Poznański Budżet Obywatelski 2021

„Raport z projektów realizowanych w 2021 r.” do pobrania (zgłoszone w 2020 r.)

Pula środków – 21 mln

Liczba zgłoszonych projektów – 253

Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 175

Liczba projektów zrealizowanych – 34

Poznański Budżet Obywatelski 2022

„Raport z projektów zgłoszonych w 2021 r.” do pobrania (realizowane w 2022 r.)

Pula środków – 22 mln

Liczba zgłoszonych projektów – 210

Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 150

Liczba projektów zrealizowanych – 35

Ewaluacja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego – Raport, styczeń 2022 r.