W 2017 r. wydano 2 997 decyzji o pozwoleniu na budowę.

W ramach ustaleń lokalizacyjnych w 2017 r. wydano:

  • 1 119 decyzji o warunkach zabudowy
  • 331 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • 2 997 decyzji o pozwoleniu na budowę.

Powyższe dane nie są równoznaczne z liczbą realizowanych inwestycji, których liczba była znacznie wyższa i wynikała m.in. z realizacji inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, jak również tych, których należało jedynie zgłosić rozpoczęcie.

W 2017 r. ruch budowlany w zakresie budownictwa mieszkaniowego zwiększył się dwukrotnie w porównaniu do minionej dekady. Ponadto wiele inwestycji rozpoczętych w 2017 r. jest nadal w realizacji, co może oznaczać, że w 2018 r. duża liczba obiektów będzie oddanych do użytkowania.

W 2017 r. w Poznaniu rozpoczęto budowę największej liczby budynków mieszkalnych w ostatniej dekadzie, z tego:

  • 107 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajdzie się 6 615 lokali mieszkalnych, czyli około dwukrotnie więcej niż w rok wcześniej
  • 469 domów jednorodzinnych czyli o prawie 30% więcej niż rok wcześniej.

Wydano pozwolenia na użytkowanie:

  • 52 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajduje się 3 655 lokali mieszkalnych (prawie o 1,4 tys. lokali więcej niż w 2016 r.)
  • 347 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W 2017 r. poprawiła się terminowość postępowań i zwiększyła liczba pozytywnych rozstrzygnięć. Polski Związek Firm Deweloperskich w VII edycji Rankingu Miast przyznał Miastu Poznań I Nagrodę.