Strategia pozyskiwania inwestorów dla miasta Poznania jest ukierunkowana na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających inwestorów w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną oraz generowanie zapotrzebowania na wykształconych i dobrze opłacanych pracowników w gospodarce opartej na wiedzy.

Priorytetowymi dla Poznania sektorami gospodarki są:

 • produkcja zaawansowana technologicznie
 • Business Process Outsourcing (BPO)
 • Shared Services Center (SSC)
 • badania i rozwój (B+R)
 • działalność kongresowo-wystawiennicza
 • infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa.

Działania Miasta mają na celu uczynienie Poznania centrum wysokospecjalistycznych usług. Miasto wspiera także działanie inwestorów w podstrefie specjalnej strefy ekonomicznej.

Instrumenty wsparcia inwestorów

Miasto oferuje podmiotom inwestującym w Poznaniu wsparcie dopasowane do potrzeb konkretnej firmy i projektu. Do najczęściej stosowanych instrumentów i zachęt należą:

 • udostępnienie informacji i danych potrzebnych inwestorowi, indywidualna obsługa kluczowych projektów – wsparcie project managera dedykowanego dla danego projektu inwestycyjnego
 • kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania inwestycji: analizy lokalizacji, wyboru powierzchni biurowej, procedur związanych z zakładaniem firmy oraz poszukiwania pracowników
 • wsparcie promocyjne, w szczególności w zakresie employer branding
 • organizacja wydarzeń dedykowanych dla inwestorów z określonych branż
 • współpraca z inwestorami po uruchomieniu projektu, tzw. aftercare.

Projekty miejskie

Do przedsięwzięć realizowanych w 2017 r. w celu wzmocnienia atrakcyjności Miasta dla inwestorów należą m.in.:

 • „Niemiecki do Poznania” – program polegający na promocji języka niemieckiego, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez inwestorów, w szczególności z sektorów priorytetowych. Miasto utworzyło autorski, celowy program promocji języka niemieckiego wśród uczniów, którzy są na etapie wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego. W ramach projektu powstała ulotka informująca o korzyściach w karierze zawodowej płynących ze znajomości języka niemieckiego, którą dystrybuowano w szkołach podstawowych oraz film promocyjny
 • „Stay in Poznań” – odbiorcami akcji byli zagraniczni studenci przebywający w Poznaniu w ramach programu Erasmus+. Odpowiadając na zapotrzebowanie inwestorów na pracowników posługujących się biegle językami obcymi, Miasto zachęcało studentów Erasmusa do pozostania w Poznaniu i rozpoczęcia tutaj pracy.
 • „Polski Czempion” – Miasto zaangażowało się w program zorganizowany przez firmę PricewaterhouseCoopers oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIiH), zmierzający do wsparcia dużych firm z Poznania za granicą. Przeprowadzono m.in. specjalistyczne warsztaty, a na spotkaniach podejmowane były tematy związane z ekspansją zagraniczną firm, w tym dotyczące możliwości skorzystania z pomocy zagranicznych biur PAIiH. Na warsztatach firmy wymieniały się także swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.
 • Program stypendialny – z inicjatywy Miasta realizowany był program stypendialny dla studentów przyjętych na staż w poznańskich firmach, którego warunkiem było utworzenie miejsca pracy po zakończeniu 6-miesięcznego okresu trwania stypendium. W 2017 r. z programu skorzystało 16 stypendystów.
 • „Tydzień BPO/SSC” – projekt składał się z 2 części, w pierwszej przedstawiciele firm przeprowadzali warsztaty w szkołach, w trakcie których uczniowie zdobywali wiedzę na temat sektora usług nowoczesnych oraz kompetencji, które trzeba posiadać, by w nim pracować. W drugiej części uczniowie odwiedzali firmy, by przekonać się jak wygląda praca w centrach. W edycji 2017 udział wzięły firmy: Bridgestone, Carl Zeiss, CenturyLink, DFDS, Egnyte, Franklin Templeton, IKEA, Lorenz, MAN, Rockwool oraz szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Komunikacji, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Handlowych, i licea ogólnokształcące: II, IX, XII, XVII, VII, VIII.