Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział w latach 2017-2018 (do 1 marca włącznie)
Wyszczególnienie Organizator Rok
I miejsce
Lider w Innowacjach w zakresie Profilaktyki Grypy Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 2017
Lodołamacze Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 2017
Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu Fairtrade International 2017
Najbardziej ekologiczne miasto w Polsce Dziennik Gazeta Wyborcza 2018
Outsourcing Stars Fundacja Pro Progressio 2017
Ranking Miast Przyjaznych Inwestorom Polski Związek Firm Deweloperskich 2017
Ranking Samorządów Dziennik Rzeczpospolita 2017
Samorząd od Serca Polpharma SA 2018
Samorządowa Perła Internetu – Dziennik – Gazeta Prawna 2017
Samorząd Równych Szans Instytut Rozwoju Regionalnego 2017
II miejsce –
Miasto Atrakcyjne dla Biznesu Miesięcznik „Forbes” 2017
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Politechnika Warszawska 2017
System Sportu Młodzieżowego Instytut Sportu 2017
III miejsce
Kreatorzy Rozwoju Kultury Miejskiej Narodowe Centrum Kultury 2017
Ranking Wydatków Inwestycyjnych Samorządów Dwutygodnik Wspólnota 2017
Wyróżnienia
Asy Transportu Publicznego Polski Instytut Rozwoju Biznesu 2017
Best-Performing Cities Europe Ranking Milken Institute 2017
Best Value City Index trivago 2017
Eco Miasto Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017
European Culture & Creative Cities Monitor Komisja Europejska 2017
FDI European Cities & Regions of the Future Financial Times Business 2018
FDI Polish Cities & Regions of the Future Financial Times Business 2017
Ranking Aktywizacji Sportowej Dzieci i Młodzieży Dziennik – Gazeta Prawna 2017
Źródło: Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.

 

 

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania oraz Zasłużeni dla Miasta Poznania w 2017 r.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania

• Prof. dr hab. Hanna Maria Kóčka-Krenz

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania”

• Jerzy Hamerski
• Prof. dr hab. Marek Jemielity
• Prof. Wojciech Ryszard Müller
• Prof. dr hab. Jan Marek Skuratowicz
• Caritas Poznań

Laureaci Nagród Miasta Poznania w 2017 r.

Nagroda naukowa:

• prof. Robert Pietrzak – za cykl prac dotyczących wykorzystania i zastosowania materiałów węglowych oraz polimerowych w ochronie środowiska.

Nagroda artystyczna:

• Jacek Leonard Kulm – za dorobek artystyczny w dziedzinie fotografiki oraz wybitne osiągnięcia na polu twórczej dokumentacji i promocji życia teatralnego i artystycznego Miasta Poznania.

Nagroda Sportowa dla Trenera:

• Hieronim Stawujak (hokej na trawie) – trener KS Warta Poznań

Laureaci konkursów: „Nagroda Miasta Poznania ze wyróżniającą się pracę doktorską” „Nagroda Miasta Poznania ze wyróżniającą się pracę magisterską” w roku akademickim 2017/2018

Nagrodzone prace magisterskie

• Iga Chudaska
Metodyka projektowania i szybkiego wytwarzania elementów protezy kończyny, Politechnika Poznańska, promotor: dr inż. Filip Górski
• Katarzyna Gafka
Występowanie genów kodujących czynniki wirulencji u szczepów Escherichia coli izolowanych od noworodków i kobiet ciężarnych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, promotor: dr n. med. Dorota Nowak-Malczewska
• Marta Kluszczyńska
Integracja „ucznia cudzoziemskiego”. Teorie i praktyki kadry pedagogicznej na przykładzie szkół podstawowych poznania i Grenady, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. UAM Krzysztof Podemski

Wyróżnione prace magisterskie:

• Kamila Chaber
Koncepcja odnowy przestrzeni ulicznej w okolicach Rynku Jeżyckiego w świetle idei shared space, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, promotor: dr inż. Michał Fiedler
• Paweł Dymek
Prawne aspekty chmury obliczeniowej. Zagadnienia wybrane, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, promotor: prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki
• Wojciech Fleischer
Obsługa transportem publicznym Kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, promotor: prof. zw. dr hab. Benicjusz Głębocki, promotor pomocniczy: dr Tomasz Kossowski
• Karolina Kuś
Parki kieszonkowe jako element zielonej infrastruktury Poznania, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
• Agnieszka Nadolska
Budżet partycypacyjny jako oddolna forma aktywnego udziału społeczeństwa w planowaniu lokalnych wydatków, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak
• Rafał Krzysztof Nowak
Wizualizacja sterowania procesami w budynku inteligentnym, Politechnika Poznańska, promotor: dr inż. Grzegorz Trzmiel

Nagrodzone prace doktorskie:

• Paweł Jeżowski
Lithium-ion capacitors based on in-situ pre-lithiation of the graphite electrode from a composite positive electrode, Politechnika Poznańska, promotor: prof. dr hab. François Béguin
• Joanna Śliwiak
Complexes of PR-10 proteins with plant hormones: crystallographic and biphisical studies, Zakład Krystalografii, Polska Akademia Nauk w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
• Kosma Woliński
Rola Technik Obrazowych i markerów molekularnych w różnicowaniu łagodnych i złośliwych zmian ogniskowych tarczycy, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Marek Ruchała

Wyróżnione prace doktorskie:

• Julian Balcerek
Interfejsy człowiek-komputer do wspomagania automatycznego rozpoznawania zagrożeń, Politechnika Poznańska, promotor: prof. dr hab. Adam Dąbrowski
• Przemysław Bartczak
Ocena zdolności sorpcyjnych materiałów pochodzenia naturalnego w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z układów wodnych, Politechnika Poznańska, promotor: prof. dr hab. Teofil Jesionowski
• Rafał Brodziak
Synteza eksploatacji scenariuszy eksploatacji i sterowania procesem ujmowania wody metodą sztucznej infiltracji, Politechnika Poznańska, promotor: dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, promotor pomocniczy: dr Tomasz Schiller
• Agnieszka Klupczyńska
Zastosowanie nowoczesnych strategii metalobomicznych i protemicznych w charakterystyce raka płuca, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. n. farm. Zenon Kokot
• Natalia Piechota
Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. n. Grzegorz Gołembski, promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Zmyślony
• Jan Nowak
Nowe metody diagnostyczne w gastroenterologii dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak
• Michał Wójcicki
Formy i zakres partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, promotor pomocniczy: dr Łukasz Mikuła

Stypendyści Miasta Poznania – laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujący studia w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018

• Maciej Bieniaszewski, finalista XLIII Olimpiady Geograficznej, absolwent II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku geologia, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
• Marcin Biernacki, finalista XLIII Olimpiady Geograficznej, absolwent I LO im. St. Dubois w Koszalinie, student I roku studiów na kierunku Informatyka i ekonometria, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP
• Eduard Budak, finalista LX Olimpiady Języka Niemieckiego, absolwent II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim, student I roku studiów na kierunku filologia germańska, Wydział Neofilologii, UAM
• Julia Czarnecka, finalistka XLVI Olimpiady Biologicznej, absolwentka LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie, studentka I roku studiów, kierunek lekarski, Wydziału Lekarskiego I, UM
• Julia Fischer, finalistka XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, studentka I roku studiów na kierunku prawo, Wydział Prawa i Administracji, UAM
• Kamil Ginter, finalista XLIII Olimpiady Geograficznej, absolwent XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles de Gaulle’a, student I roku studiów na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, UEP
• Bartosz Godycki-Ćwirko, laureat LXVI Olimpiady Fizycznej, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole, student I roku studiów na kierunku Fizyka Techniczna, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
• Maja Górczak, finalistka XLI Olimpiady Artystycznej, absolwentka V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, studentka I roku studiów na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHIS), Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
• Maria Izbaner, finalistka XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i XXIX Olimpiady Filozoficznej, absolwentka VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, studentka I roku studiów na kierunku psychologia, Wydział Nauk Społecznych, UAM
• Jakub Jabłoński, finalista XLII Olimpiady Geograficznej, absolwent I LO im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, student I roku studiów na kierunku geologia, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM
• Karolina Kopczyńska, finalistka XXXV Olimpiady Języka Łacińskiego, absolwentka Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu, studentka I roku studiów na kierunku filologia klasyczna, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM
• Konrad Kordylasiński, finalista XXXV Olimpiady Języka łacińskiego i LXVII Olimpiady Języka Rosyjskiego, absolwent I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie, student I roku studiów na kierunku sinologia, Wydział Neofilologii, UAM
• Maciej Kowalczyk, laureat XLIII Olimpiady Historycznej, absolwent III LO im. Św. Jana Kantego w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku prawo, Wydział Prawa i Administracji, UAM
• Agnieszka Kowalska, finalistka XLI Olimpiady Artystycznej, absolwentka Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, studentka I roku studiów na kierunku japonistyka, Wydział Neofilologii, UAM
• Karolina Król, laureatka XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, studentka I roku studiów na kierunku filologia polska, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM
• Patryk Matusiak, finalista LXVIII Olimpiady Matematycznej, absolwent VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku matematyka, Wydział Matematyki i Informatyki UAM
• Wiktor Morawski, finalista XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, XXIX Olimpiady Filozoficznej oraz XXVIII Olimpiady Filozoficznej, absolwent VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, student I roku studiów na kierunku Mechatronika, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
• Weronika Mróz, laureatka XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, studentka I roku studiów na kierunku prawo, Wydział Prawa i Administracji, UAM
• Ilona Nowicka, finalistka XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka Publicznego LO nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu, studentka I roku studiów na kierunku etnolingwistyka, Wydział Neofilologii, UAM
• Aleksander Pacholka, laureat XLI Olimpiady Języka Angielskiego, absolwent II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce Zdrój, student I roku studiów na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydział Gospodarki Międzynarodowej UEP
• Michał Pawlak, finalista XLVI Olimpiady Biologicznej, absolwent Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum w Toruniu, student I roku studiów, kierunek lekarski, Wydziału Lekarskiego I UM
• Kamil Piechowiak, laureat XXIV Olimpiady Informatycznej, finalista LXVI Olimpiady Fizycznej , finalista XXIII Olimpiady Informatycznej, finalista LXV Olimpiady Fizycznej, laureat XLI Olimpiady Geograficznej, absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku Informatyka, Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej,
• Agnieszka Pelc, finalistka XLIII Olimpiady Historycznej, absolwentka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, studentka I roku studiów na kierunku prawo, Wydział Prawa i Administracji, UAM
• Piotr Rozwalak, finalista XLIII Olimpiady Geograficznej, absolwent X LO im. Przemysła II w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku geologia, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM
• Paulina Smaruj, laureatka XLVI Olimpiady Biologicznej, absolwentka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, studentka I roku studiów, kierunek lekarski, Wydziału Lekarskiego I UM
• Hanna Szarzewicz, finalistka XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka Publicznego LO nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu, studentka pierwszego roku studiów na kierunku Scenografia, Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii, UAP
• Michał Szudrowicz, laureat XLIII Olimpiady Historycznej, absolwent I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku prawo, Wydział Prawa i Administracji, UAM
• Roksana Śliwińska, finalistka XLIII Olimpiady Geograficznej, absolwentka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studentka I roku studiów na kierunku, student I roku studiów na kierunku turystyka i rekreacja, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM
• Kacper Śmichurski, finalista XLII i XLIII Olimpiady Geograficznej, absolwent II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku prawo, Wydział Prawa i Administracji, UAM
• Zuzanna Wagner, finalistka XLI Olimpiady Artystycznej, absolwentka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, studentka I roku studiów na kierunku historia sztuki, Wydział Historyczny, UAM
• Piotr Włodarczyk, finalista XLI Olimpiady Języka Angielskiego, absolwent Publicznego LO Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie, Wydział Prawa i Administracji, UAM
• Wojciech Włódarczak, finalista XLIII Olimpiady Historycznej, absolwent LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku prawo, Wydział Prawa i Administracji, UAM

Stypendia artystyczne, naukowe i sportowe przyznane przez Miasto Poznań w 2017 r.

Stypendia artystyczne dla młodych twórców:

• Martyna Pająk (sztuki wizualne / rzeźba)
za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie rzeźby i znaczący dorobek artystyczny, m. in. udział
w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych, nagrody artystyczne, prezentację prac na arenie międzynarodowej.

• Karolina Janikowska (sztuki wizualne / edukacja artystyczna)
za działalność w dziedzinie edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych
oraz przeprowadzenie licznych warsztatów twórczych.

• Igor Fijałkowski (teatr / aktorstwo)
za artystyczne osiągnięcia aktora-lalkarza w ciągu dwóch sezonów w Teatrze Animacji w Poznaniu. Ma na swoim koncie pięć znaczących ról w spektaklach: Molier; Czarne Ptaki; Dziób w dziób; Odlot.

• Katarzyna Danel (muzyka / kompozycja)
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kompozycji na polu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz wyróżniającą się aktywność artystyczną.

• Tomasz Pilarski (sztuki wizualne / animacja)
za osiągnięcia w dziedzinie filmu animowanego oraz udział w międzynarodowych festiwalach filmów animowanych.

• Anna Róża Kołacka (sztuki wizualne / malarstwo)
za osiągnięcia artystyczne oraz promowanie Poznania poprzez udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą.

• Katarzyna Tomczyk (sztuki wizualne / scenografia)
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie scenografii oraz uczestnictwo w wielu wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych.

• Paweł Swiernalis (muzyka / rock)
za wybitne osiągnięcia artystyczne, rozwój kulturalny i artystyczny Miasta Poznania, ogromny wkład w popularyzację sztuki wśród mieszkańców miasta, budowanie i wspieranie rozwoju sceny muzycznej w Poznaniu oraz bogatą działalność koncertową.

• Alicja Katarzyna Biała (sztuki wizualne / grafika)
za promowanie Miasta Poznania za granicą, udział w wystawach oraz wyniki w nauce.

• Celina Kotz (muzyka / skrzypce)
za wybitne osiągnięcia artystyczne, szeroką działalność koncertową, reprezentowanie Poznania oraz Polski podczas konkursów o zasięgu międzynarodowym, wydanie debiutanckiej płyty z Triem im. Wiłkomirskich oraz wizjonerskie podejście do propagowania muzyki klasycznej.

• Rosalie Hoffman (muzyka / pop, soul)
za działalność twórczą wzbogacającą ofertę kulturalną miasta Poznania i reprezentowanie miasta na arenie krajowej.

Stypendia naukowe dla młodych badaczy:

• Michał Bogdziewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / biologia / ekologia)
za ponadprzeciętną działalność badawczą w dziedzinie ekologii w postaci licznych publikacji ukazujących się w prestiżowych czasopismach naukowych (np. Journal of Ecology, Oikos), udział w wielu konferencjach na arenie międzynarodowej, sukcesy w zdobywaniu finansów na badania oraz liczne staże zagraniczne.

• Mateusz Taszarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / geografia / meteorologia)
za osiągnięcia naukowe w dziedzinie meteorologii oraz klimatologii dotyczące występowania niebezpiecznych zjawisk burzowych w Europie.

• Paweł Gruszecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / fizyka / magnonika)
za dotychczasowe osiągnięcia badawcze w dziedzinie magnoniki, w szczególności za teoretyczne badania nad wiązkami fal spinowych oraz dynamiki fal spinowych w kryształach magnonicznych.

• Roman Zagrodnik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / chemia / biologia)
za dotychczasową pracę badawczą oraz dorobek naukowy w interdyscyplinarnej tematyce
z pogranicza chemii i biologii, dotyczącej biologicznego generowania wodoru jako przyszłościowego i ekologicznego nośnika energii, mającego duży potencjał zastąpienia paliw kopalnych.

• Tomasz Paweł Pawlak (Politechnika Poznańska / informatyka)
za wybitne osiągnięcia badawcze i dorobek naukowy w dziedzinach automatycznej syntezy programów komputerowych oraz automatycznej syntezy modeli matematycznych rzeczywistych systemów.

• Aleksandra Maria Wojciechowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / chemia)
za wybitne osiągnięcia naukowe i całokształt pracy badawczej nad syntezą nowych, selektywnych oraz tanich ekstahentów kompleksujących jony metali z roztworów wodnych.

• Julia Minicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / biologia)
za działalność naukową i popularyzatorską, poszerzenie aktualnego stanu wiedzy z zakresu wirusologii roślinnej, poznanie i zrozumienie mechanizmów kierujących ewolucją molekularną wirusów, stworzenie innowacyjnych metod diagnostycznych oraz opracowywanie strategii ochrony roślin przed patogenami wirusowymi.

• Agnieszka Klupczyńska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego / chemia)
za dotychczasowy dorobek naukowy z zakresu badań bioanalitycznych w poszukiwaniu nowych markerów chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych.

• Alexander Mikkelsen (Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim / fizyka)
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki materii miękkiej, a w szczególności za pionierskie odkrycia metody formowania niejednorodnych kapsuł koloidalnych oraz badanie ich właściwości mechanicznych, mechanizmu ruchliwości oraz zachowań kolektywnych.

• Łukasz Dylewski (Uniwersytet Przyrodniczy / weterynaria)
za wybitne osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie w dziedzinie weterynarii oraz liczne publikacje, na ukazujące się na łamach prestiżowych czasopism naukowych m.in. Forest Ecology and Management czy Ibis. Tematy poruszane w publikacjach to m.in. życie ptaków i zapylanie roślin przez zwierzęta.

• Krzysztof Kuciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / chemia)
za innowacyjne badania w dziedzinie chemii krzemoorganicznej oraz siarkoorganicznej oraz wybitne osiągnięcia naukowe.

• Edyta Bąkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / gospodarka przestrzenna)
za wyróżniające badania procesów przestrzennych zachodzących na obszarze metropolitalnym miasta Poznania oraz projektowanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi geoinformacyjnych wspierających partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym.

Stypendia sportowe dla seniorów:

Natalia Brzykcy (KS Akademia Judo) – judo
Bartosz Stabno (KS Posnania) – kajakarstwo
Tomasz Kaczor (KS Warta) – kajakarstwo
Anna Jagaciak-Michalska (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka
Joanna Fiodorow (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka
Kamila Ciba (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka
Patrycja Wyciszkiewicz (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka
Paweł Daleszyński (Organizacja Środowiskowa AZS) – łucznictwo
Jan Szymański (KS Warta) – łyżwiarstwo szybkie
Kacper Majchrzak (KS Warta) – pływanie
Aleksandra Kowalczuk (Organizacja Środowiskowa AZS) – taekwondo
Wiktor Chabel (KS Posnania) – wioślarstwo
Adam Wicenciak (Klub Wioślarski z roku 1904) – wioślarstwo
Monika Michalik (Wojskowy Klub Sportowy Grunwald) – zapasy
Szymon Wierzbicki (Organizacja Środowiskowa AZS) – żeglarstwo

Stypendia sportowe dla młodzieży:

Jakub Kubiak (KS AZS AWF) – akrobatyka sportowa
Łukasz Jaworski (KS AZS AWF) – akrobatyka sportowa
Artur Zakrzewski (KS AZS AWF) – akrobatyka sportowa
Filip Tratwal (KS AZS AWF) – akrobatyka sportowa
Piotr Tratwal (KS AZS AWF) – akrobatyka sportowa
Marek Jędrzejewski (Stowarzyszenie Poznański Klub Bokserski) – boks
Tomasz Mazur (Stowarzyszenie Poznański Klub Bokserski) – boks
Matylda Molata (KS Energetyk) – gimnastyka artystyczna
Tomasz Wachowiak (KS Warta) – hokej na trawie
Jakub Semonowicz (KS Warta) – hokej na trawie
Agnieszka Szymczak (KS Akademia Judo) – judo
Barbara Jopek (KS Akademia Judo) – judo
Jagoda Lemańska (KS Warta) – kajakarstwo
Tomasz Kaczor (KS Warta) – kajakarstwo
Marta Tracz (KS Posnania) – kajakarstwo
Patrycja Krupa (KS Posnania) – kajakarstwo
Tomasz Filipiak (KS Posnania) – kajakarstwo
Michał Kudła (KS Posnania) – kajakarstwo
Piotr Wiśniewski (KS Posnania) – kajakarstwo
Kamil Mendalka (KS Posnania) – kajakarstwo
Mariusz Kruk (KS Posnania) – kajakarstwo
Przemysław Kaczmarek (KS Posnania) – kajakarstwo
Adam Nowak (KS Posnania) – kajakarstwo
Dawid Zieliński (Wielkopolski Klub Karate-DO) – karate
Bartosz Kowalski (KS Czerwony Smok) – kick-boxing
Ramona Casimiro (MUKS Poznań) – koszykówka
Magdalena Idziorek (MUKS Poznań) – koszykówka
Dorota Mistygacz (MUKS Poznań) – koszykówka
Iwona Szarzyńska (MUKS Poznań) – koszykówka
Dominika Owczarzak (MUKS Poznań) – koszykówka
Martyna Stelmach (MUKS Poznań) – koszykówka
Magdalena Ziętara (MUKS Poznań) – koszykówka
Monika Banasik (MUKS Poznań) – koszykówka
Wioletta Wiśniewska (UKS 65) – koszykówka
Kinga Woźniak (UKS 65) – koszykówka
Julia Adamowicz (UKS 65) – koszykówka
Michał Wielechowski (MKK Pyra) – koszykówka
Filip Taisner (MKK Pyra) – koszykówka
Szymon Milczyński (MKK Pyra) – koszykówka
Fryderyk Szydłowski (MKK Pyra) – koszykówka
Artur Szczęśniak (TS Olimpia) – lekka atletyka
Adam Pawłowski (TS Olimpia) – lekka atletyka
Michał Szade (TS Olimpia) – lekka atletyka
Marzena Kościelniak (TS Olimpia) – lekka atletyka
Angelika Stefańska (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka
Agnieszka Lipiecka (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka
Lena Płaczek (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka
Ziemowit Dutkiewicz (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka
Martyna Opoń (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka
Szymon Sznura (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka
Anna Mielcarek (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka
Łukasz Nowak (Organizacja Środowiskowa AZS) – lekka atletyka
Krzysztof Janicki (KS Leśnik) – łucznictwo bloczkowe
Włodzimierz Świgoń (KS Leśnik) – łucznictwo bloczkowe
Roman Pietrzak (MKS Poznań) – piłka ręczna
Mateusz Stefaniak (MKS Poznań) – piłka ręczna
Sylwia Ciesielska (KS Warta) – pływanie
Kasper Majchrzak (KS Warta) – pływanie
Anna Muller (KS Warta) – pływanie
Joanna Cieślak (KS Warta) – pływanie
Izabella Grzegorczyk (KS Posnania) – pływanie
Joanna Olejniczak (KS AZS AWF) – pływanie synchroniczne
Wiktoria Przybył (KS AZS AWF) – pływanie synchroniczne
Robert Bosiacki (KS Posnania) – rugby
Łukasz Konieczny (KS Posnania) – rugby
Jacek Jóźwiak (KS Posnania) – rugby
Mateusz Adamski (KS Posnania) – rugby
Patryk Borowczak (KS Posnania) – rugby
Dominik Zdun (KS Posnania) – rugby
Sebastian Gruszczyński (KS Posnania) – rugby
Sebastian Stolarz (KS Posnania) – rugby
Mateusz Mendyka (UKS Rataje – ZSO4) – siatkówka
Jan Musiałkiewicz (UMKS Na Pięterku) – szachy
Marcin Sieciechowicz (UMKS Na Pięterku) – szachy
Agata Kantorska (KS AZS AWF) – szermierka
Mikołaj Basiński (KS AZS AWF) – szermierka
Damian Koper (KS AZS AWF) – szermierka
Marcin Janas (Organizacja Środowiskowa AZS) – taekwondo
Eryk Rezler (Organizacja Środowiskowa AZS) – taekwondo
Eryka Kempiak (UKS ZSZ Nr 1 Szakal Jeżyce) – taekwondo olimpijskie
Albert Millert (Organizacja Środowiskowa AZS) – taekwondo olimpijskie
Konrad Raczyński (KW z roku 1904) – wioślarstwo
Dawid Grabowski (KS Posnania) – wioślarstwo
Bartosz Zabłocki (KS Posnania) – wioślarstwo
Daria Nadstaga (KS Posnania) – wioślarstwo
Marta Maciejewska (KS Posnania) – wioślarstwo
Jakub Tim (KS Sobieski) – zapasy
Sylwia Szulc (KS Sobieski) – zapasy
Marcin Olejniczak (KS Sobieski) – zapasy
Marek Kaczmarek (JKW) – żeglarstwo
Szymon Wierzbicki (ŻLKS Kiekrz) – żeglarstwo
Katarzyna Szyfter (Organizacja Środowiskowa AZS) – żeglarstwo

Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie „Poznański Wolontariusz Roku” w 2017 r.

Nagrody

• Kategoria młodzieżowa – Michał Nowaczyk
• Kategoria wolontariat szkolny – Szkolna Drużyna Szpiku przy XXV im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
• Kategoria wolontariat pracowniczy – Kompania Piwowarska
• Kategoria senioralna – Hanna Maciejewska
• Kategoria zespołowa – Wolontariusze szpitalni Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
• Kategoria indywidualna – Paulina Kuntze

Wyróżnienia

• Kategoria młodzieżowa – Beata Nowak, Jakub Cur
• Kategoria wolontariat szkolny – Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
• Kategoria wolontariat pracowniczy – Fundacja Banku Zachodniego WBK
• Kategoria senioralna – Adam Gatniejewski, Danuta Matyja-Woźniak
• Kategoria zespołowa – Wolontariat Miejski Poznań, Ratownicy Drogowi PZM zrzeszeni w Automobilklubie Wielkopolski
• Kategoria indywidualna – dr Radosław Hofmann, Agnieszka Kaluga

Nagrodzeni odznakami Złotej i Srebrnej Róży w 2017 r.:

Nagrodzony Odznaką Złotej Róży

• Grzegorz Musiał

Nagrodzony Odznaką Honorowej Złotej Róży

• Zbigniew Kwiatkowski

Nagrodzeni Odznaką Srebrnej Róży

• Maciej Zakrzewicz – Stowarzyszenie ul. Fiedlera
• Wojciech Kręglewski – Radny Poznania
• Elżbieta Borucka – Stowarzyszenie ul. Adamanisa
• Leszek Pranke – Rada Osiedla Szczepankowo
• Piotr Najewski – Stowarzyszenie ul. Fiedlera
• Renata Czyżewska – Stowarzyszenie Osiedle Fabianowo
• Elżbieta Krzyżanek – Stowarzyszenie Osiedle Fabianowo
• Przemysław Herman – Stowarzyszenie ul. Burszty
• Jarosław Wilusz – Stowarzyszenie ul. Budzisława
• Aleksandra Pawełczak – Stowarzyszenie ul. Żywokostowa

Laureaci konkursu „Zielony Poznań 2017”:

• w kategorii zieleńce:
I miejsce – Dom Dziecka nr 3 (Rada Osiedla Strzeszyn)
II miejsce – ex aequo: Dom Readaptacji Społecznej dla osób Bezdomnych wraz z Noclegownią Stowarzyszenia MONAR WCPB (Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole) oraz Przedszkole nr 174 „Królewna Śnieżka”(Rada Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki)
III miejsce – Zespół Dzienny Domów Pomocy przy ul. Konopnickiej (Rada Osiedla św. Łazarz)

• w kategorii balkony:
I miejsce – Janina Jurdzińska (Rada Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie)
II miejsce – Dorota i Maciej Majewscy (Rada Osiedla św. Łazarz)
III miejsce – Anna Cukierska (Rada Osiedla św. Łazarz)

• w kategorii ogród przydomowy:
I miejsce – Barbara Durowicz (Rada Osiedla Winiary)
II miejsce – Anna Nowacka (Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole)
III miejsce – Krystyna Skalska (Rada Osiedla Starołęka-Minikowo- Marlewo)

• w kategorii Rodzinne Ogrody Działkowe:
I miejsce – Teresa Filipiak – ROD „Wiepofama”
II miejsce – Hanna Bochyńska – ROD „Minikowo”
III miejsce – Michał Wawro – ROD „Górczynka”

wyróżnienia :

• Wyróżnienie Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM za „Ogród zrównoważonego rozwoju” – Ewa i Władysław Pakuła – ROD „Armii Poznań”
• w kategorii ogrodów przydomowych:
o Anna Kryszak i jej syn za emocje, fantazje i zaskoczenie przełożone na miłość do ogrodu
o Krystyna Gola za nowoczesną formę ogrodu i nawiązanie do tradycji
• w kategorii działek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych:
o Jolanta Sikorskiej z ROD „Wypoczynek” za zaangażowanie w szybkim przywróceniu zaniedbanej przestrzeni walorów estetycznych
• w kategorii zieleńce:
o Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald Osiedle św. Łazarz, obiekt przy ul. Dmowskiego 5-7 za szczególne zaangażowanie w utrzymaniu zieleni
o Wspólnota Mieszkaniowa 28 Czerwca 1956 r. nr 136 za stworzenie przestrzeni przyjaznej dla budowania relacji międzysąsiedzkich

• Wyróżnienia za największą liczbę zgłoszonych obiektów i wyjątkowo sprawny przebieg I etapu konkursu otrzymują: Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ (260 obiektów), Rada Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki (158 obiektów), Rada Osiedla Św. Łazarz, Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Rada Osiedla Starołęka –Minikowo-Marlewo, Rada Osiedla Górczyn, Rada Osiedla Wola, Rada Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Rada Osiedla Junikowo, Rada Osiedla Stare Miasto, Rada Osiedla Rataje, Rada Osiedla Ogrody, Rada Osiedla Jeżyce, Zarząd ROD Minikowo (456 działek), Zarząd ROD Sypniewo (357 działek), Zarząd ROD Żwirki i Wigury II (336 działek), Zarząd ROD 2 Armii Wojska Polskiego, Zarząd ROD im. A. Paszkowiaka, Zarząd ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego, Zarząd ROD Głuszynka

Laureaci nagród: Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania, Poznański Strażak Roku oraz Najlepszy Strażnik Straży miejskiej Miasta Poznania w 2017 r.:

Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania

• I miejsce – sierż. sztab Patrycja Kruszona Komisariat Policji Poznań – Nowe Miasto
• II miejsce – st. sierż. Paweł Busza Komisariat Policji Poznań – Wilda
• III miejsce – st. sierż. Daniel Luhm Komisariat Policji – Stare Miasto

Poznański Strażak Roku

• I miejsce – st. str. Krzysztof Majcher
• II miejsce – st.asp. Piotr Fiszer
• III miejsce mł. asp. Dawid Gotówka

Najlepszy strażak OSP

• dh Piotr Sadłowski

Najlepszy Strażnik Straży Miejskiej Miasta Poznania

• I miejsce – młodszy specjalista Amanda Grużewska
• II miejsce – starszy inspektor Jacek Wilcząb
• III miejsce – inspektor Sebastian Rokosik