Pracujący w Poznaniu według płci w 2021 r. *

Źródło danych: GUS
Wg najnowszych dostępnych danych GUS-u dotyczących liczby pracujących, w 2021 r. w Poznaniu pracowało 355 249 osób. Liczba pracujących wzrosła w porównaniu do 2020 r. o 2,9%, mimo utrzymującej się pandemii COVID-19 i związanymi z nią obostrzeniami. Wzrost liczby pracujących odnotowano zarówno w usługach (o 3,2%), w przemyśle i budownictwie (o 1,4%), jak i w rolnictwie i leśnictwie (o 2,7%).

Struktura pracujących w Poznaniu w 2021 r.

Źródło danych: GUS

Liczba pracujących na 1000 mieszkańców w największych polskich miastach w 2021 r.

Źródło danych: GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł) w Poznaniu w latach 2014-2022

Źródło danych: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł) w sektorze przedsiębiorstw w największych polskich miastach w 2022 r.

Źródło danych: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Największe polskie przedsiębiorstwa i eksporterzy w Poznaniu

Na Liście 2000 największych polskich przedsiębiorstw i eksporterów — edycja 2022 znalazło się 60 poznańskich firm, z czego 6 uplasowało się w pierwszej 100:

 

1. Enea SA GK

2. Volkswagen Poznań sp. z o.o.

3. Volkswagen Group Polska sp. z o.o.

4. Żabka Polska sp. z o.o.

5. Pepco Poland sp. z o.o.

6. Grupa Allegro sp. z o.o.

Źródło danych: Rzeczpospolita

Zmniejsza się liczba bezrobotnych w Poznaniu

Liczba bezrobotnych w Poznaniu, mimo problemów gospodarczych związanych z wojną w Ukrainie, zmniejszyła się w 2022 r. o 2073 osoby. Stopa bezrobocia w Poznaniu (1,0%) była najniższa wśród powiatów w Polsce, była jednocześnie najniższa od 1990 r.
 
W 2022 r. na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 116 bezrobotnych kobiet.

Liczba bezrobotnych w Poznaniu w latach 2014-2022 wg płci

Źródło danych: GUS

Bezrobotni w Poznaniu wg wieku (w %) w latach 2020-2022

Źródło danych: GUS

Bezrobotni w Poznaniu wg wykształcenia (w %) w latach 2020-2022

Źródło danych: GUS

Stopa bezrobocia w największych polskich miastach w 2022 r.

Źródło danych: GUS