Do samodzielnych publicznych zakładów ochrony zdrowia prowadzących lecznictwo szpitalne w 2023 r., dla których Miasto było podmiotem tworzącym, należały:

  • Szpital Miejski im. F. Raszei przy ul. A. Mickiewicza wraz z Ośrodkiem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy ul. Podolańskiej;
  • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej wraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ przy ul. Grunwaldzkiej;
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ przy ul. Mogileńskiej.

Placówki te świadczyły usługi zdrowotne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Podobnie jak w roku ubiegłym, zapewniały one łącznie 1,1 tys. łóżek. Średni czas pobytu pacjentów w miejskich szpitalach wahał się od 3 do 5 dni w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei i Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia oraz od 35 do 138 dni w zakładach opiekuńczo leczniczych przy ulicach Grunwaldzkiej i Mogileńskiej. Średnie wykorzystanie łóżek wyniosło od 64% do 89% w szpitalach oraz od 80% w Ośrodku Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych do 95% i 97% w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Szpitale prowadzone przez Miasto hospitalizowały łącznie 47,8 tys. osób, tj. o prawie 6% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej pacjentów (27,9 tys. osób), z uwagi na największą liczbę miejsc, przyjął Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia.

W 2023 r. specjaliści z miejskiego szpitala im. J. Strusia przeprowadzili innowacyjną operację wszczepienia endoprotezy. Implant był wcześniej wydrukowany w technologii 3D i specjalnie dopasowany do konkretnej pacjentki. Nowatorska operacja otworzyła możliwości leczenia dla tych pacjentów, dla których wcześniej było ono niedostępne. W ostatnich latach wykonano w Polsce tylko 3 takie zabiegi.

Wyjątkowa operacja w miejskim szpitalu im. J. Strusia

endoproteza

Źródło: UMP

Oprócz placówek lecznictwa stacjonarnego prowadzonych przez Miasto, w Poznaniu funkcjonowały także szpitale prowadzone przez: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego (5 szpitali klinicznych), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (4 szpitale), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (1 szpital) czy podmioty prywatne. Według danych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na koniec grudnia 2023 r. 28 podmiotów prywatnych świadczyło stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne, w tym szpitalne. W 2022 r. (najnowsze dostępne dane) 20 poznańskich szpitali (które przekazały sprawozdania MZ-29) miało do dyspozycji ok. 5,4 tys. łóżek. Leczyło się w nich 318,1 tys. osób, w tym 53,6 tys. dzieci (przebywających w szpitalu min. 1 dobę). Łącznie przeprowadzono ponad 100 tys. zabiegów operacyjnych. W szpitalach tych pracowało 3,9 tys. lekarzy, 4,7 tys. pielęgniarek oraz ok. 1 tys. położnych.

W 2023 r. Wielkopolskie Centrum Pediatrii, prowadzone przez Województwo Wielkopolskie, obchodziło pierwszą rocznicę swojej działalności. Przez rok do szpitala zgłosiło się 38,4 tys. pacjentów.  Hospitalizowanych było 16,8 tys. osób, a Zespół Poradni Specjalistycznych przyjął 55,2 tys. pacjentów.

Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z NFZ, świadczyło 551 podmiotów, umożliwiających dostęp, m.in. do lekarza rodzinnego (117 podmiotów), stomatologa (106 podmiotów), specjalistycznych poradni (139 podmiotów), pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej (86 podmiotów), położnej (33 podmioty). Usługi w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, diagnostyki, rehabilitacji, profilaktyki oraz medycyny pracy czy sportu oferował, prowadzony przez Miasto, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM) przy Al. Solidarności. Ośrodek dysponował największym zespołem przychodni specjalistycznych w Poznaniu. W POSUM uruchomiono poradnię urologii i nefrologii dziecięcej (na początku na zasadach komercyjnych, ale w planach jest również świadczenie usług w ramach finansowania z NFZ). Wprowadzono usługę powiadomienia SMS o zbliżającej się wizycie u lekarza, z możliwością jej odwołania, co wygenerowało realne oszczędności. Ponadto ośrodek rozpoczął współpracę z miejskim Biurem Poznań Kontakt, co znacznie ułatwiło pacjentom kontakt telefoniczny z POSUM.

Według GUS-u w 2022 r. (najnowsze dostępne dane) na jedną przychodnię zdrowia działającą w Poznaniu przypadało ok. 1 tys. mieszkańców. W przychodniach tych udzielono łącznie 7,1 mln porad lekarskich, w tym 2,9 mln porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza rodzinnego oraz 4,2 mln porad specjalistycznych. Było to o 8% więcej porad niż rok wcześniej. Był to kolejny rok z rzędu ze znacznym wzrostem liczby porad – zarówno lekarza rodzinnego, jak i specjalistycznych.