W 2019 r. realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych osób ze świata nauki i sztuki na poznańskich uczelniach. Dzięki dofinansowaniu Miasta, zorganizowano 25 wykładów prowadzonych przez uczonych z różnych stron świata, w których uczestniczyło ok. 3 tys. słuchaczek i słuchaczy.

Goście wygłosili w Poznaniu wykłady otwarte m.in. z takich dziedzin, jak: nauki społeczne, sztuka, historia, finanse, lingwistyka, nauki polityczne, meteorologia, prawo, chemia materiałowa. biochemia, amerykanistyka, inżynieria środowiska, nauki o zarządzaniu, czy językoznawstwo.

 

Naukowcy i artyści wygłaszający wykłady otwarte na poznańskich uczelniach w ramach dofinansowania z Miasta Poznania w 2019 r.:

 • Anthony Morrris (Australia) – wykład otwarty na Akademii Wychowania Fizycznego pt. “Flow in Physical Activity: Research on a Positive Perspective for Sports Performers and Exercisers”
 • Norman Davies (Wielka Brytania/Polska) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “Podróż historyka przez historię”
 • Akiko Kasuya (Japonia) – wykład otwarty na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu pt. “Between aesthetics and critical”
 • Roman Jaeschke (Polska/Kanada) – wykład otwarty na Uniwersytecie Medycznym pt. “Evidence based medicine (EBM) – czy gwarantuje dobrą opiekę nad pacjentami?”
 • Peeter Torop (Estonia) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “Cultural languages in time and space: semiotic view to conflicts”
 • dr Larry Nelson (USA) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “Relacje rodzinne i rodzicielstwo w okresie wschodzącej dorosłości”
 • Ernest R. Blatchley III (USA) – wykład otwarty na Politechnice Poznańskiej pt. “Effects of Swimmers on Swimming Pool Chemistry… and Vice Versa”
 • Óscar Garcia Luengo (Hiszpania) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “Populism as a challenge to the European democracies”
 • Michael Jonatan Davies (Wielka Brytania) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “Oxidation of proteins – mechanisms and relevance in human disease”
 • Lisa Brooks (USA) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “A Map to the Next World. Learning from Our Beloved Kin”
 • Francesco di Rosa (Włochy) – wykład otwarty na Akademii Muzycznej im. J. Paderewskiego pt. “Najważniejsze partie solowe na obój we włoskim repertuarze symfonicznym i operowym”
 • Stefan Wuttke (Niemcy) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “The Material Gap”
 • Beso Kacharava (Gruzja) – wykład otwarty na Collegium Da Vinci pt. “Storytelling with sound design”
 • Heinz-Helmut Lüger (Niemcy) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “Warto nad Wartą – Mittel und Strategien der Persuasion und des Kommentierens in journalistischen Texten”
 • Rodrigo Uprimny Yepes (Kolumbia) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “Constitution,transitional justice and peace process in Colombia”
 • Bo Edvardsson (Szwecja) – wykład otwarty na Uniwersytecie Ekonomicznym pt. “Service innovation and business development – theory and practice”
 • Toril Aalberg (Norwegia) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “Populist political communication: The need for comparative insight across borders. Western and Eastern European perspectives”
 • Lisa Brooks (Rumunia) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “Populist political communication: The need for comparative insight across borders. Western and Eastern European perspectives”
 • Nicholas Evans (Australia) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “Straight talk, bent meanings: Semantics on the watershed”
 • Robert Faff (Australia) – wykład otwarty na Uniwersytecie Ekonomicznym pt. “The nature of scientific research. On the “Pitching research®” concept”
 • Timo Vesala (Finlandia) – wykład otwarty na Uniwersytecie Przyrodniczym pt. “Pozyskiwanie drewna a klimat w kontekście debaty społecznej”
 • Christa-Maria Lerm Hayes (Holandia) – wykład na Uniwersytecie Artystycznym pt. “Instituting Institutional Critique: Performative, Experimental, Forensic”
 • Floris Cohen (Holandia) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “How we have become modern: what made the Scientific and the Industrial Revolution possible?”
 • Andrés Rodriguez-Pose (Wielka Brytania) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. “The geography of EU discontent”
 • Guli Silberstein (Wielka Brytania) – wykład i pokaz filmu w Collegium Da Vinci.