Statystyki miejskie - Wrzesień 2023 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z września 2023.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Wrzesień 2023
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 208
małżeństwa cywilne 129
małżeństwa konkordatowe 79
Śluby poza lokalem USC 24
Urodzenia 892
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Maja 21 Maria 16 Hanna 16 Antonina 15
Najczęściej nadawane imiona męskie Stanisław 18 Ignacy 18 Antoni 18 Franciszek 15 Jakub 15 Aleksander 12
Zgony 582
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba klientów 5302
Liczba wydanych Kart Seniora 35
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 82
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 114
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 328
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 10
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 49
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 204
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 255
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 74
Liczba przyjętych depozytów 39
Liczba wydanych depozytów 14
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Wrzesień 2023
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3718
liczba osób do 25 roku życia 241
liczba osób powyżej 50 roku życia 1089
liczba osób pobierających zasiłek 692
Stopa bezrobocia 1,1
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 8116
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Wrzesień 2023
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 3853
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 25
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 14
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 91
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 52
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 80
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Wrzesień 2023
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 148
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 456
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 2
Zagrożenia w ruchu drogowym 3624
Zagrożenia życia i zdrowia 598
Zakłócenia porządku publicznego 718
Zwierzęta 485
Pozostałe naruszenia 370
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 7
Liczba wyjazdów OSP do akcji 49
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów pojazd niesprawny we wrześniu
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych pojazd niesprawny we wrześniu
Liczba wystawionych mandatów pojazd niesprawny we wrześniu
Liczba pouczeń pojazd niesprawny we wrześniu
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 43
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 24
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 139
Przybyłe koty do schroniska 58
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 32
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 404
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 53
Liczba wypuszczonych małych ssaków 39
Liczba przyjętych ptaków 1060
Liczba wypuszczonych ptaków 868
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 925
Liczba miejscowych zagrożeń 2169
Liczba fałszywych alarmów 901

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Wrzesień 2023
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 61 594
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 61 085
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 51 438
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 47 452
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 28 119
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 12 980
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 19 721
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 26 396
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 28 154
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 22 309
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 51 374
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 21 556
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 31 629
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 30 264
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 49 501
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 41 338
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 31 998
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 46 840
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 44 361
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 43 219
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 28 683
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 13 371
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 47 306
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 23 482
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 31 618
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 33 014
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 15 058
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 24 598
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 28 031
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 26 213
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 42 541
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 41 400
Liczba przejazdów Malta Pd. 62 867
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Wrzesień 2023
Teatr Animacji Liczba widzów 1819
Liczba spektakli 23
Teatr Polski Liczba widzów 2014
Liczba spektakli 19
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 5
Liczba uczestników 201
Liczba wydarzeń 5
Liczba uczestników 85
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 17
Liczba uczestników 6424
Kino Muza Liczba seansów kinowych 383
Liczba widzów 8731
Teatr Nowy Liczba spektakli 25
Liczba uczestników 4373
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 34
Liczba uczestników 1349
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 9042
Liczba wydarzeń 76
Liczba seansów kinowych 189
Liczba uczestników seansów kinowych 3622
Liczba spektakli teatralnych 1
Liczba uczestników spektakli 160
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 3326
Liczba wydarzeń 34
Liczba uczestników wydarzeń 1485
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 3
Liczba uczestników wydarzeń 62
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 2546
Liczba wydarzeń 12
Liczba uczestników wydarzeń 1107
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 4
Liczba uczestników wydarzeń 300
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 2001
Liczba wydarzeń 2
Liczba uczestników wydarzeń 22
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 1
Filharmonia Poznańska Liczba koncertów 5
Liczba słuchaczy 2131
Liczba koncertów Pro Sinfonika 2
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika 320
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 111089
na zewnątrz 106815
na miejscu 4274
Liczba uczestników wydarzeń 8918
Liczba wydarzeń 133
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 4
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 138
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 2
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 1
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 1
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzających wystawy 244

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 12
Liczba uczestników 80
Liczba zajęć plastycznych 6
Liczba uczestników 65
Liczba wydarzeń okolicznościowych 3
Liczba uczestników 180
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 6
Liczba uczestników 140
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 14087
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 52018
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 34130
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 4256
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 15630
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 15226
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 15371
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 120
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 503
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 0
Korty Rataje Liczba udostępnionych godzin 1565
Korty MOS Liczba udostępnionych godzin 165,5
Bowling Rataje Liczba udostępnionych godzin 336
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 346189
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 32
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 6
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 8
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Wrzesień 2023
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 385923
Liczba wizyt na stronie 1234362
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 83010
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 26906
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 6971
Zobacz dane z sierpień 2023.