Dane z Poznania - Listopad 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według listopad 2020 październik 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 011 1 217
Małżeństwa 62 166
Małżeństwa cywilne 47 73
Małżeństwa konkordatowe 15 93
Śluby poza lokalem USC 1 6
Zgony 1 034 919
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 20 Julia 19 Zuzanna 17 Marcelina 17 Amelia 16 Zofia 26 Laura 22 Maria 20 Julia 20 Hanna 20
Najczęściej nadawane imiona męskie Franciszek 33 Jan 32 Leon 23 Ignacy 22 Wojciech 21 Jan 33 Aleksander 24 Stanisław 23 Antoni 23 Leon 22
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 27 20
Przybyłe koty do schroniska 33 56
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 17 12
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 32 22
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 97 102
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 192 b/d
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 6 882 6 891
Liczba osób pobierających zasiłek 1 356 1 395
Liczba osób do 25 roku życia 528 531
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 843 1 846
Stopa bezrobocia 1,9 1,9
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw b/d b/d
Mieszkania oddane do użytkowania b/d b/d
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 21 23
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 13 9
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 68 100
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 64 41
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 172 236
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 55 50
Liczba przyjętych depozytów 14 22
Liczba wydanych depozytów 1 10
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 10 674 37 261
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 152 211
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 50 45
Liczba wystawionych mandatów 138 160
Liczba pouczeń 2 13
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 51 79
Liczba wyjazdów OSP do akcji 10 34
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 3 24
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0 1
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 0 2
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 132 140
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 560 557
Pozostałe naruszenia 285 397
Zagrożenia pożarowe 0 0
Zagrożenia w ruchu drogowym 2 912 3 641
Zagrożenia życia i zdrowia 373 439
Zakłócenia porządku 270 407
Zwierzęta 445 456

Ruch rowerowy

listopad 2020 październik 2020
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G nieczynne Kórnicka - 941 Półwiejska - 716 Most Teatralny - 688
Liczbą wypożyczeń 3G + 4G nieczynne 44 488
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne nieczynne Plac Wiosny Ludów - 14 Bukowska/Polna - 14 Kolejowa - 13 Aleje Solidarności - 12
Liczba wypożyczeń nieczynne 45 743
Wypożyczenia 3G (na stacjach) nieczynne 28 752
Wypożyczenia 4G (na stacjach) nieczynne 15 736
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) nieczynne 493
Wypożyczenia rowerków dziecięcych nieczynne 63
Wypożyczenia rowerów z fotelikami nieczynne 699
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 18 890 26 156
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 15 959 23 583
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 1551 20 121
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 11 398 14 828
 

Kultura i turystyka

 
według listopad 2020 październik 2020
Teatr Animacji Liczba widzów nieczynne 307
Liczba wydarzeń nieczynne 8
Teatr Polski Liczba widzów 1 211 1 457
Liczba spektakli 9 14
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń nieczynne b/d
Liczba wydarzeń nieczynne b/d
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 2 online 5
Liczba uczestników 573 online 116
Teatr Nowy Liczba wydarzeń nieczynne b/d
Liczba uczestników nieczynne b/d
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń nieczynne b/d
Liczba uczestników nieczynne b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 189 3 434
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 30 161
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 4 5
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba zwiedzających b/d b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 3005 7 751
Liczba wydarzeń 31 183
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 219 849
Liczba wydarzeń 1 5
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 50 779 109 879
na zewnątrz 50 706 109 564
na miejscu 73 315
Liczba uczestników wydarzeń 15 515 online 9 810
Liczba wydarzeń 15 online 39 online
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 2 1
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 0 54
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 0 2
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 1 405 6 268
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających b/d b/d
 

Kanały komunikacji z UMP

według listopad 2020 październik 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 281 780 293 172
Liczba wizyt na stronie 693 949 767 067
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 60 462 65 332
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 534 737
Liczba wydanych Kart Seniora 59 95
Liczba klientów 2 281 3 073
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 9 381 9 099
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 3 703 4 260