W 2017 r. liczba decyzji o pozwoleniu na budowę zwiększyła się o 4,2%.

Lokalizacja inwestycji

Na etapie wstępnym ustalania lokalizacji inwestycji przy zwiększonej liczbie wniosków o: ustalenie warunków zabudowy (wzrost o 5%), ustalenie lokalizacji celu publicznego (wzrost o 11,5%), wydanie opinii urbanistycznej (wzrost o 201%) przygotowano więcej decyzji. Zwiększyła się  liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o 15,5% i pozwoleń na budowę o 4,2%. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy pozostała na poziomie 2016 r.

Efekty inwestycyjne

W 2017 r. przekazano do użytku ogółem 1 065 obiektów budowlanych, w tym:

  • 215 obiektów infrastrukturalnych (sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz budowle drogowe)
  • 19 budynków usługowych
  • 15 budynków handlowych
  • 14 budynków przemysłowo-magazynowych
  • 11 budynków biurowych.

W 2017 r. do największych inwestycji biurowych należały m.in.:

  • budynek biurowo-usługowy Bałtyk przy ul. Roosevelta 22, którego inwestorem była spółka Sophia, a powierzchnia użytkowa budynku wynosi prawie 13 tys. m2
  • Zespół Jednostek Skarbowych przy ul. Dolna Wilda 80. Jej inwestorem była Izba Administracji Skarbowej, a powierzchnia użytkowa budynku wynosi prawie 20 tys. m2.