Statystyki miejskie - Październik 2023 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z października 2023.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Październik 2023
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 145
małżeństwa cywilne 100
małżeństwa konkordatowe 45
Śluby poza lokalem USC 9
Urodzenia 885
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 18 Alicja 15 Laura 14
Najczęściej nadawane imiona męskie Stanisław 22 Leon 20 Jan 17
Zgony 684
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba klientów 4971
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta 876
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 92
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 90
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 241
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 5
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 21
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 205
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 36
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 74
Liczba przyjętych depozytów 38
Liczba wydanych depozytów 11
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Październik 2023
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3651
liczba osób do 25 roku życia 230
liczba osób powyżej 50 roku życia 1052
liczba osób pobierających zasiłek 674
Stopa bezrobocia 1,1
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw dane kwartalne
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Październik 2023
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) dane kwartalne
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 12
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 19
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 31
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 63
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 83
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Październik 2023
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 169
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 527
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 0
Zagrożenia w ruchu drogowym 4194
Zagrożenia życia i zdrowia 583
Zakłócenia porządku publicznego 466
Zwierzęta 360
Pozostałe naruszenia 338
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 12
Liczba wyjazdów OSP do akcji 26
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów awaria pojazdu nie podjęto działań
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych awaria pojazdu nie podjęto działań
Liczba wystawionych mandatów awaria pojazdu nie podjęto działań
Liczba pouczeń awaria pojazdu nie podjęto działań
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 48
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 19
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 151
Przybyłe koty do schroniska 71
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 28
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 416
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków dane kwartalne
Liczba wypuszczonych małych ssaków dane kwartalne
Liczba przyjętych ptaków dane kwartalne
Liczba wypuszczonych ptaków dane kwartalne
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów dane kwartalne
Liczba miejscowych zagrożeń dane kwartalne
Liczba fałszywych alarmów dane kwartalne

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Październik 2023
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 37 999
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 39 356
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 23 558
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 18 462
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 17 939
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 8090
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 9383
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 11 857
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 13 133
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 11 037
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 22 887
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 13 581
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 20 387
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 17 967
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 26 951
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 23 532
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 16 800
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 22 404
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 18 561
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 24 052
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 16 757
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 7121
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 23 977
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 11 658
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 16 436
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 22 888
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 11 286
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 13 315
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 16 211
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 14 714
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 27 810
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 24 539
Liczba przejazdów Malta Pd. 22 896
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Październik 2023
Teatr Animacji Liczba widzów 6046
Liczba spektakli 51
Teatr Polski Liczba widzów 2266
Liczba spektakli 28
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 6
Liczba uczestników 214
Liczba wydarzeń 3
Liczba uczestników 51
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 23
Liczba uczestników 8859
Kino Muza Liczba seansów kinowych 415
Liczba widzów 15 093
Teatr Nowy Liczba spektakli 41
Liczba uczestników 6097
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 30
Liczba uczestników 802
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 12 355
Liczba wydarzeń 82
Liczba seansów kinowych 219
Liczba uczestników seansów kinowych 5696
Liczba spektakli teatralnych 2
Liczba uczestników spektakli 330
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 3071
Liczba wydarzeń 42
Liczba uczestników wydarzeń 1141
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 33
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 3021
Liczba wydarzeń 13
Liczba uczestników wydarzeń 263
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 7
Liczba uczestników wydarzeń 145
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 1936
Liczba wydarzeń 3
Liczba uczestników wydarzeń 43
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 5
Filharmonia Poznańska Liczba koncertów 6
Liczba słuchaczy 4984
Liczba koncertów Pro Sinfonika 68
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika 4340
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 120 828
na zewnątrz 116 518
na miejscu 4310
Liczba uczestników wydarzeń 15 002
Liczba wydarzeń 308
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 5
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 122
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 4
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 6
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 2
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzających wystawy 148

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 21
Liczba uczestników 180
Liczba zajęć plastycznych 10
Liczba uczestników 120
Liczba wydarzeń okolicznościowych 6
Liczba uczestników 260
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 9
Liczba uczestników 180
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 19 784
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 12 329
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 30 000
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 13 628
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 20 042
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 20 303
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 20 472
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 2563
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 882
Korty Rataje Liczba udostępnionych godzin 1324
Korty MOS Liczba udostępnionych godzin 49
Bowling Rataje Liczba udostępnionych godzin 360
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 253 820
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 29
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 13
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 4
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Październik 2023
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 516 804
Liczba wizyt na stronie 1 559 027
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 92 757
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 51 133
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 8702
Zobacz dane z września 2023.