W 2021 r. nadal obowiązywały ograniczenia dotyczące działalności obiektów turystycznych i noclegowych wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, ale były one mniej restrykcyjne niż rok wcześniej.

Oferta turystyczna Poznania przygotowywana jest w odpowiedzi na aktualne trendy rozwoju turystyki. Uwzględnia potrzeby różnych grup turystek i turystów krajowych i zagranicznych. Budowana jest w oparciu o wielowiekową historię, rzekę Wartę oraz dobrze zagospodarowane i utrzymane tereny zieleni, jak również unikatowe wydarzenia i atrakcje.

Z powodu pandemii COVID-19 oferta turystyczna musiała zostać przebudowana i częściowo przeniesiona do przestrzeni wirtualnej.

W 2021 r. na mapie turystycznej Poznania został otwarty nowy obiekt – Centrum Szyfrów Enigma, którym zarządza Poznańskie Centrum Dziedzictwa (informacje na temat Centrum Szyfrów Enigma zawarto również w rozdziałach: Miejskie instytucje kultury w Poznaniu, Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu).

Ekspozycja w nowo otwartym w 2021 r. Centrum Szyfrów Enigma

Zdjęcie ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma

arch. PCD

Głównymi produktami i markami turystycznymi Poznania zarządzają Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

 • „Poznań za pół ceny” przed pandemią COVID-19 był jedną z bardziej rozpoznawalnych i flagowych marek turystycznych Poznania przyciągających do Poznania liczne grono turystek i turystów oraz stanowiącą ważny element promocji Poznania i okolic; w 2020 r. przygotowano wirtualne spacery i zwiedzania poznańskich i okolicznych atrakcji, które można było obejrzeć w dowolnym czasie i miejscu; przygotowane filmy są dostępne na stronie internetowej www.poznanzapolceny.pl i stanowią ciekawą formę zaproszenia do odwiedzenia miejsc w warunkach rzeczywistych;
 • Dni Twierdzy Poznań – w 2021 r. odbyła się 9. edycja Dni Twierdzy Poznań; dzięki współpracy z muzeami oraz miłośniczkami i miłośnikami fortyfikacji, którzy opiekują się społecznie wieloma obiektami, przygotowano dla zwiedzających łącznie ok. 28 miejsc i aktywności; udostępniono m.in. przestrzenie takich obiektów, jak: Fort Ia, Fort IIa, Fort IVa, Fort Va, Fort VI, Fort Winiary, schronów przeciwlotniczych w Parku Wilsona i w Parku Sołackim, schronu Arthura Greisera, a nowością były schron przy ul. Kościelnej oraz Fort VIIa; uzupełnieniem programu były rekonstrukcje historyczne, wycieczki tematyczne, rejsy forteczne po Warcie i możliwość zakupu wydawnictw i pamiątek; uruchomiono forteczną linię autobusową; impreza przyciągnęła ok. 12-14 tys. osób; Dni Twierdzy Poznań są markowym produktem turystycznym Miasta, opartym na lokalnym dziedzictwie; w 2021 r. wydarzenie, pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, po raz kolejny było okazją do prezentacji potencjału turystycznego poznańskich fortyfikacji (sięgających historią do średniowiecza) oraz edukacji w zakresie historii i lokalnego dziedzictwa; wydarzenie, poza zwiększeniem atrakcyjności turystycznej miasta i powiększeniem zasobu dostępnych atrakcji, ma też na celu podniesienie wiedzy o potrzebie ochrony dziedzictwa historycznego oraz budowanie współpracy i integrację środowiska miłośników fortyfikacji; w 2021 r. w trakcie Dni Twierdzy Poznań w Forcie VI były prowadzone szczepienia przeciw COVID-19;
Dni Twierdzy Poznań

Dni twierdzy

arch. UMP, (fot. Marek Zakrzewski)
 • Poznańska Karta Turystyczna – w 2021 r. PLOT przygotował kolejną edycję Poznańskiej Karty Turystycznej, która została wydrukowana w nakładzie 1,7 tys. sztuk w wersji normalnej i 0,8 tys. sztuk w wersji ulgowej; karta funkcjonuje w Poznaniu od 2003 r. i oferuje pakiet, m.in. takich zniżek i atrakcji, jak: bezpłatne korzystanie z miejskiego i podmiejskiego transportu publicznego, wstęp wolny do większości muzeów w Poznaniu, zniżki w obiektach sportowo-rekreacyjnych, zniżki do Palmiarni i Zoo, zniżki w restauracjach; karta dostępna jest w 3 wersjach: jedno-, dwu- i trzydniowej w opcji normalnej i ulgowej (z opcją miejskiego transportu publicznego); dla Poznania i poznańskiej branży turystycznej karta jest formą wsparcia rozwoju oraz promocją lokalnych i regionalnych produktów, atrakcji turystycznych oraz potencjału turystycznego Poznania i okolic; karta integruje działania marketingowe podmiotów działających w obszarze turystyki, angażuje różne podmioty i instytucje w celu rozwijania funkcji turystycznych i zintegrowania działań marketingowych; pandemia COVID-19 spowodowała ograniczenia w działalności obiektów, które dotąd uczestniczyły w projekcie, niektóre uległy likwidacji lub zmieniły profil działalności; informacje o Poznańskiej Karcie Turystycznej zamieszczone na stronie internetowej www.poznan.travel dostępne są w wielu językach; kartę można było zakupić w punktach stacjonarnych lub online w następujących miejscach: 2 Punktach Informacji Turystycznej (Stary Rynek, Port Lotniczy Poznań-Ławica), 8 hotelach, w sklepie internetowym Wydawnictwa Miejskiego Posnania www.wmsklep.home.pl.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Od 1 stycznia 2021 r. dotychczasowe Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT rozpoczęło działalność pod nową nazwą – Poznańskie Centrum Dziedzictwa (PCD), które jest instytucją kultury łączącą turystykę, historię, edukację i animację społeczną. Zmiana nazwy miała na celu lepsze zrozumienie przez odbiorców i odbiorczynie oferty programowej PCD i efektywniejszej komunikacji z otoczeniem. Wraz ze zmianą nazwy zostały zrealizowane kampanie promocyjne marek, którymi kieruje PCD, tj. Bramą Poznania, Traktem Królewsko-Cesarskim, Galerią Śluza, Fest Fyrtlem oraz nowo otwartym w 2021 r. – Centrum Szyfrów Enigma.

Logo Poznańskiego Centrum Dziedzictwa

Logo. Po prawej stronie na białym tle czarnym kolorem napis Poznańskie Centrum Dziedzictwa, po lewej stronie znak litery p

arch. PCD
 • Trakt Królewsko-Cesarski – jest głównym szlakiem turystycznym Poznania prowadzącym od Ostrowa Tumskiego do historycznej Dzielnicy Zamkowej; ukazuje najciekawsze, historyczne miejsca w Poznaniu wzdłuż ok. 3-kilometrowej trasy, która jest opowieścią o Poznaniu, jego mieszkankach i mieszkańcach na tle poszczególnych epok; trasa została zaprojektowana tak, aby w dogodny sposób umożliwić zwiedzanie osobom poruszającym się pieszo, rowerem oraz tramwajem; identyfikację szlaku wspomagają specjalne oznakowania; atrakcyjność turystyczną Traktu zwiększyło otwarte w 2021 r. Centrum Szyfrów Enigma; działania wokół Traktu w 2021 r. obejmowały popularyzację historii i walorów Poznania, poprzez m.in. organizację wycieczek do miejsc znajdujących się na Trakcie; w ramach cyklu 12 bezpłatnych, ogólnodostępnych spacerów po Trakcie Królewsko-Cesarskim zorganizowano także spacery tematyczne „Zielone Wyspy Poznania” – „Parki”, „Rzeki”, a także spacer w języku ukraińskim (łącznie w spacerach uczestniczyły 423 osoby); ponadto zorganizowano 3 „Spacery rodzinne Cho(ć)dź, zobacz!” (76 osób), 2 wydarzenia o charakterze kulturalnym i popularyzacyjnym z cyklu „Zabytek Otwarty” (550 osób), „Wycieczki szlakiem kryptologów na otwarcie Centrum Szyfrów Enigma” (104 osoby), zrealizowano projekt „Miasto w Rzeczy Samej” oraz włączono się w takie wydarzenia, jak: Europejskie Dni Dziedzictwa, „Weekend na Szlaku Piastowskim”;
Spacer Traktem Królewsko-Cesarskim

Na zdjęciu przewodniczka wskazuje miejsce na mapie, obok stoją cztery kobiety

arch. PCD
Wydarzenie z cyklu „Zabytek Otwarty” w Starej Papierni przy ul. Szyperskiej

Na zdjęciu fragment budynku z cegły - Stara Papiernia - przed budynkiem leżaki, a na nich ludzie

arch. PCD
 • Brama Poznania – jest miejscem, które w nowoczesny sposób, m.in. z wykorzystaniem multimediów, opowiada o początkach państwa polskiego i wyspie katedralnej; mieści się w nowoczesnym budynku na historycznej Śródce;
Brama Poznania

brama poznania

arch. UMP
 • Centrum Szyfrów Enigma (CSE) – jest nowoczesną placówką wystawienniczo-edukacyjną prezentującą dokonania polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego związane ze złamaniem szyfru maszyny szyfrującej Enigma; CSE ma interdyscyplinarny charakter, łączący historię z naukami opartymi na matematyce i lingwistyce, oraz stawia na atrakcyjne formy przekazu;
Ekspozycja w Centrum Szyfrów Enigma

Ekspozycja CSE 1

arch. PCD
 • Galeria Śluza – mieści się w zabytkowym budynku dawnej Śluzy Katedralnej, w przestrzeniach której prezentowane są wystawy opowiadające o współczesnym Poznaniu i o tym, jak ukształtowała go przeszłość; galerii przyświeca hasło „To, co istotne. Miasto, ludzie, środowisko”;
Wystawa „Przynęty i pułapki” zorganizowana w 2021 r. w Galerii Śluza
Na zdjęciu wystawa Przynęty i pulapki w Galerii śluz. Na ciemnym tle wyświetlają się zdjęciaa
arch. PCD
 • „Fest Fyrtel” – pozwala poznać prawdziwe oblicze poszczególnych śródmiejskich dzielnic miasta: Jeżyc, Wildy i Łazarza, zwrócić uwagę na to co w nich niepowtarzalne i wyjątkowe; w ramach projektu powstały: opracowana wspólnie z mieszkańcami seria map (przedstawiających najciekawsze miejsca, postaci i historie), witryna internetowa oraz odbywają się spotkania czy ekspozycje wystaw w witrynach sklepowych; w 2021 r. wyeksponowano w „Łazarskiej Galerii Witrynowej” oraz „Wildeckiej Galerii Witrynowej” dawne zdjęcia z danej dzielnicy w formie galerii plakatów zamieszczonych w witrynach lokali handlowych i usługowych oraz zorganizowano 3 Spacery po Fest Fyrtlach.
„Łazarska Galeria Witrynowa”

Na zdjęciu witryna sklepowa z plakatem, przed witryną przechodząca kobieta

arch. PCD

Informacje na temat Poznańskiego Centrum Dziedzictwa zawarto również w rozdziałach: Miejskie instytucje kultury w Poznaniu, Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych w Poznaniu, Współpraca krajowa i regionalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu, Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu, Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu, Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu).

Inne atrakcje turystyczne

W 2021 r. ponownie udostępniono dla zwiedzających pomieszczenia Kaponiery Kolejowej mieszczące się w podziemiach ronda Kaponiera. Podczas 6 weekendów, w czasie których Kaponiera Kolejowa była otwarta, zorganizowano takie wydarzenia, jak:

 • wycieczki połączone ze zwiedzaniem wystawy i prezentacją multimedialną;
 • prelekcje i wykłady: „Historia Kaponiery Kolejowej w Poznaniu”, „Kaponiery w Poznaniu i nie tylko”, „Analiza Twierdzy Fortowej w Poznaniu”;
 • Pokój tajemnic „Tajemnica Kaponiery”;
 • warsztaty dotyczące: budowy makiety Kaponiery Kolejowej, tworzenia gier planszowych, tworzenia gier miejskich, tworzenia gier turystycznych, śpiewu ludowego i tańca ludowego.
Kaponiera pod Kaponierą grafika

Kaponiera pod Kaponierą grafika zapraszająca

arch. UMP

Po rocznej przerwie związanej z pandemią COVID-19, zrealizowano kolejną, 13. edycję przechadzek z cyklu „Kino, kawiarnia i spacer”, które odbyły się na Śródce, Garbarach, ul. Mostowej oraz ul. św. Marcin. Ich celem była promocja terenów objętych rewitalizacją, ich historii oraz lokalnej przedsiębiorczości. W 8 spacerach udział wzięło ok. 870 osób. Przechadzki zorganizowane zostały w ramach współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi: Oddziałem Regionalnym Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Fundacją Zapis, Stowarzyszeniem Przyjaciół Śródki i Okolic Śródka, Fundacją Rodem z Polski.