Prezydent
Z satysfakcją przekazuję Państwu „Raport o stanie miasta Poznania za rok 2018”. Przedstawia on kluczowe aspekty składające się na współczesne oblicze miasta, jego otwartość i dynamiczny rozwój. Mam nadzieję, że opracowanie będzie stanowiło dla Państwa ciekawą lekturę, która rzetelnie informuje o działaniach i wydarzeniach przygotowanych przez Urząd Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne, a także przez wiele podmiotów i organizacji pozasamorządowych, realizowanych na rzecz naszego miasta. Ich głównym przesłaniem jest miasto jako nasze wspólne dobro, miasto dla ludzi tworzone przez ludzi. Chciałbym podziękować wielu instytucjom i firmom działającym w naszym mieście za dotychczasową współpracę, także w zakresie przygotowania niniejszego raportu. Dla Państwa wygody oraz kierując się dbałością o środowisko naturalne, raport ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych w internetowej Bazie Danych Miasta BaDaM Poznań.    
         Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania