasta Poznania za rok 2020”.  
         Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania