Dane z Poznania - Listopad 2019 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.
według listopad 2019 październik 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1130 1338
chłopcy 405 516
dziewczynki 368 407
Małżeństwa 64 162
małżeństwa cywilne 48 79
małżeństwa konkordatowe 16 83
Śluby poza lokalem USC 0 3
Zgony 584 592
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Julia 27
Zuzanna 22
Zofia 21
Lena 18
Maria 16
Zuzanna 23
Julia 23
Antonina 22
Zofia 22
Amelia 19
Najczęściej nadawane imiona męskie Stanisław 27
Szymon 22
Wojciech 21
Adam 20
Jan 19
Jan 38
Aleksander 34
Jakub 25
Wojciech 25
Antoni 24
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 44 43
Przybyłe koty do schroniska 36 45
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 32 21
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 35 33
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 128 146
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 227 236
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 3816 3799
liczba osób pobierających zasiłek 839 791
liczba osób do 25 roku życia 257 255
liczba osób powyżej 50 roku życia 1142 1127
Stopa bezrobocia 1,10% 1,10%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw b/d 5 605,07zł
Mieszkania oddane do użytkowania b/d 160
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 17 17
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 18 24
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 98 99
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 74 70
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 190 248
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 69 55
liczba przyjętych depozytów 44 28
liczba wydanych depozytów 16 12
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów b/d b/d
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 196 b/d
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 50 b/d
Liczba wystawionych mandatów 95 b/d
Liczba pouczeń 14 b/d
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 36 b/d
Liczba wyjazdów OSP do akcji 4 b/d
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 45 b/d
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 15 b/d
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 6 b/d
 

Ruch rowerowy

według listopad 2019 październik 2019
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Półwiejska
Plac Wiosny Ludów
Szamarzewskiego/Wawrzyniaka
Półwiejska
Kórnicka
Rondo Rataje
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Dworzec Autobusowy
Marcinkowskiego/Podgórna
Wegorka
Dworzec Autobusowy
Węgorka
Połabska Pętla
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Połabska
Polanka
Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego
Kurpińskiego
Jasna Rola
Rynek Łazarski
Liczba wypożyczeń 42 884 79 710
wypożyczenia 3G (na stacjach) 36 505 70 013
wypożyczenia 4G (na stacjach) 2257 3403
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 138 202
wypożyczenia rowerków dziecięcych 22 68
wypożyczenia rowerów z fotelikami 533 1401
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) 3429 4623
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 18 757 27 637
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 9974 16 517
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 1848 b/d
 

Kultura i turystyka

według listopad 2019 październik 2019
Teatr Animacji Liczba widzów b/d 5131
Liczba wydarzeń b/d 35
Teatr Polski Liczba widzów 1817 3155
Liczba spektakli 23 38
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 583 497
Liczba wydarzeń 10 6
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 427 427
Liczba uczestników 18 365 17 246
Teatr Nowy Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba uczestników b/d b/d
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba uczestników b/d b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 6 294 7 065
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1 254 1 603
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 33 21
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d 230
Liczba wydarzeń b/d 3
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d 130
Liczba wydarzeń b/d 4
Liczba zwiedzających b/d b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 44 422 12 389
Liczba wydarzeń 199 210
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń b/d 4819
Liczba wydarzeń b/d 21
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 144 9113 163 184
na zewnątrz 131 675 145 155
na miejscu 13 238 18 029
Liczba uczestników wydarzeń 7871 5818
Liczba wydarzeń 247 257
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji b/d b/d
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych b/d b/d
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych b/d b/d
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 16 520 19 603
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 7927 20 654
 

Kanały komunikacji z UMP

według listopad 2019 październik 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 140 646 260 123
Liczba wizyt na stronie 265 608 653 061
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 50 092 65 341
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 1274 6799
Liczba wydanych Kart Seniora 849 821
Liczba klientów 5223 6672
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 3580 21 694
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 4766 1918