Poznań jest dużym ośrodkiem przemysłu: motoryzacyjnego, spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i maszynowego.

W sekcji „Przemysł” zarejestrowanych było 7,9 tys. firm, z których większość (90%) zajmowała się przetwórstwem przemysłowym.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 57,8 mld zł (w cenach bieżących), tj. o 8,5% więcej (w cenach stałych) niż przed rokiem.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, w 2022 r. wyniosła 1,1 mln zł (w cenach bieżących) i była o 9,2% wyższa (w cenach stałych) niż przed rokiem. Wskaźnik wydajności w przemyśle był jednym z najwyższych w kraju.

W sekcji „Budownictwo” zarejestrowanych było 12,2 tys. firm, większość (96,2%) to mikro firmy zatrudniające do 9 osób.

Produkcja sprzedana budownictwa osiągnęła wartość 8,4 mld zł i była o 7,4% większa niż rok wcześniej. Ponad 1/3 (36,2%) produkcji sprzedanej budownictwa pochodziła ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (rok wcześniej 37,6%).

Wydajność pracy w budownictwie, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, w 2022 r. wyniosła 1 mln zł, tj. o 9,8% więcej niż przed rokiem.