Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100
Rada Miasta Poznania
Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100
kobiet 14 14 100
mężczyzn 20 20 100
Decyzje administracyjne
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 547,7 362,4 66,2
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 220,6 168,2 76,2
Wydział Finansowy/ w 2022 r. Wydział Podatków i Opłat 181,1  171,4 94,6
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 10,7 12,8 119,6
Wydział Urbanistyki i Architektury 5,8 3,3 56,9
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez miejskie jednostki organizacyjne ogółem w tys., w tym przez: 125,2 102,8 82,1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 76,5 57,3 74,9
Poznańskie Centrum Świadczeń 37,9  34,8 91,8
Zatrudnienie w Urzędzie Miasta Poznania
Liczba pracowników administracyjnych ogółem, w tym z wykształceniem: 1 862 1 941 104,2
 wyższym 1 663 1 751 105,3
 Miejskie jednostki organizacyjne (mjo)
Liczba mjo ogółem, z tego:  295 297 100,7
jednostki budżetowe (bez UMP)  270 272 100,7
zakłady budżetowe  3 3 100
instytucje kultury  15 15 100
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej  4 4 100
jednostki administracji zespolonej  3 3 100
źródło: UMP