Miasto Poznań w 2020 r. było członkiem 10 organizacji i platform współpracy międzynarodowej zrzeszających miasta i regiony.


Organizacje międzynarodowe, do których należy Miasto Poznań:

logotypy organizacji międzynarodowych

W 2020 r. Miasto Poznań szczególnie aktywnie uczestniczyło w pracach EUROCITIES, European Cities MarketingICCA.

EUROCITIES

EUROCITIES to sieć, która skupia samorządy ponad 140 największych miast z niemal 40 państw Europy. Jej głównym zadaniem jest umożliwienie członkom wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów w celu polepszenia jakości życia mieszkanek i mieszkańców.

Pełnomocniczka Prezydenta ds. kontaktów instytucjonalnych reprezentowała Miasto Poznań na Walnym Dorocznym Zebraniu EUROCITIES (online) i towarzyszącej mu konferencji pn.: „Reinventing cities – beyond the urban crises”. Podczas spotkania odbyło się głosowanie nad kandydaturami do Komitetu Wykonawczego EUROCITIES.

Walne Zebranie i konferencja EUROCITIES

Logotyp Walnego Zebrania i konferencji EUROCITIES

arch. EUROCITIES

W 2020 r. prezydenci i burmistrzowie włączyli się w kampanię pn. „100 days, 100 way”, w której przedstawiali postulaty priorytetów działań dla władz Komisji Europejskiej. Rekomendacje i doświadczenia, które mogły dotyczyć wybranych dziedzin, prezentował też Prezydent Poznania.

Screen z Youtube z wywiadem Prezydenta

Wywiad z Prezydentem Poznania

W 2020 r. EUROCITIES uruchomiło platformę wymiany doświadczeń miast w zakresie zwalczania pandemii. Poznań został zaproszony do prezentacji działań adresowanych do mieszkańców zarówno poprzez stronę internetową, jak również podczas specjalnie zorganizowanego webinarium. Szczególnym zainteresowaniem odbiorców cieszyły się akcje kierowane do osób starszych.

Uczestniczono w badaniach i spotkaniach dotyczących dzieci i młodzieży oraz polityk metropolitalnych. Wdrożono także (wypracowaną wraz z miastami) nową formę komunikacji i zmieniono stronę internetową, która pozwala na lepszą prezentację wzajemnych doświadczeń i czerpanie inspiracji.

Roczny raport na temat działań EUROCITIES 2020 r. dostępny jest na stronie internetowej.

European Cities Marketing

ECM logo

European Cities Marketing (ECM) to profesjonalna sieć skupiająca ponad 100 miast (m.in. Amsterdam, Dublin, Barcelonę, Kopenhagę, Londyn, Paryż) z ponad 30 krajów Europy, promująca i łącząca ich interesy dotyczące turystyki miejskiej. Jej celem jest rozwój turystyki poprzez wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a także zacieśnianie współpracy między członkami.

Miasto Poznań za pośrednictwem Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT) pozostaje w stałym kontakcie z członkami ECM poprzez intranet ECM, a także drogę elektroniczną. Pozwala to na bieżące korzystanie z bazy wiedzy związanej z turystyką. Spotkania, konferencje i warsztaty są źródłem informacji na temat rozwoju turystyki na świecie, trendów, a także doświadczeń związanych z monitorowaniem i zarządzaniem informacją turystyczną.

Dzięki wsparciu merytorycznemu ECM w Poznaniu łatwiej wdrożono system infokiosków i projekt Poznańskiej Karty Turystycznej oraz usprawniono Poznański Barometr Turystyczny. Miasto bierze udział w badaniach dotyczących rynku turystycznego przeprowadzanych przez ECM, zyskując dzięki temu bezpłatny dostęp do raportów i statystyk dotyczących turystyki w Europie i na świecie.

W związku z pandemią COVID-19 ECM zorganizowało webinaria i szkolenia online m.in. na temat strategii wychodzenia z kryzysu branży spotkań, kondycji branży spotkań, obecnej roli DMO. We wszystkich tych spotkaniach brał udział przedstawiciel PLOT-u.

Doroczna konferencja i Walne Zebranie ECM odbyły się 10 czerwca 2020 r., również w wersji online. Podczas Walnego Zebrania na kolejną kadencję do Zarządu ECM oraz na przewodniczącą wszystkich Grup Roboczych została wybrana przedstawicielka Miasta Poznania, reprezentowanego przez PLOT. Dzięki temu miała ona realny wpływ na tworzenie nowej strategii ECM oraz nowej wizji grup roboczych w ECM.

Zdjęcia osób tworzących Zarząd ECM
arch. European Cities Marketing

Warsztaty grup roboczych Karty Turystycznej oraz Informacji Turystycznych odbyły się także online, a tematyka była związana z problemami branży w trakcie lockdownu, kryzysu ekonomicznego i braku turystów.

ECM opracował dla swoich członków przewodnik zrównoważonej odbudowy branży turystycznej. W dokumencie tym znajdują się m.in.: przydatne wskazówki, inspiracje, tzw. case study i zachęty do skorzystania z odpowiednich narzędzi, aby stawić czoła nowym wyzwaniom i tworzyć zrównoważoną gospodarkę turystyczną.

International Congress and Convention Association

International Congress and Convention Association (ICCA) jest organizacją, która zrzesza specjalistki i specjalistów ds. organizacji, transportu i zakwaterowania uczestników międzynarodowych kongresów i spotkań. ICCA, jako jedna z najważniejszych organizacji w tej branży, zrzesza 1119 firm oraz organizacji działających w turystyce biznesowej z 92 krajów, w tym 16 członków z Polski.

Miasto Poznań uczestniczy w ICCA poprzez Poznan Convention Bureau (PCB) powstałe w ramach struktury Urzędu Miasta Poznania w 2005 r. Dzięki uczestnictwu w ICCA PCB może na bieżąco monitorować najważniejsze wydarzenia na międzynarodowym rynku spotkań oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe.

Współpraca z ICCA daje również możliwość publikacji danych statystycznych z lokalnego rynku w ogólnoświatowych zestawieniach prowadzonych i publikowanych przez organizację. Publikacja przedmiotowych danych w kanałach ICCA buduje pozycję Poznania jako destynacji MICE i uwiarygodnia jego ofertę. ICCA prowadzi bazę danych o byłych oraz planowanych konferencjach, które spełniają następujące warunki: są organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenia, odbywają się regularnie i zamiennie w co najmniej 3 różnych krajach oraz uczestniczy w nich minimum 50 osób.

W bazie online, dostępnej wyłącznie dla członków ICCA, zawarta jest m.in.: historia każdej konferencji, informacje o stowarzyszeniach – zleceniodawcach konferencji, kontakty do osób podejmujących decyzje w stowarzyszeniach, cykliczność, a często również informacja, czy otwarto już możliwość składania ofert na konferencje planowane w przyszłych latach.

Na podstawie zebranych danych corocznie przygotowywany jest ranking „ICCA Statistics Report Country&City Rankings”. W rankingu miast obejmującym 475 miast znalazły się następujące polskie miasta: Warszawa (34. miejsce), Kraków (48. miejsce), Poznań (143. miejsce), Gdańsk (159. miejsce), Wrocław (191. miejsce) oraz Łódź (307. miejsce).

PCB przekazało do raportu „ICCA Statistics Report Country&City Rankings” w 2020 r. informację o 21 wydarzeniach spełniających kryteria stowarzyszenia (organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenie, mające minimum 50 uczestników oraz odbywające się regularnie w co najmniej 3 różnych krajach).

W ramach współpracy przygotowywane są zestawienia z propozycjami otwartych przetargów na organizację międzynarodowych kongresów dla Poznań Congress Center, np. 6th International Conference On Public Policy 2023 we współpracy z Wydziałem Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Inne organizacje międzynarodowe

W 2020 r. doroczne spotkanie Klubu Strasbourskiego odbyło się online, a jego tematyka koncentrowała się przede wszystkim na wymianie doświadczeń miast w trakcie pandemii COVID-19. Podjęto także współpracę nad przygotowaniem wspólnego wniosku projektowego o dofinansowanie unijne mające wspierać współpracę w zakresie integracji cudzoziemców w miastach członkowskich. W klubie skupionych jest około 40 miast. W gronie członków oficjalnie wymienionych jest 7 miast z Polski (poza Poznaniem są to: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk i Katowice).

Miasto Poznań jest koordynatorem polskiej sekcji Open&Agile Smart Cities (OASC). W czerwcu 2020 r. Poznań zakwalifikowany został do Inicjatywy 100 Inteligentnych Miast, organizowanej przez Komisję Europejską. Razem z podmiotami wspierającymi (Capgemini, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i Fundacją Altum) Miasto pracuje nad usprawnieniami w zakresie e-usług. 31 stycznia 2020 r. w Porto odbyło się wydarzenie, podczas którego Poznań wraz z ponad 60 europejskimi miastami podpisał deklarację i zobowiązał się do wspólnej pracy na rzecz zrównoważonej transformacji cyfrowej. 

Miasto Poznań uczestniczy w polsko-niemieckiej inicjatywie Oder Partnerschaft  (Partnerstwo Odra), realizując wspólne projekty skierowane do społeczności lokalnej. Inicjatywa ta ma na celu pogłębienie powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami leżącymi po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej poprzez współpracę w zakresie gospodarki, turystyki, transportu, infrastruktury oraz nauki i badań naukowych. Jako uczestnik inicjatywy Partnerstwo Odra, Miasto Poznań uczestniczy w pracach Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W 2020 r. skoncentrowano się na tematach dotyczących funkcjonowania polskich i niemieckich regionów i miast w trakcie pandemii COVID-19 oraz wpływu pandemii na polsko-niemieckie stosunki międzyregionalne.