Zmiana liczby uczniów (dzieci i młodzieży) w Poznaniu i powiecie poznańskim

Źródło danych: GUS

Liczba uczniów (dzieci i młodzieży) w Poznaniu wg stopnia edukacji w roku szkolnym 2018/2019 (tys.)

Źródło danych: GUS

Zmiany liczby uczniów (dzieci i młodzieży) w Poznaniu wg stopnia edukacji

Źródło danych: GUS

Liczba uczniów (dzieci i młodzieży) w Poznaniu wg płci w roku szkolnym 2018/2019

Źródło danych: GUS
Podział procentowy uczniów (dzieci i młodzieży) w Poznaniu wg płci i stopnia nauczania w roku szkolnym 2018/2019
dziewczęta chłopcy
Szkoły podstawowe 48,42% 51,58%
Gimnazja 50,04% 49,96%
Szkoły średnie 51,03% 48,97%
w tym:
Licea ogólnokształcące 61,13% 38,87%
Technika 35,97% 64,03%
Zasadnicze szkoły zawodowe 35,18% 64,82%
Szkoły artystyczne 75,88% 24,12%

Jeżeli liczbę uczniów w szkołach porównamy z liczbą dzieci, które odpowiadają wiekowo danemu stopniowi edukacji otrzymamy współczynnik skolaryzacji.

W Poznaniu współczynnik ten dla szkół podstawowych wynosi ponad 100%, co oznacza, że w poznańskich podstawówkach uczy się więcej dzieci niż jest mieszkańców Poznania w wieku, w którym powinno się uczęszczać szkół tego stopnia. Wynika to z tego, że w szkołach uczą się również dzieci z innych miejscowości.

Z kolei w szkołach powiatu poznańskiego współczynnik skolaryzacji wynosi mniej niż 100%, co oznacza, że część uczniów uczęszcza do szkół poza swoimi miejscowościami m.in. w Poznaniu.

Należy pamiętać, że za 100% w Poznaniu i 100% w powiecie poznańskim kryją się dwie inne liczby ogółu uczniów na danym poziomie nauczania.


Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim w roku szkolnym 2018/2019 (netto) (%)

Źródło danych: GUS

Liczba uczniów na klasę (oddział) w Poznaniu i powiecie poznańskim w roku szkolnym 2018/2019 (bez szkół specjalnych)

Źródło danych: GUS

Nauczanie języków w Poznaniu na wszystkich stopniach edukacji w roku szkolnym 2018/2019 (liczba uczniów)

Źródło danych: GUS

Średnie wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w 2019 roku - język polski

Źródło danych: OKE

Średnia wyników egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w 2019 roku - matematyka

Źródło danych: OKE