Ważnym aspektem dla obszarów rewitalizowanych było wsparcie lokalnych społeczności oraz ich integracja i aktywizacja społeczna.


Centrum Inicjatyw Lokalnych

Centrum Inicjatyw Lokalnych to program dla organizacji pozarządowych, prowadzących akcje wspierające działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie pomysłów osób mieszkających w Poznaniu oraz umożliwianie realizacji inicjatyw w różnych obszarach: kulturalnym, integracyjnym, sportowym czy społecznym.

Logo z hasłem Centrum Inicjatyw Lokalnych

logo z haslem Centrum Inicjatyw Lokalnych

arch. UMP

Współpraca międzysektorowa na Łazarzu

Miasto kontynuowało działania w ramach współpracy międzysektorowej na Łazarzu, realizując projekt Inkubatora Kultury Pireus. W 2021 r. prowadzono działania z zakresu rozwijania działalności kulturalnej, gospodarczej oraz partycypacji społecznej, m.in. warsztaty artystyczne dla dorosłych i dzieci i wystawy dzieł sztuki.

Inkubator Kultury Pireus

na zdjeciu Inkubator Kultury Pireus

arch. UMP

Integracja i aktywizacja społeczna wokół procesu rewitalizacji

W 2021 r. działania Miasta obejmowały m.in:

  • realizację programu „Odmień swoje podwórko” – w ramach 12. edycji programu, założono, aby ideę zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższą okolicę połączyć z działaniami, które – poprzez zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, zagospodarowanie wód opadowych, wprowadzanie i przywracanie zieleni w ścisłej miejskiej zabudowie – poprawiają miejski mikroklimat i przyczyniają się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców, wspierając tym samym adaptację do zmian klimatu; w tegorocznej edycji udział wzięło 12 zespołów projektowych, które reprezentowały podwórka zlokalizowane przy: ul. Karwowskiego, ul. Małeckiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kościelnej, ul. Kościuszki, ul. Mostowej, ul. K. Potockiej, ul. Różanej, ul. Rynek Łazarski, ul. Wronieckiej, ul. Wspólnej, ul. 23 Lutego; etap terenowy akcji, w ramach którego zespoły otrzymały m.in. elementy małej architektury, zrealizowany został jesienią; dzięki współpracy nawiązanej z Ogrodem Botanicznym, pozyskano profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania terenów zielonych;
  • przygotowanie mapy „Witamy na Jeżycach” – w ramach działań na rzecz promocji i wsparcia lokalnych przedsiębiorców, a także potencjału historycznego, kulturalnego i społecznego obszarów objętych Programem Rewitalizacji, przygotowany został materiał promujący tradycyjny, lokalny handel i rzemiosło na Jeżycach; w tym miejsca z długą tradycją np.: zakłady szewskie, fryzjerskie, pracownie grawerskie i złotnicze, krawieckie, księgarnie i wiele innych; mapa powstała w wyniku współpracy Miasta z Radą Osiedla Jeżyce oraz lokalnymi społecznościami, celem jej wydania jest budowanie lokalnej tożsamości, a przede wszystkim większe promowanie tradycyjnych rodzajów rzemiosła i handlu;
  • organizację imprezy „Lato na Madalinie 2021” – w lipcu i sierpniu w dawnej zajezdni tramwajowej na Wildzie przy ul. Madalińskiego obywał się cykl weekendowych imprez kulturalnych, sportowych i społecznych pn. „Lato na Madalinie 2021”; łącznie odbyło się 9 wydarzeń weekendowych.

Przyjedź do Śródmieścia

Działania Miasta mające na celu animację oraz wsparcie działań promujących i aktywizujących życie społeczno-kulturalne oraz działalność gospodarczą obejmują:

  • zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zbudowanych przed 1965 r., znajdujących się na obszarze osiedli: Stare Miasto, Jeżyce, Sołacz, św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których na co najmniej 60% powierzchni użytkowej realizowana jest funkcja mieszkalna; zwolnienie przysługuje w wysokości 50% poniesionych przez podatnika kosztów remontu elewacji, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat;
  • organizację tradycyjnych i innych stałych wydarzeń kulturalnych na terenie Śródmieścia, takich jak np. Betlejem Poznańskie, Festiwal Rzeźby Lodowej, przechadzki z cyklu „Kino, kawiarnia i spacer”, przechadzki „Kino, kawiarnia i spacer”, #nawolnym, wigilie, Śródecki Targ Średniowieczny;
  • działania na ul. św. Marcin, m.in.: Noc Muzeów, Imieniny Ulicy, Obchody św. Marcina w Poznaniu;
  • wspieranie debat publicznych i aktywności obywatelskiej w zakresie posiadanych kompetencji oraz możliwości organizacyjnych i finansowych, m.in. inicjatyw oddolnych, takich jak np. zagospodarowanie ul. Taczaka, debaty publiczne o mieście, m.in. Pierwszy Poznański Panel Obywatelski, V Forum Rozwoju Miast;
  • wspieranie wydarzeń pielęgnujących pamięć historyczną przy tablicach i innych instalacjach upamiętniających ważne dla Miasta osoby i wydarzenia.

Park Kulturowy „Stare Miasto”

W 2018 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła utworzenie na Starym Rynku i w jego najbliższej okolicy Parku Kulturowego „Stare Miasto”. Pozwala to m.in. na uporządkowanie wyglądu i rozmieszczenia reklam, szyldów czy ogródków gastronomicznych. Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni ok. 40 ha, ograniczonego ulicami: Solną, Wolnica, Małe Garbary, Garbary, pl. Bernardyńskim, Podgórną i Al. Marcinkowskiego.

Więcej na ten temat w rozdziale Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu

Przyjazne podwórko

Zrealizowano kolejną edycję programu „Przyjazne podwórko”, obejmującego zagospodarowanie podwórek komunalnych. Celem programu jest polepszenie warunków techniczno-funkcjonalnych otoczenia budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych w strefie śródmiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia trwałych elementów infrastruktury, miejsc wypoczynku, placów gier i zabaw. Program był współfinansowany przez Miasto Poznań i wspólnoty mieszkaniowe.

W 2021 r. zagospodarowano dwa podwórka, przy ulicach Słowackiego 18 i Jackowskiego 51-57, na których m.in. ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej, nasadzono zieleń oraz wprowadzono elementy małej architektury. Rozpoczęto również prace na podwórku przy ul. Królowej Jadwigi 42-50.

Zmiany transportowe

W centrum miasta sukcesywnie wprowadzane są zmiany w zakresie rozwiązań transportowych, w tym wyłączenia sygnalizacji świetlnych, które sprzyjają optymalizacji ruchu oraz bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów, oraz uruchamiane są nowe odcinki dróg rowerowych i przystanki wiedeńskie.

Miasto Poznań finansuje system Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM). W 2021 r. PRM obejmował łącznie 178 stacji z 1,7 tys. rowerów, w tym 1 tys. rowerów 3G oraz 0,7 tys. rowerów 4G.

W 2021 r. zostały otwarte trzy parkingi „Park&Ride” znajdujące się przy ulicach św. Michała, Biskupińskiej oraz przy rondzie Starołęka. Mają one zachęcić do poruszania się po mieście transportem publicznym oraz zmniejszyć liczbę samochodów wjeżdżających do śródmieścia. Obecnie poznański system P&R oferuje łącznie 337 miejsc postojowych. 

Miasto zachęciło ponadto prywatne firmy do uruchomienia w Poznaniu ekologicznej usługi car-sharingu. Usługi dotyczą współdzielenia samochodów na minuty, w tym pojazdów z napędem hybrydowym, współdzielenia skuterów elektrycznych, a od końca 2018 r. możliwości wypożyczenia elektrycznych hulajnóg.

Więcej na ten temat w rozdziałach: Przemieszczanie się rowerem w PoznaniuWspółdzielenie pojazdów w Poznaniu.