Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmowało liczne działania samodzielnie oraz współpracowało z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami, partnerami w celu poszerzenia oferty dla osób w wieku senioralnym.

Centrum Inicjatyw Senioralnych realizowało zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie osób starszych. Działalność ta obejmowała m.in. współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych oraz seniorkami i seniorami, organizacjami pozarządowymi, władzami Miasta w celu tworzenia, kształtowania i współtworzenia nowych inicjatyw senioralnych, pozyskaniu partnerów wśród jednostek działających na rzecz osób starszych, aktualizacji bazy danych, prowadzeniu wydarzeń i kampanii dedykowanych osobom w wieku senioralnym.

Centrum w 2019 r. kontynuowało realizację następujących projektów:

 • Poznańskie pudełko życia miało na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych poprzez ułatwienie dostępu służbom medycznym do najważniejszych informacji o stanie zdrowia i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach. Pudełko zawierało ankietę dotyczącą stanu zdrowia, przyjmowanych leków i ich dawkowania, substancjach uczulających. Pudełko umieszczało się na półce na drzwiach lodówki, a jej zlokalizowanie ułatwiała naklejka na zewnętrznych drzwiach lodówki. W 2019 r. wydano prawie 4 tys. pudełek
 • Poznański przewodnik seniorki i seniora to publikacja, której zawartość wynikała z wieloletniego doświadczenia w rozmowach z seniorkami i seniorami kontaktującymi się z Centrum. Została podzielona na kategorie z najczęściej zadawanymi przez osoby starsze pytaniami. W 2019 r. przewodnik, zaktualizowany m.in. o dane teleadresowe, rozdano łącznie w ok. 1,6 tys. egzemplarzach
 • Animator senioralny, w ramach którego animatorki kontynuowały spotkania zapoznawcze z klubami seniora. Podtrzymywały kontakt z klubami odwiedzonymi w minionym roku, dyżurowały w Centrum, służąc swoim wsparciem klubom seniora, udzielały wskazówek i wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem nowego klubu, dystrybuowały również informacje między klubami (m.in. o wycieczkach, zabawach, koncertach, konkursach). Działania te miały na celu integrację i wykorzystanie zasobów środowiska
 • Akademia Liderek i Liderów Klubów Seniora obejmowała cykl 8 spotkań warsztatowych dotyczących roli liderki/lidera w grupie, różnorodności środowiska osób starszych oraz ich potrzeb i oczekiwań, komunikacji wewnątrzgrupowej, działań włączających, możliwości i źródeł pozyskiwania środków na działania grup nieformalnych oraz próby pisania wniosków (myślenie projektowe), przykładów działań międzypokoleniowych oraz potencjału wolontariatu, kanałów i źródeł promowania działań na rzecz osób starszych oraz metod promocji. W Akademii uczestniczyło 19 osób (grupa międzypokoleniowa)
 • Poznański Wolontariat 60+, którego celem była aktywizacja osób starszych poprzez utworzenie grupy wolontariuszek i wolontariuszy systematycznie wspierających Centrum w dystrybucji informacji. W 2019 r. pozyskano 38 nowych osób, z którymi podpisano umowy

Ważnym obszarem działań Centrum w 2019 r. była działalność informacyjno-promocyjna, która obejmowała:

 • prowadzenie Pokoju Informacyjnego, za pośrednictwem którego dystrybuowano ulotki, wydawnictwa o tematyce senioralnej oraz udzielano informacji
 • obsługę infolinii informacyjnej
 • prowadzenie strony internetowej www.centrumis.pl
 • przygotowanie cotygodniowego wydania newslettera, posiadającego 2,2 tys. subskrybentek i subskrybentów
 • prowadzenie Cyfrowego Informatora Seniora
 • prowadzenie profilu Centrum na Facebooku, który polubiło 3,7 tys. osób
 • prowadzenie profilu Miejsc Przyjaznych Seniorom na Facebooku, który polubiło 0,5 tys. osób
 • prowadzenie działalności informacyjnej z udziałem wolontariuszek i wolontariuszy informacyjnych
 • informowanie o działalności Centrum oraz ofercie skierowanej do osób starszych za pośrednictwem mediów lokalnych
 • dystrybucję Tytki Seniora w wersjach papierowej i elektronicznej, która jest poręczną kopertą zawierającą interesujące dla osób starszych informacje. Miesięczny nakład wersji papierowej wynosił 1 tys. egzemplarzy. E-Tytka odzwierciedlała treści zawarte w papierowym wydaniu w formie pokazu slajdów. W 2019 r. opracowano nową wersję Tytki Seniora, która stała się 4-stronicowym dodatkiem do miesięcznika „Senioralny Poznań”, redagowanego przez Miejskie Wydawnictwo Posnania i wydawanego w nakładzie 20 tys. egzemplarzy
arch. CIS

Centrum współpracowało także z innymi podmiotami działającymi na rzecz osób w wieku emerytalnym lub posiadającymi wiedzę i doświadczenie, które można wykorzystać w rozwiązywaniu problemów lub wspieraniu osób starszych. W 2019 r. realizowano m.in.:

 • Poznańska Akademia Bezpieczeństwa – projekt skoncentrowany na zwrócenie uwagi osób starszych na sposoby oszustw, z jakimi mogą się spotkać, jak się przed nimi bronić i jak postępować, kiedy już dojdzie do przestępstwa. W jego ramach organizowano spotkania oraz przekazywano w różnej formie i różnymi kanałami niezbędne informacje nt. bezpieczeństwa
 • Senioralni. Poznań – cykliczna impreza trwająca cały październik oraz część listopada, umożliwiająca seniorkom i seniorom uczestnictwo w wydarzeniach edukacyjnych, mająca na celu zamanifestowanie obecności i potencjału osób starszych. Większość wydarzeń miała charakter otwarty i byłą bezpłatna. Przez 6 tygodni w Poznaniu odbyło się ponad 180 wydarzeń. Wśród nich znalazły się m.in.: oprowadzania po ekspozycjach poznańskich muzeów, galerii, Kolegium Jezuickiego; spotkania z neurologopedą, pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, ratownikami medycznymi z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, specjalistami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowego Urzędu Pracy, spotkanie edukacyjne dotyczące jakości powietrza w Poznaniu; wykłady na uczelniach; warsztaty rzemieślnicze i literackie; koncerty i pokazy artystyczne, potańcówki i inne zabawy rozrywkowe. Poznańskie teatry oferowały zniżkowe bilety na wybrane wydarzenia i spektakle. Zorganizowano spacer cyfrowy, Debatę Pokoleń, badania profilaktyczne. W programie znalazły się też propozycje aktywnego spędzania czasu
arch. CIS
 • X edycja Targów VIVA SENIORZY! z ponad 120 wystawcami oraz 4 tys. odwiedzających. Ekspozycja została podzielona na 4 strefy tematyczne: Zdrowie, Aktywność, Wiedza i Otoczenie. W ramach targów odbyła się konferencja „Polska dostępna dla seniorów” oraz turnieje szachowe i warsztaty florystyczne. Działały też specjalne strefy zdrowia i sportowo-taneczna
arch. CIS
 • Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”, którego głównym celem było wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby osób starszych, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy. W 2019 r. wyróżniono 7 takich miejsc