W 2018 r. do Urzędzie Miasta Poznania zgłoszono 1 084 wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Średni czas udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 11, 1 dni.

Wskaźnik odpowiedzi terminowych w 2018 r. wyniósł  96%.

Liczba wniosków rozpatrzonych z przekroczeniem terminu ustawowego – 43 (4%).

Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Poznania w 2018 r.
Udzielający informacji Liczba
Wydział Urbanistyki i Architektury 254
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 122
Wydział Transportu i Zieleni 122
Wydział Organizacyjny 70
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 67
Wydział Gospodarki Komunalnej 62
Wydział Oświaty 53
Gabinet Prezydenta 49
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu 40
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 39
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 28
Wydział Kultury 18
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 17
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 16
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 16
Biuro Rady Miasta 15
Wydział Finansowy 15
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 14
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta 12
Biuro Spraw Lokalowych 11
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 11
Wydział Ochrony Środowiska 10
Biuro Poznań Kontakt 6
Wydział Informatyki 4
Wydział Budżetu i Kontrolingu 3
Biuro Kontroli 3
Wydział Sportu 3
Urząd Stanu Cywilnego 2
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 1
Biuro Obsługi Inwestorów 1
Urząd Miasta Poznania (ogółem) 1 084
Źródło: UMP