Liczba pracujących w Poznaniu wg płci w 2018 r. (bez zatrudnionych w firmach mikro)

Źródło danych: GUS

Liczba pracujących na 1000 mieszkańców w największych polskich miastach w 2018 r.

Źródło danych: GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Poznaniu w latach 2010-2018

Źródło danych: GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w największych polskich miastach w 2018 r.

Źródło danych: GUS

Pracodawcy zatrudniający w Poznaniu najwięcej pracowników w 2018 r.

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

8,5 tys.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

4,9 tys.

Uniwersytet Medyczny

2,5 tys.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

2,3 tys.

Politechnika Poznańska

2,2 tys.

Źródło danych: UMP

Zmniejsza się liczba bezrobotnych w Poznaniu

W 2018 r. liczba bezrobotnych w Poznaniu zmniejszyła się o 834 osoby i wyniosła na koniec grudnia 4214 osób. Zmniejsza się też liczba bezrobotnych w powiecie poznańskim - w grudniu 2018 roku bez zatrudnienia pozostawało 2620 osób - to o 629 osób mniej niż rok wcześniej.

Liczba bezrobotnych w Poznaniu wg płci

Źródło danych: GUS

Bezrobotni w Poznaniu wg wieku

Źródło danych: GUS

Bezrobotni w Poznaniu wg wykształcenia

Źródło danych: GUS

Stopa bezrobocia w największych polskich miastach w 2018 r.

Źródło danych: GUS